In de regio Midden-Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer honderd mensen de diagnose schildklierkanker gesteld. Schildklierkanker is in het algemeen goed te behandelen. Echter, afhankelijk van de soort tumor is een uitgebreide behandeling met complexere zorg nodig.

Een correcte diagnose is daarom erg belangrijk, zodat elke patiënt direct de juiste behandeling krijgt. Binnen Oncomid werken specialisten van vijf ziekenhuizen intensief samen om zo de best passende zorg aan patiënten in Midden-Nederland te bieden. De samenwerking binnen Oncomid zorgt ervoor dat kennis en ervaring voortdurend worden gedeeld. Dit biedt de mogelijkheid om meer wetenschappelijk onderzoek te doen, sneller te innoveren en (wanneer patiënten hiervoor in aanmerking komen) de modernste behandelingen aan te bieden.

expertteam Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva

samenwerking

De patiëntenzorg wordt geleverd door één sterk gespecialiseerd team binnen Oncomid, waar zoveel mogelijk kennis en ervaring wordt gebundeld. Dankzij deze intensieve samenwerking is elke patiënt met schildklierkanker in de regio Midden-Nederland verzekerd van een optimaal behandelplan en de beste medische zorg. Ongeacht in welk ziekenhuis de diagnose wordt gesteld, overal gelden dezelfde protocollen en zorgpaden.

We kunnen snel schakelen en de modernste behandeltechnieken inzetten. Dat maakt de genezingskans groter. Vrijwel altijd krijgt een patiënt dan ook de zorg in het ziekenhuis dichtbij huis. Voor bepaalde tumorvarianten vindt de behandeling in het UMC Utrecht plaats.

regionaal MDO

Vaak krijgt de patiënt de diagnose schildklierkanker in het eigen ziekenhuis. Daarnaast wordt zijn situatie in het multidisciplinair overleg (MDO) besproken. Dit gebeurt lokaal (binnen het eigen ziekenhuis) en/of regionaal (binnen Oncomid). Elke week is er een regionaal multidisciplinair overleg. In dit overleg zijn alle benodigde specialisten van de aangesloten ziekenhuizen vertegenwoordigd.

Voor schildklierkanker zijn dit: een internist-endocrinoloog, een oncologisch-chirurg, een nucleair geneeskundige, een patholoog, een radioloog, een internist-oncoloog en een radiotherapeut. Samen bespreken ze nieuwe patiënten en de lopende behandelingen. Bij het opstellen van het behandelplan kijken de zorgproffesionals naar het stadium van de ziekte, de plaats en grootte van de tumor, de vorm van de tumor en de lichamelijke conditie. Het behandelplan wordt samen met de patiënt vastgesteld.

expertise en behandeling

Schildklierkanker heeft over het algemeen een goede prognose, maar de behandeling is vaak agressief met gevolgen voor de kwaliteit van leven. Binnen Oncomid is er een beleid om de behandeling te optimaliseren, zodat het resultaat van de behandeling gelijk is, maar met behoud van kwaliteit van leven. Samen met de patiënt wordt gekeken wat de meest optimale behandeling is, rekening houdend met de situatie van de patiënt en de laatste richtlijnen.

Een voorbeeld van zo’n behandeling is het slechts deels verwijderen van de schildklier, in plaats van de volledige schildklier. Dit volgens Amerikaanse richtlijnen. Beschikbare kennis over dit soort behandelingen wordt toegepast in de zorg.

Een ander uniek voorbeeld is een operatie die in Nederland alleen in het UMC Utrecht wordt toegepast. Het is een schildklieroperatie zonder potentieel ontsierend litteken, de TOETVA (transorale endoscopische thyreoidectomie vestibulaire approach) verrichting. Deze operatie kan worden toegepast als de situatie van de patiënt dit toelaat.

verwijsinformatie

Als huisarts kunt u uw patiënt bij een verdenking op een schildkliernodus via Zorgdomein verwijzen naar een endocrinoloog in de eigen regio.

patiënteninformatie

Meer informatie:

Meer informatie over schildklierkanker  en lotgenotencontact vindt u via:www.kanker.nl

> www.kanker.nl

> www.kankeroperatie.nl

Webinars over schildklierkanker


Kijk ook op de websites van het ziekenhuis:


Contact met andere patiënten

> Gespreksgroepen op www.kanker.nl
> Schildklier Organisatie Nederland: Schildklier Organisatie Nederland (SON)

contactinformatie

Contactinformatie

Wilt u contact met het expertteam Schildklierkanker? Als zorgverlener kunt u contact leggen via het algemene contactadres (info@oncomid.nl) of via de voorzitter van het expertteam (i.wakelkamp@antoniusziekenhuis.nl). Heeft u een vraag als patiënt, stel die dan aan uw huisarts of behandelaar in uw eigen ziekenhuis.

samenstelling

dr. I.M.M.J. (Iris) Wakelkamp
dr. I.M.M.J. (Iris) WakelkampInternist-endocrinoloog en voorzitter
dr. M.E. San­son-van Praag
dr. M.E. San­son-van Praaginternist-endocrinoloog
Dr. P.C. Ol­den­burg-Lig­ten­berg
Dr. P.C. Ol­den­burg-Lig­ten­berginternist-endocrinoloog
Dr. M.A. (Ma­ria) Sled­de­ring
Dr. M.A. (Ma­ria) Sled­de­ringinternist-endocrinoloog
Dr. E.J.P. (Ernst) Schoen­maec­kers
Dr. E.J.P. (Ernst) Schoen­maec­kerschirurg
Drs. J.P. (Jan-Paul) Es­ser
Drs. J.P. (Jan-Paul) Es­sernucleair geneeskundige
Dr. J.M.H. (John) de Klerk
Dr. J.M.H. (John) de Klerknucleair geneeskundige
Drs. G.K. (Gau­ke) Lam­mers
Drs. G.K. (Gau­ke) Lam­mersnucleair geneeskundige
Drs. A.M. (Asb­jorn) Schol­tens
Drs. A.M. (Asb­jorn) Schol­tensnucleair geneeskundige
dr. J.P.J. (Ine) Burgmans
dr. J.P.J. (Ine) Burgmanschirurg
dr. J.H. (José) Volders
dr. J.H. (José) Volderschirurg
dr. A.F. (Alex) Muller
dr. A.F. (Alex) Mullerinternist-endocrinoloog
M.N.G.J.A. (Manon) Braat
M.N.G.J.A. (Manon) Braatradioloog
Dr. B. (Bart) de Keizer
Dr. B. (Bart) de Keizerradioloog/nucleair geneeskundige
prof. dr. M.G.E.H. (Marnix) Lam
prof. dr. M.G.E.H. (Marnix) Lamnucleair geneeskundige
Prof. dr. G.D. (Gerlof) Valk
Prof. dr. G.D. (Gerlof) Valkendocrinoloog
M.J.C. van (Mark) Treijen
M.J.C. van (Mark) Treijenendocrinoloog
R.S. (Rachel) van Leeuwaarde
R.S. (Rachel) van Leeuwaardeendocrinoloog
prof. dr. I.H.M. Borel Rinkes
prof. dr. I.H.M. Borel Rinkeschirurg
prof. dr. M.R. (Menno) Vriens
prof. dr. M.R. (Menno) Vrienschirurg
dr. M. (Mischa) de Ridder
dr. M. (Mischa) de Ridder radiotherapeut
N.T.M. (Nick) van der Meij
N.T.M. (Nick) van der Meijverpleegkundig specialist
dr. I.A. (Ingo) Eland
dr. I.A. (Ingo) ElandInternist-endocrinoloog
 drs. N.M. (Marieke) van E
drs. N.M. (Marieke) van EInternist-endocrinoloog
dr. L.P. Klieverik
dr. L.P. KlieverikInternist-endocrinoloog
drs. J.C.B. (Jarmo) Hunting
drs. J.C.B. (Jarmo) Huntinginternist-oncoloog
dr. M.M.C. (Monique) van Buul
dr. M.M.C. (Monique) van Buulnucleair geneeskundige
drs. J.C. (James) Fanggiday
drs. J.C. (James) Fanggidaynucleair geneeskundige
dr. A.F. (Andor) van den Hoven
dr. A.F. (Andor) van den Hovennucleair radioloog
drs. H.P. (Peter) Kaldeway
drs. H.P. (Peter) Kaldewaynucleair geneeskundige
dr. R.G.M. (Ruth) Keijsers
dr. R.G.M. (Ruth) Keijsersnucleair geneeskundige
drs. R.H.W. (Rob) van de Mortel
drs. R.H.W. (Rob) van de Mortelchirurg
Dr. E.L. (Emily) Postma
Dr. E.L. (Emily) Postmachirurg
Drs. M.F. (Maartje) Sier
Drs. M.F. (Maartje) Sieroncologisch chirurg
dr. P.C. (Peter) de Bruin
dr. P.C. (Peter) de Bruinpatholoog
A.C.T.M. Peeters
A.C.T.M. Peetersinternist-endocrinoloog
A.A. van de Woestijne
A.A. van de Woestijneinternist-endocrinoloog
Drs. W.M. (Wouter) Creyghton
Drs. W.M. (Wouter) Creyghtoninternist-endocrinoloog
Dr. M.C. (Mariska) Vlot
Dr. M.C. (Mariska) Vlotinternist-endocrinoloog
Dr. H.M. (Heleen) de Wit
Dr. H.M. (Heleen) de Witinternist-endocrinoloog
Dr. S. (Stieneke) Doornweerd
Dr. S. (Stieneke) DoornweerdEndocrinoloog

wij zijn Oncomid