In de regio Midden-Nederland is de zorg voor vrouwen met gynaecologische kanker goed geregeld. De diagnostiek van alle soorten gynaecologische kanker is in alle ziekenhuizen mogelijk, evenals de niet-chirurgische behandeling. Behoudens de operatieve behandeling van patiënten met laag risico baarmoederkanker is de operatieve zorg van patiënten geconcentreerd in twee klinieken.

De zorg voor deze patiëntengroep is vastgelegd in regionale zorgprotocollen. Daarnaast vindt wekelijks overleg plaats tussen de deelnemende klinieken. Door concentratie van de complexe operatieve zorg verbetert de kwaliteit. Er zijn korte lijnen en door uitwisseling van artsen blijft expertise behouden in overige klinieken. Dit doen we met als doel: uniforme optimale zorg bij gynaecologische kanker in de hele regio, dicht bij huis als het kan en in een gespecialiseerd centrum als dat beter is.

expertteam Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva

samenwerking

De gynaecologische oncologie heeft al een jarenlange regionale samenwerking. Bij de samenwerking zijn de volgende ziekenhuizen betrokken: St. Antoniusziekenhuis, Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, UMC Utrecht, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Ziekenhuis Rivierenland.

behandeltraject

Bij een vermoeden van gynaecologische kanker verwijst de huisarts de patiënt naar de gynaecoloog in één van de ziekenhuizen die samenwerken in Oncomid. De gynaecoloog verricht onderzoek en kan aanvullend onderzoek laten doen. Wekelijks worden deze patiënten uit alle ziekenhuizen met elkaar besproken in een Multidisciplinair Overleg (MDO) van de genoemde ziekenhuizen. Het MDO vindt plaats door middel van een videoconferentie.

Gezamenlijk wordt het behandelplan opgesteld en wordt besloten waar de zorg plaats moet vinden. Ook tijdens het behandeltraject of indien de ziekte na behandeling terugkeert worden patiënten besproken in dit MDO.

zorgaanbod

De volgende aandoeningen worden in het MDO besproken:

  • (verdenking) Eierstokkanker
  • Baarmoederkanker
  • Baarmoederhalskanker
  • Vulvakanker
  • Trofoblastziekte
  • Overig vormen van gynaecologische kanker

verwijsinformatie

samenstelling

M. (Marleen) Baas
M. (Marleen) Baas gynycologg
meer info
M.L.R. (Manuel) Tjin-A-Ton
M.L.R. (Manuel) Tjin-A-TonInternist oncoloog
meer info
(dhr. H.) Hasan Unsalan
(dhr. H.) Hasan Unsalan gynaecoloog – GOA
meer info
dr. L.B.) Lukas Uittenbogaard
dr. L.B.) Lukas Uittenbogaard gynaecoloog
meer info
(mw. dr. J.A.) Jacqueline Louwers
(mw. dr. J.A.) Jacqueline Louwers gynaecoloog – GOA
meer info
Teun Pappot
Teun Pappot radioloog
meer info
Lisa Jongen
Lisa Jongen radioloog
meer info
Lobke van Leeuwen-Snoeks
Lobke van Leeuwen-Snoeksmedische oncologie
meer info
Lieke van Huis-Tanja
Lieke van Huis-Tanjamedische oncologie
meer info
Tanja Oostergo
Tanja Oostergomedische oncologie
meer info
M. Veenendaal
M. Veenendaalgynaecoloog
meer info
W. van Vliet
W. van Vlietgynaecoloog
meer info
M.J. Duk
M.J. Dukgynaecoloog
meer info
Kees Gerestein
Kees Geresteingynaecoloog
meer info
C. van Schaik
C. van Schaikinternist
meer info
W. Dingemans
W. Dingemanspatholoog
meer info
Inne Somers
Inne SomersRadioloog
meer info
Jost de Lange
Jost de Langegynaecoloog
meer info
Jeroen Becker
Jeroen Beckergynaecoloog
meer info
Mark van de Laan
Mark van de Laangynaecoloog
meer info
Maartje Los
Maartje Losinterne
meer info
Ankie Krol-Veraar
Ankie Krol-Veraargynaecoloog
meer info
Rahul Samlal
Rahul Samlalgynaecoloog
meer info
R.P. Zweemer
R.P. Zweemergynaecoloog
meer info
H.W.R. Schreuder
H.W.R. Schreuder gynaecoloog
meer info
Eleonora van Dorst
Eleonora van Dorst gynaecoloog
meer info
Romke Kosterman
Romke Kosterman gynaecoloog
meer info
P.O. Witteveen
P.O. Witteveen oncoloog
meer info
Inge Baas
Inge Baasoncoloog
meer info
Roesink
Roesinkradiotherapie
meer info
Ina Schulz-Jurgenliemk
Ina Schulz-Jurgenliemkradiotherapie
meer info
Trudy Jonges
Trudy JongesPA
meer info
Celien Vreuls
Celien VreulsPA
meer info
Jacqueline Louwers
Jacqueline Louwersgynaecoloog
meer info
Jolanda Kosterman
Jolanda Kostermangynaecoloog
meer info
Marlies Verhaar
Marlies Verhaar interne
meer info

wij zijn Oncomid