In de regio Midden-Nederland is de hematologische zorg goed georganiseerd. De verschillende ziekenhuizen binnen het Oncomid-netwerk werken al jaren nauw samen en hebben allemaal een echeloneringsstatus. Dit betekent dat de reguliere diagnostiek en behandeling in elk van de deelnemende ziekenhuizen gegeven kan worden.

Alle voorkomende hematologische ziekten worden binnen Oncomid behandeld. Voor zeer specialistische zorg bij zeldzame aandoeningen (bijvoorbeeld: acute leukemie of een stamceltransplantatie) behandelen we de patiënt op de plek waar de meeste expertise is voor deze behandeling. We streven er daarnaast naar om binnen de regio zoveel mogelijk patiënten in studieverband te behandelen. Dit houdt in dat studies altijd in samenwerkingsverband worden geopend en dat hierbij één of meerdere ziekenhuizen in de regio betrokken zijn. Als een patiënt in aanmerking komt voor een studie die niet in het ‘eigen’ ziekenhuis beschikbaar is, wordt de patiënt verwezen naar het (dichtstbijzijnde) ziekenhuis waar deelname aan de studie mogelijk is.

expertteam Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva

samenwerking

De hematologische zorg in de regio Midden-Nederland kent al decennia een goede samenwerking. Bij deze samenwerking zijn de volgende ziekenhuizen uit het Oncomid-netwerk betrokken: Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, St. Antoniusziekenhuis, UMC Utrecht, Ziekenhuis Rivierenland en Ziekenhuis St. Jansdal.

aandoeningen

Hematologische ziekten zijn ziekten waarbij het beenmerg, bloed en de bloedvormende organen betrokken zijn. Veelal gaat het om vormen van kanker, vooral beenmerg- en lymfklierkanker. Bloedziekten kunnen echter ook goedaardig zijn. Denk bijvoorbeeld aan erfelijke bloedarmoede of bloedstollingsproblemen.

Informatie over de verschillende vormen van kwaadaardige hematologische ziektebeelden vindt u via de website van de patiëntenvereniging Hematon, de MPN stichting en de stichting Amyloidose Nederland.

behandeltraject

Bij een vermoeden op een hematologische ziekte verwijst de huisarts de patiënt door naar de internist-hematoloog in één van de ziekenhuizen binnen het Oncomid-netwerk. De hematoloog draagt zorg voor zowel de diagnostiek als de behandeling. De diagnostiek bestaat vrijwel altijd uit een bloedonderzoek, vaak aangevuld met beenmergonderzoek of lymfeklierbiopt en beeldvormende onderzoeken (bijvoorbeeld een CT- of PET-CT scan).  Bijna alle hematologische ziekten kunnen in elk ziekenhuis worden behandeld. Voor bepaalde zeldzame aandoeningen (zoals acute leukemie), zeer intensieve behandeltrajecten (bijvoorbeeld stamceltransplantatie of CAR-T celbehandeling) of voor behandeling in studieverband kan het voorkomen dat de patiënt binnen de regio doorverwezen wordt.

zorgaanbod

Alle veel voorkomende hematologische ziektebeelden worden behandeld in alle aan Oncomid verbonden ziekenhuizen. U kunt hierbij denken aan de chronische leukemieën, de meeste vormen van lymfklierkanker, multipel myeloom, de meeste vormen van myelodysplastisch syndroom en de meeste myeloproliferatieve ziekten, zoals bijvoorbeeld polycythemia vera en essentiële trombocytose.

Acute leukemie en zeldzame vormen van lymfklierkanker worden niet in alle centra behandeld.

Alle nieuw gestelde diagnoses of nieuw gestelde behandelindicaties worden in een regionaal MDO (multidisciplinair overleg) besproken, hierbij functioneert de afdeling hematologie van het UMC Utrecht als consultverlenend ziekenhuis. Daarnaast is er een wekelijks acute leukemie/transplantatieoverleg tussen de hiervoor ingerichte ziekenhuizen (Meander Medisch Centrum, St. Antonius Ziekenhuis en UMC Utrecht).

patiënteninformatie

Meer informatie:

Meer informatie over hematologische ziekten en lotgenotencontact vindt u via:

> www.kanker.nl

> www.hematon.nl

> www.mpn-stichting.nl

> www.amyloidose.nl

> www.hematologienederland.nl


Kijk ook op de websites van het ziekenhuis:

patiënteninformatie

Contactinformatie

Wilt u contact met iemand over de samenwerking bij hematologische kanker binnen Oncomid? Als zorgverlener kunt u contact leggen via het algemene contactadres (info@oncomid.nl).

Heeft u een vraag als patiënt, stel die dan aan uw huisarts of behandelaar in uw eigen ziekenhuis.

samenstelling

dr. R. (René) van der Griend
dr. R. (René) van der Griendinternist-hematoloog
drs. J.C. (Josien) Regelink
drs. J.C. (Josien) Regelinkinternist-hematoloog
dr. H.R. (Harry) Koene
dr. H.R. (Harry) Koeneinternist-hematoloog
dr. M. (Maaike) Söhne
dr. M. (Maaike) Söhneinternist-hematoloog
prof. dr. J.H.E. (Jurgen) Kuball
prof. dr. J.H.E. (Jurgen) Kuballprofessor
prof. dr. M.C. (Monique) Minnema
prof. dr. M.C. (Monique) Minnemaprofessor
A. (Anna) van Rhenen
A. (Anna) van Rheneninternist-hematoloog
R.E.G. (Roger) Schutgens
R.E.G. (Roger) SchutgensMedisch afdelingshoofd
A.C. (Amanda) Dijk
A.C. (Amanda) Dijkinternist-hematoloog
I.P.G. (Ilse) Verpoorte-Botden
I.P.G. (Ilse) Verpoorte-Botdeninternist-hematoloog

wij zijn Oncomid