Binnen Oncomid werken wij als specialisten uit verschillende ziekenhuizen samen. Dat doen we per tumorsoort in dertien multidisciplinaire expertteams (tumorwerkgroepen). De vorm en mate van samenwerking verschillen per expertteam. Naast de wekelijkse klinische besprekingen komen de meeste expertteams tweemaal per jaar bij elkaar om kennis te delen. Dit kan zijn op het gebied van behandelingen, onderzoek, nieuwste ontwikkelingen, zorgpaden en delen van indicatoren. Aan sommige expertteams biedt IKNL ondersteuning door het leveren van data.

Patiëntenperspectief

We begrijpen dat het voor patiënten het prettigst is als zij zoveel mogelijk in hun eigen ziekenhuis worden behandeld. Daar zetten we op in! Alleen als het nodig is, gaan ze naar een andere, gespecialiseerde ziekenhuislocatie, bijvoorbeeld voor een operatie. We vinden het belangrijk om alle belangrijke beslissingen over de behandeling samen met de patiënt te nemen.

Tumorsoorten

Oncomid is de naam van het regionaal oncologienetwerk Midden-Nederland. Hierin werken ziekenhuizen in expertteams (tumorwerkgroepen) samen. Ze hebben betrekking op:

wij zijn Oncomid