Recente nieuws items van Oncomid

Patiëntenwebinar Eierstokkanker

Op dinsdag 13 september a.s. organiseert Oncomid een online bijeenkomst voor patiënten en hun naasten over eierstokkanker. Tijdens deze virtuele bijeenkomst vertellen zorgverleners over de regionale zorg voor patiënten met eierstokkanker in de regio Midden-Nederland en over de chirurgische behandeling van eierstokkanker. Vanzelfsprekend is er ruimte voor het stellen van vragen (via de chat) .

Wat? Het webinar ‘Eierstokkanker’
Wanneer? Dinsdag 13 september van 19:00 tot 20:15u
Waar? Online
Voor wie? Eierstokkankerpatiënten, hun naasten en andere geïnteresseerden
Aanmelden? Stuur een e-mail naar info@oncomid.nl

Bekijk de Uitnodiging


Programma Bijeenkomst voor patiënten met eierstokkanker

19:00 – 19:05u | Opening
Kees Gerestein (gynaecoloog)

19:05 – 19:15u | Regionale zorg voor patiënten met eierstokkanker in de regio Midden-Nederland
Ankie Krol-Veraar (verpleegkundig specialist)

19:20 – 19:30u | Chirurgische behandeling van eierstokkanker
Henk Schreuder (gynaecoloog)

19:35 – 19:45u | Nieuwe ontwikkelingen systeemtherapie
eierstokkanker: PARP inhibitors – Inge Baas (medisch oncoloog)

19:50 – 20:00u | Afsluiting
Kees Gerestein (gynaecoloog)

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen via de chatfunctie. Tussen de onderwerpen door én aan het eind van de presentaties, zullen de specialisten de vragen uitgebreid beantwoorden.


Expertteam Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva

In de regio Midden-Nederland is de zorg voor vrouwen met gynaecologische kanker goed geregeld. De diagnostiek van alle soorten gynaecologische kanker is in alle ziekenhuizen mogelijk, evenals de niet-chirurgische behandeling. Behoudens de operatieve behandeling van patiënten met laag risico baarmoederkanker is de operatieve zorg van patiënten geconcentreerd in twee klinieken.

Lees meer over het Expertteam Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva

2022-07-11T16:08:47+02:0011 juli 2022|

Verwijzersbijeenkomst Hoofd-halsoncologie

Op woensdag 21 september organiseert Oncomid samen met de Regionale Tumorwerkgroep Hoofd-halsoncologie een bijeenkomst voor verwijzers en andere geïnteresseerden over de nieuwste inzichten in de diagnostiek en behandeling van hoofd-halstumoren. Ook komt de patient journey uitgebreid aan bod en is er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Wat? De verwijzersbijeenkomst Hoofd-halsoncologie
Wanneer? Woensdag 21 september van 19:00 tot 21:30u
Waar? UMC Utrecht, Auditorium
Voor wie? Kaakchirurgen, KNO-artsen, tandartsen, huisartsen en andere geïnteresseerden
Aanmelden? Stuur een e-mail naar info@oncomid.nl

Bekijk de uitnodiging


Programma

19:00u | Opening en welkom –
Prof. Remco de Bree (KNO-arts/hoofd-hals chirurg)

Nieuwe ontwikkelingen

19:10u | Diagnostiek – dr. Luuk Janssen, KNO-arts/hoofd-hals chirurg
19:25u | Chirurgie

  • Beeldgestuurde resecties – dr. Robert van Es, kaak- /hoofd-hals chirurg
  • Schildwachtklierprocedure – prof. Remco de Bree

19:40u | Radiotherapie – dr. Mischa de Ridder, radiotherapeut-oncoloog
19:55u | Systemische therapie – dr. Lot Devriese, internist-oncoloog
20:10u | Korte pauze

Patient journey

20:25u | Zorgpad – drs. José Klomp en Chantal Westerink, verpleegkundig specialisten
20:40u | SONCOS en DICA/DHNA – dr. Robert van Es
20:55u | Discussie verwijzing en samenwerking – prof. Remco de Bree

21:15u | Borrel

Tussen de onderwerpen door kunnen er vragen worden gesteld en is er ruimte voor discussie.

2022-06-29T15:55:54+02:0029 juni 2022|

Oncomid Jaarverslag 2021

Vandaag is het jaaroverzicht 2021 van Oncomid gepubliceerd. In dit verslag kun je lezen welke stappen Oncomid het afgelopen jaar heeft gezet en waar de ambities liggen voor de komende jaren. Ook het RAKU (Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht) komt uitgebreid aan bod.

Zo kun je lezen over de uitdagingen die corona ook afgelopen jaar weer met zich meebracht en het effect hiervan op de (regionale) oncologische zorg. Maar we vertellen je ook over de successen die we hebben geboekt op het gebied van patiëntenparticipatie, het opzetten en ondersteunen van het multidisciplinair overleg en transmurale samenwerking.

De expertteams van Oncomid vatten daarnaast hun hoogtepunten samen. En we geven een kijkje in ons (in 2021 opgeleverde) ‘Missie en Visie-document’.

Tot slot spreken we onze ambities uit voor 2022Ook dit jaar leggen we de lat weer hoog en doen we zoveel als mogelijk is, om de beste zorg te bieden aan mensen met kanker in de regio Midden-Nederland.
2022-06-08T15:32:33+02:008 juni 2022|

Samenwerken aan de beste darmkankerzorg

Dikkedarmkanker (colorectaal carcinoom) is een van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland. De behandeling van deze vorm van kanker is onder meer afhankelijk van de plaats van de tumor, de grootte en eventuele uitzaaiingen. Dikkedarmkanker wordt in alle Oncomid-ziekenhuizen behandeld.

Er is een intensieve regionale samenwerking om de kwaliteit van zorg in de hele regio op hoog niveau te houden. Binnen het Expertteam Darm is op dit gebied de afgelopen jaren een aantal mooie stappen gezet.

Het Expertteam Darm

Het multidisciplinaire Expertteam Darm is opgericht in 2017. Binnen dit team werken alle betrokken disciplines uit de regio Midden-Nederland, die zich bezighouden met darmkanker, nauw met elkaar samen. Dit met als doel om de best mogelijke zorg te bieden aan mensen met darmkanker in Midden-Nederland. Het moet namelijk niet uitmaken voor de patiënt in welk ziekenhuis binnen Oncomid hij wordt behandeld, hij moet altijd de best mogelijke zorg krijgen.

Door patiëntcasussen op deze manier met elkaar te bespreken, wordt routinematig expertise en kennis uitgewisseld, waardoor we de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk houden”
Martijn Intven, radiotherapeut, oncoloog UMC Utrecht en voorzitter van het Expertteam Darm

Meer kennis en expertise delen

In het voorjaar van 2021 is besloten de samenwerking binnen het Expertteam te intensiveren en te professionaliseren. De belangrijkste doelen hierbij zijn: het ontwikkelen van een regionaal zorgpad (met afgestemde protocollen), meer kennis en expertise delen én complexe colorectale patiëntcasussen met elkaar bespreken tijdens een regionaal multidisciplinair overleg (MDO). Met name op dit laatste punt, is inmiddels grote vooruitgang geboekt.

Multidisciplinair overleg: samenwerken aan de best mogelijke zorg

Zo zijn de eerste stappen gezet om een tweetal regionale MDO’s op te zetten. Binnen het eerste overleg worden hoog complexe patiëntcasussen besproken en binnen het tweede MDO is er aandacht voor patiënten met peritoneale metastasen (uitzaaiingen naar het buikvlies). Bij beide MDO’s schuiven wekelijks zorgprofessionals aan vanuit verschillende disciplines en verschillende ziekenhuizen: chirurgen, oncologen, MDL-artsen, verpleegkundig specialisten, een patholoog en een radioloog. Buiten de MDO’s om, vindt vanzelfsprekend altijd onderlinge afstemming plaats tussen de zorgverleners.

‘Door de patiëntcasussen op deze manier met elkaar te bespreken, wordt routinematig expertise en kennis uitgewisseld, waardoor we de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk houden’, zo stelt voorzitter van het Expertteam Darm, radiotherapeut-oncoloog bij het UMC Utrecht Martijn Intven. Mendy Zournas-Hermans, verpleegkundig specialist MDL oncologie bij het St. Antonius Ziekenhuis, voegt hieraan toe: ‘We werken écht samen. Doordat we elkaar kennen binnen Oncomid, zijn de lijntjes korter en kunnen we samen de kwaliteit van de zorg verbeteren. Daarnaast biedt het voor mij persoonlijk verdieping in mijn vak.’

Wat betekent dit nu echt voor de patiënt?

De patiënt wordt zoveel mogelijk dicht bij huis behandeld. Op het moment dat er sprake is van een complexe aandoening* of peritoneale metastasen (uitzaaiingen naar het buikvlies), dan vertelt de zorgverlener aan zijn patiënt dat diens geval wordt besproken tijdens een van de regionale MDO’s. Via diezelfde zorgverlener krijgt de patiënt vervolgens de terugkoppeling.

Op deze manier profiteert de patiënt van de in de regio aanwezige kennis en expertise en ontvangt hij altijd dezelfde kwaliteit van zorg, ongeacht in welk ziekenhuis hij onder behandeling is. Harmke Verwoerd, verpleegkundig specialist chirurgie in Ziekenhuis Rivierenland Tiel, vult hierop aan dat ‘de patiënt, dankzij de regionale samenwerking, bereikbare zorg kan krijgen, die voldoet aan de eisen van de nieuwste ontwikkelingen’.

Guus Bol, internist-oncoloog in het UMC Utrecht zegt hierover: ‘De meerwaarde van een regionaal MDO is vertrouwen hebben (of krijgen) in je behandeling, omdat jouw persoonlijk behandelplan beoordeeld is door alle specialisten in de regio. Daarnaast krijgt wetenschappelijk onderzoek grotere impact, doordat er intensieve samenwerking plaatsvindt’.

Een goede regionale samenwerking is voor patiënten erg belangrijk”Jan Hobbelen, Directeur Stichting Darmkanker

Patiëntvereniging Stichting Darmkanker waardeert de inzet van de Oncomid-ziekenhuizen op dit gebied enorm. ‘Een goede regionale samenwerking is voor patiënten erg belangrijk’, zo vertelt Jan Hobbelen, directeur van Stichting Darmkanker. ‘Op deze manier wordt geborgd dat je als patiënt niet alleen de zorg krijgt die bij je past, maar ook dat je behandeld wordt in een vertrouwde omgeving. Dat geeft rust en nodigt ook uit om eventuele vragen te stellen over de behandeling en de keuzes die je daar als patiënt zelf nog in kunt maken’.

Wat volgt?

Vanaf het eind van 2022 hoopt het expertteam gebruik te maken van XDS, waarmee patiëntgegevens op een snelle en betrouwbare manier kunnen worden uitgewisseld en het regionaal MDO nog efficiënter kan verlopen. De privacy van de patiënt blijft hierbij gewaarborgd. Een andere ambitie is het afstemmen van de regionale zorgpaden.

Via de kanalen van Oncomid houden we je vanzelfsprekend op de hoogte van de ambities en gerealiseerde stappen van dit expertteam.

*Voorbeelden van hoog complexe aandoeningen: T1-vroegcarcinoom (beginstadium van darmkanker), een lokaal gevorderd coloncarcinoom (dikkedarmkanker), rectumcarcinoom (endeldarmkanker), lokaal recidief colorectaal carcinoom (lokaal terugkerende darmkanker), anuscarcinoom (anuskanker).

2022-05-18T15:56:25+02:0018 mei 2022|

Terugkijken Patiëntenwebinar Prostaatkanker

Patiëntenwebinar Prostaatkanker

Op donderdag 13 april vond het Oncomid Webinar Prostaatkanker plaats. Deze online bijeenkomst was bedoeld voor patiënten, hun naasten en andere geïnteresseerden en werd goed ontvangen bij de deelnemers.

Tijdens het webinar vertelden een uroloog, internist-oncoloog en nucleair geneeskundige over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek en de behandeling van (uitgezaaide) prostaatkanker.

Webinar terugkijken

Heb je het webinar gemist en wil je de bijeenkomst graag terugkijken? Dat kan. Klik op onderstaande video.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our privacybeleid.

Ik Accepteer

 

Veelgestelde vragen

Tijdens de bijeenkomst was er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Door de grote hoeveelheid vragen, konden helaas niet alle vragen op dat moment worden beantwoord. De meest gestelde vragen, hebben we daarom hier voor je samengevat.


Vraag: Na een prostatectomie slaap ik altijd op mijn linkerzijde met mijn CPAP (luchtpomp, in verband met apneu, red.). Nu voel ik na een jaar dan vooral nog de linkersnee van de robotoperatie. Kan ik hier nog iets tegen doen?
Antwoord: Dat is lastig te beantwoorden. De meeste littekens genezen volledig binnen een jaar. Als de operatie langer dan een jaar geleden is, kan het zijn dat deze plek altijd een gevoelige plek zal blijven. Het valt te overwegen om dit nog een keer te laten beoordelen door uw huisarts of uroloog, indien u hier ernstige hinder van ondervindt, maar meestal zijn de behandelmogelijkheden hiervoor helaas zeer beperkt.

Vraag: Hoe lang mag een hormoonkuur duren? Ik krijg nu Lucrin.
Antwoord: Dat hangt van vele factoren af. Bij radiotherapie (met als doel volledige genezing) kan een hormoonkuur 6-36 maanden duren, afhankelijk van de agressiviteit. Bij uitgezaaide prostaatkanker kan levenslang hormonen de norm zijn. Bij uitgezaaide prostaatkanker is het advies om het mannelijke hormoon testosteron levenslang te onderdrukken, ondanks toevoeging van nieuwe behandelingen (als chemotherapie of nieuwe generatie hormoonbehandelingen als abiraterone of enzalutamide).

Vraag: Wanneer na RALP (prostatectomie, red.) en bestraling starten met hormoonbehandeling, als blijkt dat de PSA-waarde blijft stijgen? Kun je bijvoorbeeld te vroeg of te laat starten?
Antwoord: Hormoonbehandeling kan bij een oplopend PSA na RALP en radiotherapie verantwoord worden uitgesteld. Het voordeel daaraan is dat de bijwerkingen ook worden uitgesteld. Hormoonbehandeling werkt nagenoeg altijd, dus echt te laat starten kan wat dat betreft niet. Globale redenen om te starten zijn (pijn)klachten van eventuele uitzaaiingen en/of een snelle PSA verdubbelingstijd (bijvoorbeeld elke drie maanden meer dan verdubbeling van de PSA-waarde).

Vraag: Hoe kom je erachter dat het een erfelijke variant is? Gleason (met de Gleason-waarde wordt de agressiviteit van de prostaatkanker aangegeven, red.) was 7.
Antwoord: Dat kan lastig zijn. Als er in uw familie bepaalde vormen van kanker meer voorkomen op jonge leeftijd, of u bent bijvoorbeeld van Joods komaf, dan kan er een reden zijn om vervolgonderzoek te verrichten naar erfelijke prostaatkanker. Als dat niet zo is, is de kans op erfelijke prostaatkanker zeer klein. Bovendien is het gros van alle prostaatkankers een niet-erfelijke variant. Een minderheid gaat om erfelijke vormen. Als er sprake is van uitgezaaide prostaatkanker, is de kans 10-15% dat er een BRCA1 of 2 mutatie zichtbaar is in het DNA van de tumor.

Vraag: Ik heb geen enkel familielid met prostaat,- borst- of eierstokkanker. Heeft het desondanks zin DNA -onderzoek te doen?
Antwoord: Dit is een kennisgebied dat momenteel vol in ontwikkeling is. Maar om antwoord te geven op de vraag: Nee, met de (wetenschappelijke) kennis die wij nu hebben is het niet zinvol om DNA-onderzoek te doen in uw familie.
Belangrijk is het om hierbij twee zaken uit elkaar te halen:

  1. Is er sprake van erfelijkheid? Dus familieleden (1 of meerdere) die op jonge leeftijd prostaat-, eierstok-, borst- of alvleesklierkanker kregen?
    –> Zo ja, dan is genetisch onderzoek van het bloed van belang om de erfelijkheid te beoordelen.
  2. Is er geen sprake van bovenstaande? Dan hoeft het DNA in het bloed niet onderzocht te worden. Maar kan bij uitgezaaide prostaatkanker wel het DNA van de tumor beoordeeld worden op fouten in het DNA, waarvoor gerichtere behandeling mogelijk is.

Vraag: Wordt er bij DNA-onderzoek gebruikgemaakt van een bestaand biopt?
Antwoord: Dit is afhankelijk van hoe oud het oorspronkelijk biopt is. Vaak zal er een nieuw biopt nodig zijn van een op dat moment actieve uitzaaiing (bijvoorbeeld in het bot). Voor analyse van het DNA van de tumor mag het bioptmateriaal niet (te) oud zijn. Indien het biopt ouder is dan 4 jaar, dan zal het advies zijn om een nieuw biopt te laten verrichten.

Vraag: Waarom wordt er gewacht tot castratieresistent? Is de patiënt fitter bij aanvang diagnose?
Antwoord: Dit is gebaseerd op de wetenschappelijke onderzoeken tot nu toe.  Bij castratieresistente ziekte is er sprake van een toename van uitzaaiingen van de prostaatkanker. Dit betekent dat de kanker ongeremder is gaan groeien en zich niet meer voldoende kan laten ‘remmen’ door hormoonblokkade (van testosteron). Dit is juist het moment waarop DNA-afwijkingen in de tumor (of uitzaaiing) zichtbaar worden. Er heeft immers ongeremde celgroei plaatsgevonden. Eerder kijken naar fouten in het DNA levert waarschijnlijk minder afwijkingen op en dus minder targets voor behandeling.


Expertteam Prostaat | Blaas | Nier | Zaadbal

In de regio Midden-Nederland is de zorg voor mensen met prostaat-, blaas-, nier- of zaadbalkanker goed geregeld. Ziekenhuizen bundelen hun kennis en ervaring met als doel de kwaliteit van zorg steeds verder te verbeteren. Protocollen worden op elkaar afgestemd. Patiënten worden gezamenlijk besproken in een Multi Disciplinair Overleg (MDO) om de best mogelijke behandeling te adviseren. U beslist samen met uw dokter wat voor u de meest passende behandeling is. Alles met als doel: optimale zorg bij urologische kanker, dicht bij huis als het kan, in een gespecialiseerd centrum in de regio als dat beter is.

Lees meer over het Expertteam Prostaat | Blaas | Nier | Zaadbal

2022-04-25T10:05:43+02:0020 april 2022|

Patiëntenwebinar Prostaatkanker

Webinar voor patiënten over prostaatkanker

Wat? Het webinar ‘Prostaatkanker’
Wanneer? Woensdag 13 april van 19:00 tot 20:15u
Waar? Online
Voor wie? Prostaatkankerpatiënten en hun naasten
Aanmelden? Stuur een e-mail naar info@oncomid.nl

Bekijk de uitnodiging


Op woensdag 13 april a.s. organiseert Oncomid voor de eerste keer een online bijeenkomst voor patiënten en hun naasten over prostaatkanker. 

Tijdens deze virtuele bijeenkomst vertellen artsen over de ontwikkelingen in de diagnostiek van- en behandelingen bij (uitgezaaide) prostaatkanker. Vanzelfsprekend is er ruimte voor het stellen van vragen (via de chat) .

Programma

19:00 – 19:05u | Opening –
Dr. Harm van Melick (Uroloog)

19:05 – 19:15u | Ontwikkelingen in diagnostiek –
Dr. Tom Arends (Uroloog)

19:20 – 19:30u | Genetisch onderzoek en behandeling van uitgezaaide prostaatkanker –
Dr. Britt Suelmann (Internist-oncoloog)

19:35 – 19:45u | Ontwikkelingen in behandeling voor uitgezaaide prostaatkanker (incl. PSMA Lutetium) –
Dr. Jules Lavalaye (Nucleair geneeskundige)

19:50 – 20:00u | Afsluiting –
Dr. Harm van Melick (Uroloog)

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen via de chatfunctie. Tussen de onderwerpen door én aan het eind van de presentaties, zullen de specialisten de vragen uitgebreid beantwoorden.


Expertteam Prostaat | Blaas | Nier | Zaadbal

In de regio Midden-Nederland is de zorg voor mensen met prostaat-, blaas-, nier- of zaadbalkanker goed geregeld. Ziekenhuizen bundelen hun kennis en ervaring met als doel de kwaliteit van zorg steeds verder te verbeteren. Protocollen worden op elkaar afgestemd. Patiënten worden gezamenlijk besproken in een Multi Disciplinair Overleg (MDO) om de best mogelijke behandeling te adviseren. U beslist samen met uw dokter wat voor u de meest passende behandeling is. Alles met als doel: optimale zorg bij urologische kanker, dicht bij huis als het kan, in een gespecialiseerd centrum in de regio als dat beter is.

Lees meer over het Expertteam Prostaat | Blaas | Nier | Zaadbal

2022-04-13T19:47:35+02:009 maart 2022|

Veilige gegevensuitwisseling binnen Oncomid

Een aantal ziekenhuizen binnen het Oncomid-netwerk heeft in het project Data Delen Midden-Nederland mooie stappen gezet op het gebied van gegevensuitwisseling. Een daarvan is de invoering van XDS (Cross Enterprise Document Sharing). Dit is een systeem, waarmee medische documenten en beelden digitaal kunnen worden uitgewisseld. Via internationale standaarden worden de gegevens op veilige wijze tussen alle ziekenhuizen gedeeld.

Het uitwisselen van relevante medische gegevens is met name van groot belang voor de regionale oncologische MDO’s (multidisciplinaire overleggen), die tussen de ziekenhuizen binnen het Oncomid-netwerk worden gehouden. Tijdens zo’n overleg bespreken de artsen uit de deelnemende ziekenhuizen gezamenlijk de patiënten met kanker, die zij behandelen. Via onder andere XDS zijn de gegevens van alle ziekenhuizen tijdens het MDO beschikbaar. Dit bespaart een hoop tijd en is bovendien minder foutgevoelig, dan het handmatig verwerken en delen van de medische gegevens.

Mooie stappen

Een multidisciplinair overleg (MDO)

De ziekenhuizen die aan deze XDS-samenwerking meedoen zijn het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, Tergooi, UMC Utrecht en Ziekenhuis Rivierenland. Allen hebben ze mooie stappen gezet in dit project. Zo heeft Ziekenhuis Rivierenland het XDS-platform inmiddels gerealiseerd en staat Tergooi op het punt de implementatie af te ronden. Het doel is om in het eerste kwartaal van 2022 de XDS-platforms van alle ziekenhuizen met elkaar te verbinden, waardoor beelden en documenten veilig kunnen worden uitgewisseld. Op Tergooi na zijn op dit moment de onderlinge XDS-verbindingen technisch gerealiseerd.

Privacy van patiënten

Patiënten moeten erop kunnen rekenen dat hun medische gegevens alleen worden ingezien door de zorgverleners die in hun dossier mogen kijken. Voor gegevens die via XDS worden uitgewisseld, heeft de patiënt vooraf toestemming gegeven. Door deze toestemming
is het mogelijk om patiënten goed, veilig en snel te helpen.

 


Oncomid: Slimme verbonden expertteams

Oncomid is een samenwerkingsverband op het gebied van oncologische zorg tussen het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi en UMC Utrecht. Ook wordt er samengewerkt met het Beatrixziekenhuis. Dankzij de nauwe samenwerking van de deelnemende ziekenhuizen zorgt Oncomid voor kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg op de juiste plaats voor patiënten in Midden Nederland. Dit zorgt er onder meer voor dat kennis en kunde niet beperkt blijft tot een ziekenhuis, maar binnen het gehele netwerk wordt gedeeld. Zo profiteren patiënten altijd van de nieuwste inzichten en technieken en de regio van meer doelmatigheid en kostenefficiency.

2022-02-17T15:43:23+01:0017 februari 2022|

Terugkijken: Oncomid-webinar over melanoom

Op woensdag 1 december 2021 organiseerde Oncomid het voor Venvn-geaccrediteerde webinar ‘Wat staat een patiënt met de diagnose melanoom te wachten?’.

Vanuit verschillende invalshoeken gaven dermatoloog dr. Amber Goedkoop, chirurg dr. Ernst Schoenmaeckers en internist-oncoloog dr. Annemarleen Kamphuis aandacht aan de speciaal ontwikkelde praatplaat en de laatste ontwikkelingen op het gebied van melanoom. Wil je het webinar terugkijken? Klik dan op deze link.

  • Wat? Het webinar ‘Wat staat een patiënt met de diagnose melanoom te wachten?’
  • Voor wie? Huisartsen, verpleegkundig specialisten, oncologieverpleegkundigen en andere geïnteresseerden.
  • Terugkijken? Kijk het volledige webinar terug via deze link.

 

2022-01-31T12:30:12+01:0027 januari 2022|

Webinar voor patiënten over slokdarm- en maagkanker

Webinar voor patiënten over slokdarm- en maagkanker

Wat? Het webinar ‘Slokdarm- en maagkanker’
Wanneer? dinsdag 25 januari van 19:30 tot 21:00 uur
Waar? Online
Voor wie? Slokdarm- en maagkankerpatiënten en hun naasten
Aanmelden? Stuur een e-mail naar patienteninformatiebijeenkomst-2@umcutrecht.nl

Bekijk de uitnodiging


Op dinsdag 25 januari a.s. organiseert het RAKU (Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht, onderdeel van Oncomid) voor de 12e keer de bijeenkomst voor patiënten en hun naasten over slokdarm- en maagkanker. Dit keer in de vorm van een webinar.

Tijdens deze virtuele bijeenkomst vertellen artsen en verpleegkundig specialisten onder meer over de rol van immuuntherapie bij slokdarm- en maagkanker en de opname van vitamines na een slokdarm- of maagkankerbehandeling. Daarnaast komen lopende studies en het Wait-and-see beleid aan bod. Vanzelfsprekend is er ruimte voor het stellen van vragen (via de chat)  aan het panel van zorgverleners.

Programma

19:30u – Opening en introductie
Carlo Schippers, Verpleegkundig specialist

19:40u – De rol van immuuntherapie bij slokdarm- en maagkanker
Dr. Nadia Haj Mohammad, internist – oncoloog UMC Utrecht
Dr. Haj Mohammad is als oncoloog al jaren gespecialiseerd in de behandelingen van
slokdarm- en maagkanker. Naast haar rol als behandelaar zoekt dr. Haj Mohammad,
met collega oncologen in andere expertcentra, steeds weer naar mogelijke
verbeteringen in de behandeling van slokdarm- en maagkanker met behulp van
medicatie. Ze zal uitleg geven over de rol van immuuntherapie.

20:00u – Wait and see, hoe gaan wij hiermee om binnen de regionale samenwerking?
Prof. dr. Jelle Ruurda/ Prof. dr. Richard van Hillegersberg, chirurgen
Prof. dr. Ruurda en Prof. dr. v. Hillegersberg zijn al jaren leidend als het gaat om
het uitvoeren en de implementatie van robotchirurgie. In de chirurgie is het extreem
belangrijk om samen met patiënten te overwegen of operatieve behandeling haalbaar
en wenselijk is. Kritisch kijken naar besluitvorming is in het regionaal oncologisch
behandelteam in Utrecht een eis. Tijdens dit webinar zal Prof. Ruurda de overwegingen
voor en tegen het zogenaamde Wait-and-see beleid bespreken.

20:20u – Lopende studies
Onze enthousiaste onderzoekers Eline de Groot, Robin den Boer en Tiuri Kroese
nemen u in vogelvlucht mee en geven uitleg over een aantal studies.

20:30u – Vitamines postoperatief
Dr. Lorenza Alvarez Herrero, Maag-, Darm en Leverarts St. Antonius ziekenhuis
Dr. Alvarez Herrero is gespecialiseerd in de behandeling van vroegtumoren van de
slokdarm- en maag. Zij promoveerde op deze technisch complexe behandelingen,
daarnaast is zij bestuurslid van de Nederlandse Barrett expertcentra.
Maag-, Darm en Leverartsen zijn opgeleid als internist. Vanuit deze kennis én haar
uitgebreide ervaringen met slokdarm- en maagkankerbehandelingen zal zij uitleg
geven over het principe van voedingsopname, met name de invloed van slokdarm- en
maagkankerbehandelingen op de opname van vitamines.

20:50u – Beantwoorden van vragen: alle vragen zijn welkom!

Eventuele vragen kunnen worden gesteld via de chat aan het panel van zorgverleners:
Dr. Stella Mook, radiotherapeut UMC Utrecht
Drs. Emke van den Broek, KNO arts UMC Utrecht
Dr. Lorenza Alvarez-Herrero, Maag-, Darm en Leverarts St. Antonius ziekenhuis
Dr. Nadia Haj Mohammad, internist-oncoloog UMC Utrecht
Prof. dr. Jelle Ruurda, chirurg UMC Utrecht
Prof. dr. Richard van Hillegersberg, chirurg UMC Utrecht
Ad Kerst, fysiotherapeut UMC Utrecht
Elles Steenhagen, diëtist UMC Utrecht
Gabriella Canu, logopedist UMC Utrecht
Sylvia van der Horst, physician assistant UMC Utrecht


RAKU

Binnen het RAKU werken meerdere ziekenhuizen nauw samen in de behandeling van o.a. slokdarm- en maagkanker. RAKU brengt kennis en kunde uit de regio Utrecht en omstreken samen in één team, zodat patiënten meerdere en betere behandelmogelijkheden hebben en daarmee een betere genezingskans. Kennis op het gebied van wetenschappelijk onderzoek wordt gedeeld, zodat er meer onderzoek naar nieuwe behandelingen kan worden gedaan. RAKU is onderdeel van Oncomid.

Lees meer over het Expertteam Slokdarm | Maag.

2022-01-12T11:04:37+01:0012 januari 2022|

Baanbrekend onderzoek naar erectiebesparende behandeling bij prostaatkanker

In juli van dit jaar startte het UMC Utrecht (een van de deelnemende ziekenhuizen uit het Oncomid-netwerk) met de ERECT-Trial: een onderzoek naar een nieuwe erectiebesparende bestraling voor patiënten met prostaatkanker. Het onderzoek is op dit moment in volle gang en de eerste groep patiënten is inmiddels behandeld.

Jaarlijks krijgen ongeveer 13.000 mannen in Nederland de diagnose prostaatkanker. Een deel daarvan (ongeveer 20 procent) heeft een matig-risico tumor. Dit is een tumor die zich beperkt tot de prostaat. Deze vorm van kanker is goed te behandelen, zowel operatief als met bestraling. 99 procent van de patiënten is na tien jaar nog in leven. Het nadeel van deze vorm van behandelen is echter dat er bij een groot deel van de behandelde patiënten erectieproblemen ontstaan. Dit komt doordat de bestraling ook de bloedvaten en zenuwen die een erectie veroorzaken, kan aantasten. En dit heeft invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt.

Behoud van erectie dankzij MR-Linac

Met de komst van de MR-Linac bestaat de kans dat deze schade kan worden beperkt. Daar waar de eerdere bestralingstechnieken de zenuwen en bloedvaten niet goed in beeld konden brengen, is dat met de MR-Linac wel mogelijk. De MR-Linac is een MRI-scanner en een bestralingsapparaat in één. Hierdoor is het mogelijk om voor en tijdens de bestraling live MRI-beelden te maken van de zenuwen en bloedbanen die verantwoordelijk zijn voor de erectie. Dit met als doel om deze zenuwen en bloedbanen aan zo min mogelijk straling bloot te stellen én uiteindelijk de erectie te behouden.


“Zo’n 40% van de mannen met gelokaliseerde prostaatkanker is seksueel actief én heeft een goede erectiele functie. In de ERECT-trial zoeken we uit of we bij die mannen de kanker kunnen behandelen
en de erectiele functie zo veel mogelijk kunnen behouden.”

Arts-onderzoeker Freek Teunissen


De ERECT-trial

De behandeling van prostaatkanker met de MR-Linac is nieuw en wereldwijd nog niet eerder uitgevoerd. Daarom onderzoekt het UMC Utrecht of de theoretische voordelen ook daadwerkelijk standhouden in de praktijk. In de ERECT-trial worden 70 mannen op de zenuw- en vaatsparende wijze bestraald. Mannen met matig-risico prostaatkanker, een indicatie voor radiotherapie en een redelijk tot goede erectiele functie voor bestraling, komen in aanmerking voor deze trial.

Van deze patiënten was 85 procent voor behandeling nog seksueel actief. Ongeveer de helft van hen had voor de start van de bestraling nog redelijk tot goede erecties. Voor deze groep is het behoud van een erectie erg waardevol. Indien blijkt dat de resultaten dusdanig gunstig zijn, dan komen er in de toekomst ook andere patiëntgroepen in aanmerking.

Inmiddels hebben negen patiënten deze nieuwe behandeling voltooid. De behandeling blijkt technisch goed uitvoerbaar op de MR-Linac. De patiëntervaringen en kortetermijnbijwerkingen zijn vergelijkbaar met de standaard manier van bestralen. Op dit moment zijn er nog geen resultaten aantoonbaar die betrekking hebben op het behoud van de erectiele functie. Zodra daar meer over bekend is, delen wij dit vanzelfsprekend ook op deze website.

Oncomid: Slimme verbonden expertteams

Oncomid is een samenwerkingsverband op het gebied van oncologische zorg tussen het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi en UMC Utrecht. Ook wordt er samengewerkt met het Beatrixziekenhuis. Dankzij de nauwe samenwerking van de deelnemende ziekenhuizen zorgt Oncomid voor kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg op de juiste plaats voor patiënten in Midden Nederland. Dit zorgt er onder meer voor dat kennis en kunde niet beperkt blijft tot een ziekenhuis, maar binnen het gehele netwerk wordt gedeeld. Zo profiteren patiënten altijd van de nieuwste inzichten en technieken en de regio van meer doelmatigheid en kostenefficiency.

2021-11-29T15:12:40+01:0029 november 2021|
Ga naar de bovenkant