Het Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi en UMC Utrecht hebben op 7 september 2020 een overeenkomst gesloten voor het geautomatiseerd uitwisselen van patiëntgegevens voor multidisciplinair oncologisch overleg.

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis ondersteunt het project dat ervoor moet zorgen dat artsen uit verschillende ziekenhuizen eenvoudiger en realtime gegevens van elkaars patiënten in kunnen zien. De ICT-oplossing gaat voldoen aan de hoge privacy-eisen die aan uitwisseling van persoons- en medische gegevens worden gesteld.

Handwerk verleden tijd

Binnen de regio Utrecht wordt in de oncologische zorg intensief samengewerkt tussen de verschillende ziekenhuizen. Jaarlijks worden meer dan 6.000 patiënten besproken in een van de regionale oncologische multidisciplinaire overleggen en regelmatig worden patiënten behandeld door een behandelteam van artsen uit meerdere ziekenhuizen. Tot nu toe ondersteunden de beschikbare Elektronische Patiëntendossiers (EPD) de uitwisseling van patiëntgegevens niet, waardoor artsen veel tijd kwijt zijn met het handmatig delen van portalen of het versturen van informatie via beveiligde email. De ziekenhuizen hebben nu een overeenkomst gesloten om hierin verandering aan te brengen met als doel: een geautomatiseerde koppeling tussen de verschillende EPD’s.

V.l.n.r.: Dirk de Kruif (Antonius Ziekenhuis), John Taks (Diakonessenhuis), Frank de Reij (Meander), Mirjam van Velthuizen (UMC Utrecht), Marc Hendriks (Ziekenhuis Rivierenland), Han Tanis (Zilveren Kruis).

Tijdbesparing

Het uitwisselen van patiëntgegevens voor het multidisciplinair overleg vormt een grote administratieve belasting voor artsen en andere zorgverleners. Artsen zijn nu genoodzaakt patiëntgegevens handmatig via een portaal te delen, of sturen deze aan elkaar toe per beveiligde e-mail. De aanmelding van een patiënt voor een MDO kost daardoor 15 minuten administratief werk van een dokter, 15 minuten van een secretaresse en daarna nog eens 20 minuten van de secretaresse die het MDO voorbereidt. Deze handmatige handelingen zijn niet alleen onnodig belastend voor deze collega’s, ze leiden ook tot vertraging in de zorg voor de patiënt en het is bovendien een foutgevoelige manier van werken.

Ook voor andere patiëntgroepen

Naar verwachting is de infrastructuur die met dit project gerealiseerd wordt in de toekomst ook te gebruiken voor patiëntgroepen buiten de oncologie. Andere Nederlandse zorgregio’s volgen het project met belangstelling, en hebben aangegeven bij succes dezelfde technologie te willen gebruiken voor de verdere verbetering van multidisciplinair overleg.