In de regio Midden-Nederland is de zorg voor vrouwen met gynaecologische kanker goed geregeld. De diagnostiek van alle soorten gynaecologische kanker is in alle ziekenhuizen mogelijk, evenals de niet-chirurgische behandeling. Behoudens de operatieve behandeling van patiënten met laag risico baarmoederkanker is de operatieve zorg van patiënten geconcentreerd in twee klinieken.

De zorg voor deze patiëntengroep is vastgelegd in regionale zorgprotocollen. Daarnaast vindt wekelijks overleg plaats tussen de deelnemende klinieken. Door concentratie van de complexe operatieve zorg verbetert de kwaliteit. Er zijn korte lijnen en door uitwisseling van artsen blijft expertise behouden in overige klinieken. Dit doen we met als doel: uniforme optimale zorg bij gynaecologische kanker in de hele regio, dicht bij huis als het kan en in een gespecialiseerd centrum als dat beter is.

expertteam Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva

samenwerking

De gynaecologische oncologie heeft al een jarenlange regionale samenwerking. Bij de samenwerking zijn de volgende ziekenhuizen betrokken: St. Antoniusziekenhuis, Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, UMC Utrecht, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Ziekenhuis Rivierenland.

behandeltraject

Bij een vermoeden van gynaecologische kanker verwijst de huisarts de patiënt naar de gynaecoloog in één van de ziekenhuizen die samenwerken in Oncomid. De gynaecoloog verricht onderzoek en kan aanvullend onderzoek laten doen. Wekelijks worden deze patiënten uit alle ziekenhuizen met elkaar besproken in een Multidisciplinair Overleg (MDO) van de genoemde ziekenhuizen. Het MDO vindt plaats door middel van een videoconferentie.

Gezamenlijk wordt het behandelplan opgesteld en wordt besloten waar de zorg plaats moet vinden. Ook tijdens het behandeltraject of indien de ziekte na behandeling terugkeert worden patiënten besproken in dit MDO.

zorgaanbod

De volgende aandoeningen worden in het MDO besproken:

  • (verdenking) Eierstokkanker
  • Baarmoederkanker
  • Baarmoederhalskanker
  • Vulvakanker
  • Trofoblastziekte
  • Overig vormen van gynaecologische kanker

patiënteninformatie

Meer informatie:

> www.kanker.nl

> www.careconnectzorg.nl (nationaal netwerk voor kankerpatiënten door (ex)kankerpatiënten)

> Wat kan een oncologisch netwerk voor jou betekenen (video)?


Kijk ook op de websites van het ziekenhuis:

> Beatrixziekenhuis
> Diakonessenhuis
> Meander Medisch Centrum
> St. Antonius ziekenhuis
> Tergooi MC
> UMC Utrecht
> Ziekenhuis Gelderse Vallei
> Ziekenhuis Rivierenland


Contact met andere patiënten:
> gespreksgroepen op www.kanker.nl


Woordenlijst:
> Bekijk de verklarende begrippenlijst


Patiëntenfolder:
> Folder Eierstokkanker Oncomid


Praatplaat:

> Oncomid Praatplaat Eierstokkanker

eierstok: wat gebeurt waar?

klik op de afbeelding om te vergroten

samenstelling

H. (Hasan) Unsalan
H. (Hasan) Unsalan gynaecoloog – GOA
M. (Marleen) Baas
M. (Marleen) Baas gynaecoloog
dr. L.B. (Lukas) Uittenbogaard
dr. L.B. (Lukas) Uittenbogaard gynaecoloog
dr. M.V.E. (Marjolein) Veenendaal
dr. M.V.E. (Marjolein) Veenendaalgynaecoloog
W. (Wim) van Vliet
W. (Wim) van Vlietgynaecoloog
dr. M.J. (Jitze) Duk
dr. M.J. (Jitze) Dukgynaecoloog
C.G. (Kees) Gerestein
C.G. (Kees) Geresteingynaecoloog
dr. J.H. (Jeroen) Becker
dr. J.H. (Jeroen) Beckergynaecoloog
dr. R.A.K. (Rahul) Samlal
dr. R.A.K. (Rahul) Samlalgynaecoloog
prof. dr. R.P. (Ronald) Zweemer
prof. dr. R.P. (Ronald) Zweemergynaecoloog-oncoloog
drs. M.D. (Mark) van der Laan
drs. M.D. (Mark) van der Laangynaecoloog
drs. J. (Joost) Lange
drs. J. (Joost) Langegynaecoloog
J. (Jacqueline) Louwers
J. (Jacqueline) Louwersgynaecoloog
dr. H.W.R. (Henk) Schreuder
dr. H.W.R. (Henk) Schreudergynaecoloog-oncoloog
drs. E.B.L. (Eleonora) van Dorst
drs. E.B.L. (Eleonora) van Dorst gynaecologisch oncoloog
 C. (Christa) van Schaik
C. (Christa) van Schaikinternist-oncoloog
dr. M. (Maartje) Los
dr. M. (Maartje) Losinternist-oncoloog
L. (Lobke) van Leeuwen-Snoeks
L. (Lobke) van Leeuwen-Snoeksinternist-oncoloog
dr. L.H. (Lieke) van Huis-Tanja
dr. L.H. (Lieke) van Huis-Tanjainternist-oncoloog
T. (Tanja) Oostergo
T. (Tanja) Oostergointernist-oncoloog
M.L.R. (Manuel) Tjin-A-Ton
M.L.R. (Manuel) Tjin-A-Toninternist-oncoloog
dr. I.O. (Inge) Baas
dr. I.O. (Inge) Baasinternist-oncoloog
dr. M.J. (Marlies) Verhaar-Langereis
dr. M.J. (Marlies) Verhaar-Langereis internist-oncoloog
prof. dr. P.O. (Els) Witteveen
prof. dr. P.O. (Els) Witteveenoncoloog
W. (Willemijn) Dingemans
W. (Willemijn) Dingemanspatholoog
dr. G.N. (Trudy) Jonges
dr. G.N. (Trudy) Jongespatholoog
dr. C.P.H. (Celien) Vreuls
dr. C.P.H. (Celien) Vreulspatholoog
dr. P.J. (Paul) van Diest
dr. P.J. (Paul) van Diestpatholoog
I. (Inne) Somers
I. (Inne) Somersradioloog
T. W.F. (Teun) Pappot
T. W.F. (Teun) Pappot radioloog
dr. L. (Lisa) Jongen
dr. L. (Lisa) Jongen radioloog
dr. J.M. (Judith) Roesink
dr. J.M. (Judith) Roesinkradiotherapeut
I. M. (Ina) Schulz-Jurgenliemk
I. M. (Ina) Schulz-Jurgenliemkradiotherapeut
R. (Romke) Kosterman
R. (Romke) Kosterman verpleegkundige, echoscopiste
J. (Ankie) Krol-Veraar
J. (Ankie) Krol-Veraarverpleegkundig specialist MANP
Paula de Boer
Paula de Boerverpleegkundig specialist
M. (Marloes) Mossadeq – Koolhof
M. (Marloes) Mossadeq – Koolhof verpleegkundig specialist
J.M. (Jolanda) Kosterman
J.M. (Jolanda) Kostermanverpleegkundig specialist

wij zijn Oncomid