Vandaag (8 mei)  is het Wereld Eierstokkankerdag. Daarom speciale aandacht voor de patiëntenfolder over eierstokkanker, die is ontwikkeld voor en door patiënten. Samen met zorgverleners uit de hele regio Oncomid.

In Nederland is de zorg voor patiënten met eierstokkanker opgedeeld in regio’s. Wanneer een patiënt in de regio Midden-Nederland wordt gediagnostiseerd met (uitgezaaide) eierstokkanker, begint haar zorgtraject binnen de regio. Van het ‘eigen ziekenhuis in de buurt’ naar een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in (een deel van) de specialistische behandeling van eierstokkanker. Zo vinden de grote operaties alleen plaats in het UMC Utrecht en wordt chemotherapie gegeven in alle ziekenhuizen binnen het Oncomid-netwerk. Een ding is hierbij zeker: het moet niet uitmaken waar het behandeltraject start, overal krijgt de patiënt dezelfde kwaliteit van zorg.

Gebundelde informatie: over de muren van de ziekenhuizen heen

De folder geeft informatie over het regionale zorgtraject en behandelt vragen als: ‘Welke behandelingen zijn er mogelijk en waar vinden deze plaats?’, ‘Wat gebeurt er als ik word besproken in een regionaal MDO (multidisciplinair overleg)?’ en ‘Hoe werkt het als ik word verwezen naar het UMC Utrecht?’. Daarnaast bevat de brochure handige QR-codes met links naar nog meer aanvullende informatie, bijvoorbeeld over lotgenotencontact of video’s over behandelingen.

Aangezien deze folder tot stand is gekomen in samenwerking met de patiënt en Stichting Olijf, speelt de informatie in op vragen die onder patiënten leven. Carolien Schipper van Olijf vertelt: ‘Het is altijd fijn en ook belangrijk dat ervaringsdeskundigen van Olijf kunnen meelezen met een folder voor patiënten. Vaak hebben wij als ervaringsdeskundigen toch een andere kijk op woordkeuze of welke informatie gewenst is.”

‘Het is altijd fijn en ook belangrijk dat ervaringsdeskundigen van Olijf kunnen meelezen met een folder voor patiënten. Vaak hebben wij als ervaringsdeskundigen toch een andere kijk op woordkeuze of welke informatie gewenst is.’

Samen werken aan de beste patiëntinformatie

De multidisciplinaire werkgroep, bestaande uit patiënten, ervaringsdeskundigen, specialisten, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen heeft hard gewerkt aan de totstandkoming van de folder. Henk Schreuder, gynaecologisch oncoloog bij het UMC Utrecht, zegt hierover: “Deze folder geeft volledige informatie over het regionale zorgpad voor eierstokkanker. Wij hopen dat deze folder, naast onze mondelinge informatie, houvast en overzicht biedt.” Paula de Boer, verpleegkundig specialist bij het Diakonessenhuis voegt hier aan toe: “Omdat de patiënt door de behandeling heen met twee ziekenhuizen te maken heeft, is het fijn dat er nu een gezamenlijke folder is, waardoor alle patiënten dezelfde informatie krijgen over de behandeling en de zorg er om heen.” De folder vormt dan ook een waardevolle aanvulling op de bestaande patiëntinformatie.

>> Bekijk de Folder Eierstokkanker Oncomid

‘Deze folder geeft volledige informatie over het regionale zorgpad voor eierstokkanker. Wij hopen dat deze folder, naast onze mondelinge informatie, houvast en overzicht biedt.’ 

Eierstokkankerzorg binnen Oncomid

Kanker vraagt om de beste zorg. Dicht bij huis als het kan, in een gespecialiseerd centrum in de regio als dat beter is. In de regio Midden-Nederland is de zorg voor vrouwen met eierstokkanker goed geregeld. Zorgverleners uit acht ziekenhuizen werken samen in het oncologienetwerk Oncomid. Alle kennis en ervaring in de regio wordt gebundeld om de patiënt goede, persoonlijke zorg te kunnen geven. Samen zorgen we voor diagnostiek en behandelingen volgens de nieuwste inzichten. Overal in de regio is de patiënt in goede handen. Oncomid is een samenwerking van het St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Rivas, Tergooi MC en UMC Utrecht.

Meer lezen over het expertteam Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva