In de regio Midden-Nederland is de zorg voor mensen met longkanker goed georganiseerd. De ziekenhuizen binnen het Oncomid-netwerk werken al jaren nauw samen. Dit doen ze op verschillende gebieden. 

expertteam Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva

samenwerking

Binnen het expertteam Long werken de zorgprofessionals in de regio nauw samen. Zo zijn er meerdere multidisciplinaire overleggen (MDO’s), waarbij de zorgverleners uit de deelnemende ziekenhuizen met elkaar overleggen. Daarnaast start het expertteam binnenkort met een regionaal MDO specifiek voor complexe longoncologische casuïstiek. Hier nemen alle ziekenhuizen uit de Oncomid-regio aan deel.

In een tweewekelijks overleg (moleculaire tumorboard) met alle ziekenhuizen, worden patiënten met zeldzame mutaties besproken. Bij dit overleg sluiten ook experts van het in kanker gespecialiseerde Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis aan. Ten slotte werkt het team samen aan nascholing en voeren zorgprofessionals steeds vaker samen longoncologische operaties uit.

Het doel van deze samenwerking is om alle expertise samen te voegen en de patiënt de beste behandeling te bieden.

behandeltraject

Bij een vermoeden op longkanker verwijst de huisarts of een andere specialist de patiënt door naar de longarts in één van de ziekenhuizen in de regio midden-Nederland. Na de diagnose wordt in het multidisciplinair overleg een behandelplan opgesteld. In het geval van een complexe behandeling, uitzaaiingen in de hersenen of een zeldzame mutatie in de tumorcellen wordt de patiënt ook nog besproken in een overleg met specifieke expertise op deze gebieden. Hier wordt besloten wat de beste behandeling voor de patiënt is en waar deze het beste kan plaatsvinden. Het uitgangspunt is hierbij, dichtbij als het kan, verder weg als het moet.

nieuws

  • Er zijn nog geen nieuws-items van dit expertteam.

patiënteninformatie

Meer informatie:

Meer informatie over longkanker en lotgenotencontact vindt u via:

> www.longkankernederland.nl

> www.kanker.nl | longkanker


Kijk ook op de websites van het ziekenhuis:

contactinformatie

Contactinformatie

Wilt u contact met iemand over de samenwerking bij longkanker binnen Oncomid? Als zorgverlener kunt u contact leggen via het algemene contactadres (info@oncomid.nl).

Heeft u een vraag als patiënt, stel die dan aan uw huisarts of behandelaar in uw eigen ziekenhuis.

wij zijn Oncomid