Samenstelling netwerk Oncomid

Oncomid is een samenwerkingsverband tussen het Alexander Monro Ziekenhuis, St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, RIVAS Zorggroep (Beatrixziekenhuis) TergooiMC en UMC Utrecht.

Oncomid wordt ondersteund door het Citrienfonds (NFU en ZonMw) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Organisatie

De samenwerking tussen de ziekenhuizen die samen Oncomid vormen, is in mei 2019 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

  • Voor de aansturing van het netwerk is een Bestuurlijk Overleg ingesteld. Elk van de deelnemende ziekenhuizen is in dit Bestuurlijk Overleg vertegenwoordigd met een lid van de Raad van Bestuur.
  • Daarnaast is er een Management Board. Hierin zijn namens elk ziekenhuis een manager en een medisch professional vertegenwoordigd.
  • De samenwerking krijgt gestalte in het werk van de dertien tumorwerkgroepen. Deze expertteams bestaan uit medisch specialisten van de deelnemende ziekenhuizen en zijn georganiseerd rond een bepaalde tumorsoort.

De lat ligt hoog

De ambitie van Oncomid is oncologische zorg in de regio multidisciplinair en organisatie-overstijgend aan te bieden aan patiënten. Door samen te werken, zorgen we voor kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg op de juiste plaats voor patiënten met kanker in Midden-Nederland. Door kennis te delen, wetenschappelijk onderzoek te doen en samen zorg te dragen voor behandelingen, behalen we betere resultaten en ontwikkelen we meer kennis. De kennis en kunde blijft niet beperkt tot één ziekenhuis, maar wordt binnen het netwerk gedeeld. Daardoor gaat de kwaliteit van de zorg in de hele regio omhoog. Zo profiteren patiënten altijd van de nieuwste inzichten en technieken en de regio van meer doelmatigheid en kostenefficiency.

wij zijn Oncomid