Op 19 april 2021 organiseert het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU) in samenwerking met de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging een webinar over kwaadaardige levertumoren. De webinar is voor patiënten, naasten en andere geïnteresseerden die te maken hebben met kwaadaardige levertumoren die ontstaan zijn in de lever.

De behandeling van levertumoren is vaak complex en vereist specialistische zorg door een expertteam. Artsen en verpleegkundig specialisten van het UMC Utrecht, het St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis Utrecht, Ziekenhuis Rivierenland en het Meander Medisch Centrum werken als één regionaal team samen binnen het RAKU om patiënten de best mogelijke zorg en een betere genezingskans te bieden.

Tijdens de webinar vertellen experts u meer over de rol van de lever in gezonde en zieke toestand en de behandelmogelijkheden van kwaadaardige levertumoren zoals immuuntherapie en (inwendige) bestraling.

Datum en tijd:
Maandag 19 april 2021 19.30 uur

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden door te mailen naarpatienteninformatiebijeenkomst-2@umcutrecht.nl.

Programma:

19.30 uur

Opening en introductie
Dr. Philip Friederich, Maag-, Darm en Leverarts

19.35 uur

Indeling en behandelmogelijkheden van kwaadaardige levertumoren
Dr. Joep de Bruijne, Maag-, Darm en Leverarts
In het behandelteam bespreken we per patiënt de optimale behandelstrategie. De keuze van de juiste behandeling is grotendeels afhankelijk van de eigenschappen van de levertumor en aanwezigheid van onderliggende leverziekte. Hoe de behandelkeuze tot stand komt en welke (nieuwe) behandelingen mogelijk zijn zal tijdens deze presentatie worden uitgelegd. Tijdens de presentatie van Dr. de Bruijne worden behandelmethodes, studies en nieuwe ontwikkelingen uitgelegd door de volgende zorgverleners:


MRI-geleide ablatie van levertumoren

Dr. Maarten Smits, interventieradioloog
Ablatie is een behandeling waarbij een naald in de levertumor wordt geplaatst. Vervolgens loopt er een stroom door de naald om de kankercellen te vernietigen. Door MRI te gebruiken kan de arts de naald nu zeer gericht in de tumor plaatsen om alle kankercellen volledig weg te branden.


Behandeling van leverkanker met radioembolisatie

Prof. dr. Marnix Lam, nucleair geneeskundige
Behandeling van kanker in de lever, waarbij radioactieve bolletjes via een slangetje (in de lies) rechtstreeks in de lever gespoten worden.

± 20.05 uur

Immuuntherapie
Dr. Nadia Haj Mohammad, internist – oncoloog
Immuuntherapie is een behandeling met medicijnen, die het natuurlijke afweersysteem helpt om kankercellen te herkennen en vernietigen. Het is een nieuwe toepassing bij primaire leverkanker (HCC).

20.20 uur

Via de chat vragen stellen
Via de chat kunt u vragen stellen aan een panel van zorgverleners. Het panel bestaat uit de volgende zorgverleners:

  • Dr. Philip Friederich, Maag-, Darm en Leverarts van het Meander Medisch Centrum
  • Dr. Joep de Bruijne, Maag-, Darm en Leverarts van het UMC Utrecht
  • Dr. Wouter te Riele, Chirurg van het St. Antonius ziekenhuis
  • Dr. Nadia Haj Mohammad, internist – oncoloog van het UMC Utrecht
  • Dr. Maarten Smits, interventieradioloog van het UMC Utrecht
  • Prof. dr. Marnix Lam, nucleair geneeskundige van het UMC Utrecht

± 20.50 uur

Einde webinar

Bekijk uitnodiging en Programma