In de regio Midden-Nederland is de zorg voor mensen met prostaat-, blaas-, nier- of zaadbalkanker goed geregeld. Ziekenhuizen bundelen hun kennis en ervaring met als doel de kwaliteit van zorg steeds verder te verbeteren. Protocollen worden op elkaar afgestemd. Patiënten worden gezamenlijk besproken in een Multi Disciplinair Overleg (MDO) om de best mogelijke behandeling te adviseren. U beslist samen met uw dokter wat voor u de meest passende behandeling is. Alles met als doel: optimale zorg bij urologische kanker, dicht bij huis als het kan, in een gespecialiseerd centrum in de regio als dat beter is.

Zeven ziekenhuizen werken samen om de beste zorg te bieden voor patiënten met prostaat-, blaas-, nier- of zaadbalkanker of een verdenking hierop. Het UMC Utrecht vormt hierin het academisch centrum en hieromheen liggen van noord naar zuid Tergooi, Meander Medisch Centrum, het Diakonessenhuis, St. Antonius ziekenhuis, Ziekenhuis Rivierenland en het Beatrixziekenhuis. Samen bieden zij aan de gehele regio Midden-Nederland urologische oncologische zorg voor alle mensen met een diagnose of een verdenking hierop.

Hoe werken deze ziekenhuizen samen? Er bestaat een samenwerking tussen het Beatrixziekenhuis, het Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, het St. Antonius ziekenhuis, Tergooi, het UMC Utrecht en Ziekenhuis Rivierenland. Alle zeven ziekenhuizen hebben de zorg met elkaar afgestemd en werken intensief samen aan de kwaliteitsverbetering van zorg en wetenschappelijk onderzoek. Binnen de regio Midden-Nederland zijn er twee MDO’s waarin het zorgteam patiënten met elkaar bespreekt.

behandeltraject en aanspreekpunt

Bij een vermoeden van prostaat-, blaas-, nier- of zaadbalkanker verwijst de huisarts de patiënt naar de uroloog. Hiervoor kunnen patiënten in alle genoemde ziekenhuizen terecht. De uroloog verricht onderzoek en stelt een diagnose. Wekelijks worden patiënten met elkaar besproken in een gezamenlijk overleg van de genoemde ziekenhuizen. Samen met patiënt en zijn/haar naasten wordt het definitieve behandelplan opgesteld.

De uroloog of verpleegkundige van het eigen ziekenhuis blijft het vaste eerste aanspreekpunt voor de patiënt. Daardoor houdt de patiënt ‘vaste, vertrouwde gezichten’ tijdens de ziekte. Voor de duur van de operatie of de bestraling wordt zo nodig het hoofdbehandelaarschap tijdelijk verplaatst naar het ziekenhuis waar de behandeling plaatsvindt. De patiënt ontvangt van dit ziekenhuis de oproep voor de behandeling en informatie over de voorbereiding hierop. De ontslagbrief is voor de patiënt zichtbaar in het patiëntenportaal en wordt naar de huisarts verstuurd. De nazorg is vrijwel altijd in het eigen ziekenhuis.

expertise

Samenwerking op het gebied van urologische oncologie biedt voordelen voor patiënten én voor zorgprofessionals. Door de operaties van een bepaalde aandoening in één ziekenhuis te concentreren, heeft het team meer ervaring in die operatie. Niet alleen het operatieteam is daardoor gespecialiseerd, ook op de verpleegafdeling is meer kennis en ervaring voorhanden over het specifieke ziektebeeld en de zorg die daarbij nodig is. Om deze reden worden operaties in verband met prostaat-, blaas-, nier- en zaadbalkanker in een beperkt aantal ziekenhuizen in de regio Midden-Nederland uitgevoerd.

welke operatie waar?

onderzoek

We vergelijken (anoniem) medische gegevens en zoeken naar de beste behandelmethoden. Zo zijn we voortdurend bezig om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het uitvoeren van onderzoek is nodig om de nieuwste technieken en medicijnen te kunnen toepassen. We zullen u altijd uitgebreid informeren over mogelijkheden om aan studies te kunnen deelnemen.

bestraling (radiotherapie)

Als de behandeling bestaat uit bestraling, dan zal dit in meeste gevallen plaatsvinden op de afdeling radiotherapie van het UMC Utrecht. Het UMC Utrecht beschikt over een MR-Linac bestralingsmachine. Dit is wereldwijd het meest innovatieve systeem voor uitwendige bestraling en deze techniek is in het UMC Utrecht zelf ontwikkeld. In de bestralingsmachine is een MRI ingebouwd zodat er zeer nauwkeurig bestraald kan worden. Het grootste deel van de patiënten met prostaatkanker wordt hiermee bestraald. Als u patiënt bent in Tergooi, wordt u voor bestraling doorverwezen naar het Antoni van Leeuwenhoek.

opleiding en onderwijs

In alle centra vindt opleiding en onderwijs plaats. Zo brengen we onze expertise continu over aan nieuwe mensen en komt u in een aantal ziekenhuizen artsen en verpleegkundigen in opleiding tegen. Het UMC Utrecht en het St. Antonius ziekenhuis beschikken over een opleidingsbevoegdheid en leiden artsen op tot uroloog. Urologen kunnen zich hier ook verder specialiseren in de vorm van fellowships. In Tergooi, het Diakonessenhuis en in Meander Medisch Centrum kunnen stages gelopen worden die onderdeel vormen van de opleiding tot uroloog. In meerdere centra vindt opleiding plaats van verpleegkundig specialisten (VPS), physician assistants (PA), (oncologie) verpleegkundigen en co-assistenten.

systeemtherapie

Als de behandeling bestaat uit chemotherapie, dan zal dit in de meeste gevallen in uw eigen ziekenhuis plaatsvinden. Uitzondering hierop is de intensieve behandeling van zaadbalkanker. Deze vindt alleen plaats in het UMC Utrecht. Immunotherapie wordt, afhankelijk van de intensiteit van de behandeling, gegeven in onder andere Tergooi, Meander Medisch Centrum, het UMC Utrecht of St. Antonius ziekenhuis. Dubbele immunotherapie is mogelijk in het UMC Utrecht en binnenkort in het St. Antonius ziekenhuis.

verwijsinformatie

Als huisarts kunt u uw patiënt via ZorgDomein naar een uroloog in het voorkeurziekenhuis van de patiënt verwijzen.

patiënteninformatie

Meer informatie over prostaat-, blaas-, nier- en zaadbalkanker:
> www.kanker.nl

Kijk ook op de websites van het ziekenhuis:
> Tergooi: nierkanker
> Meander Medisch Centrum: prostaatkanker
> UMC Utrecht:  blaaskanker, De beste zorg bij blaaskanker
> St Antonius ziekenhuis: prostaatkanker, nierkanker en blaaskanker
> Ziekenhuis Rivierenland: urologie
> Beatrixziekenhuis: urologie


Contact met andere patiënten:
> gespreksgroepen op www.kanker.nl
> patiëntenvereniging voor prostaatkanker, PKS
> Leven met Blaas- of Nierkanker: patiëntenvereniging voor mensen met blaas- en of nierkanker

contactinformatie

Wilt u contact met het expertteam Prostaat I Blaas I Nier | Zaadbal? Als zorgverlener kunt u contact leggen via het algemene contactadres (info@oncomid.nl).

Heeft u een vraag als patiënt, stel die dan aan uw huisarts of behandelaar in uw eigen ziekenhuis.

wij zijn Oncomid