Recente nieuws items van Oncomid

Webinar voor patiënten over slokdarm- en maagkanker

Webinar voor patiënten over slokdarm- en maagkanker

Wat? Het webinar ‘Slokdarm- en maagkanker’
Wanneer? dinsdag 25 januari van 19:30 tot 21:00 uur
Waar? Online
Voor wie? Slokdarm- en maagkankerpatiënten en hun naasten
Aanmelden? Stuur een e-mail naar patienteninformatiebijeenkomst-2@umcutrecht.nl

Bekijk de uitnodiging


Op dinsdag 25 januari a.s. organiseert het RAKU (Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht, onderdeel van Oncomid) voor de 12e keer de bijeenkomst voor patiënten en hun naasten over slokdarm- en maagkanker. Dit keer in de vorm van een webinar.

Tijdens deze virtuele bijeenkomst vertellen artsen en verpleegkundig specialisten onder meer over de rol van immuuntherapie bij slokdarm- en maagkanker en de opname van vitamines na een slokdarm- of maagkankerbehandeling. Daarnaast komen lopende studies en het Wait-and-see beleid aan bod. Vanzelfsprekend is er ruimte voor het stellen van vragen (via de chat)  aan het panel van zorgverleners.

Programma

19:30u – Opening en introductie
Carlo Schippers, Verpleegkundig specialist

19:40u – De rol van immuuntherapie bij slokdarm- en maagkanker
Dr. Nadia Haj Mohammad, internist – oncoloog UMC Utrecht
Dr. Haj Mohammad is als oncoloog al jaren gespecialiseerd in de behandelingen van
slokdarm- en maagkanker. Naast haar rol als behandelaar zoekt dr. Haj Mohammad,
met collega oncologen in andere expertcentra, steeds weer naar mogelijke
verbeteringen in de behandeling van slokdarm- en maagkanker met behulp van
medicatie. Ze zal uitleg geven over de rol van immuuntherapie.

20:00u – Wait and see, hoe gaan wij hiermee om binnen de regionale samenwerking?
Prof. dr. Jelle Ruurda/ Prof. dr. Richard van Hillegersberg, chirurgen
Prof. dr. Ruurda en Prof. dr. v. Hillegersberg zijn al jaren leidend als het gaat om
het uitvoeren en de implementatie van robotchirurgie. In de chirurgie is het extreem
belangrijk om samen met patiënten te overwegen of operatieve behandeling haalbaar
en wenselijk is. Kritisch kijken naar besluitvorming is in het regionaal oncologisch
behandelteam in Utrecht een eis. Tijdens dit webinar zal Prof. Ruurda de overwegingen
voor en tegen het zogenaamde Wait-and-see beleid bespreken.

20:20u – Lopende studies
Onze enthousiaste onderzoekers Eline de Groot, Robin den Boer en Tiuri Kroese
nemen u in vogelvlucht mee en geven uitleg over een aantal studies.

20:30u – Vitamines postoperatief
Dr. Lorenza Alvarez Herrero, Maag-, Darm en Leverarts St. Antonius ziekenhuis
Dr. Alvarez Herrero is gespecialiseerd in de behandeling van vroegtumoren van de
slokdarm- en maag. Zij promoveerde op deze technisch complexe behandelingen,
daarnaast is zij bestuurslid van de Nederlandse Barrett expertcentra.
Maag-, Darm en Leverartsen zijn opgeleid als internist. Vanuit deze kennis én haar
uitgebreide ervaringen met slokdarm- en maagkankerbehandelingen zal zij uitleg
geven over het principe van voedingsopname, met name de invloed van slokdarm- en
maagkankerbehandelingen op de opname van vitamines.

20:50u – Beantwoorden van vragen: alle vragen zijn welkom!

Eventuele vragen kunnen worden gesteld via de chat aan het panel van zorgverleners:
Dr. Stella Mook, radiotherapeut UMC Utrecht
Drs. Emke van den Broek, KNO arts UMC Utrecht
Dr. Lorenza Alvarez-Herrero, Maag-, Darm en Leverarts St. Antonius ziekenhuis
Dr. Nadia Haj Mohammad, internist-oncoloog UMC Utrecht
Prof. dr. Jelle Ruurda, chirurg UMC Utrecht
Prof. dr. Richard van Hillegersberg, chirurg UMC Utrecht
Ad Kerst, fysiotherapeut UMC Utrecht
Elles Steenhagen, diëtist UMC Utrecht
Gabriella Canu, logopedist UMC Utrecht
Sylvia van der Horst, physician assistant UMC Utrecht


RAKU

Binnen het RAKU werken meerdere ziekenhuizen nauw samen in de behandeling van o.a. slokdarm- en maagkanker. RAKU brengt kennis en kunde uit de regio Utrecht en omstreken samen in één team, zodat patiënten meerdere en betere behandelmogelijkheden hebben en daarmee een betere genezingskans. Kennis op het gebied van wetenschappelijk onderzoek wordt gedeeld, zodat er meer onderzoek naar nieuwe behandelingen kan worden gedaan. RAKU is onderdeel van Oncomid.

Lees meer over het Expertteam Slokdarm | Maag.

2022-01-12T11:04:37+01:0012 januari 2022|

Baanbrekend onderzoek naar erectiebesparende behandeling bij prostaatkanker

In juli van dit jaar startte het UMC Utrecht (een van de deelnemende ziekenhuizen uit het Oncomid-netwerk) met de ERECT-Trial: een onderzoek naar een nieuwe erectiebesparende bestraling voor patiënten met prostaatkanker. Het onderzoek is op dit moment in volle gang en de eerste groep patiënten is inmiddels behandeld.

Jaarlijks krijgen ongeveer 13.000 mannen in Nederland de diagnose prostaatkanker. Een deel daarvan (ongeveer 20 procent) heeft een matig-risico tumor. Dit is een tumor die zich beperkt tot de prostaat. Deze vorm van kanker is goed te behandelen, zowel operatief als met bestraling. 99 procent van de patiënten is na tien jaar nog in leven. Het nadeel van deze vorm van behandelen is echter dat er bij een groot deel van de behandelde patiënten erectieproblemen ontstaan. Dit komt doordat de bestraling ook de bloedvaten en zenuwen die een erectie veroorzaken, kan aantasten. En dit heeft invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt.

Behoud van erectie dankzij MR-Linac

Met de komst van de MR-Linac bestaat de kans dat deze schade kan worden beperkt. Daar waar de eerdere bestralingstechnieken de zenuwen en bloedvaten niet goed in beeld konden brengen, is dat met de MR-Linac wel mogelijk. De MR-Linac is een MRI-scanner en een bestralingsapparaat in één. Hierdoor is het mogelijk om voor en tijdens de bestraling live MRI-beelden te maken van de zenuwen en bloedbanen die verantwoordelijk zijn voor de erectie. Dit met als doel om deze zenuwen en bloedbanen aan zo min mogelijk straling bloot te stellen én uiteindelijk de erectie te behouden.


“Zo’n 40% van de mannen met gelokaliseerde prostaatkanker is seksueel actief én heeft een goede erectiele functie. In de ERECT-trial zoeken we uit of we bij die mannen de kanker kunnen behandelen
en de erectiele functie zo veel mogelijk kunnen behouden.”

Arts-onderzoeker Freek Teunissen


De ERECT-trial

De behandeling van prostaatkanker met de MR-Linac is nieuw en wereldwijd nog niet eerder uitgevoerd. Daarom onderzoekt het UMC Utrecht of de theoretische voordelen ook daadwerkelijk standhouden in de praktijk. In de ERECT-trial worden 70 mannen op de zenuw- en vaatsparende wijze bestraald. Mannen met matig-risico prostaatkanker, een indicatie voor radiotherapie en een redelijk tot goede erectiele functie voor bestraling, komen in aanmerking voor deze trial.

Van deze patiënten was 85 procent voor behandeling nog seksueel actief. Ongeveer de helft van hen had voor de start van de bestraling nog redelijk tot goede erecties. Voor deze groep is het behoud van een erectie erg waardevol. Indien blijkt dat de resultaten dusdanig gunstig zijn, dan komen er in de toekomst ook andere patiëntgroepen in aanmerking.

Inmiddels hebben negen patiënten deze nieuwe behandeling voltooid. De behandeling blijkt technisch goed uitvoerbaar op de MR-Linac. De patiëntervaringen en kortetermijnbijwerkingen zijn vergelijkbaar met de standaard manier van bestralen. Op dit moment zijn er nog geen resultaten aantoonbaar die betrekking hebben op het behoud van de erectiele functie. Zodra daar meer over bekend is, delen wij dit vanzelfsprekend ook op deze website.

Oncomid: Slimme verbonden expertteams

Oncomid is een samenwerkingsverband op het gebied van oncologische zorg tussen het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi en UMC Utrecht. Ook wordt er samengewerkt met het Beatrixziekenhuis. Dankzij de nauwe samenwerking van de deelnemende ziekenhuizen zorgt Oncomid voor kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg op de juiste plaats voor patiënten in Midden Nederland. Dit zorgt er onder meer voor dat kennis en kunde niet beperkt blijft tot een ziekenhuis, maar binnen het gehele netwerk wordt gedeeld. Zo profiteren patiënten altijd van de nieuwste inzichten en technieken en de regio van meer doelmatigheid en kostenefficiency.

2021-11-29T15:12:40+01:0029 november 2021|

RAKU erkend als expertisecentrum Zeldzame Aandoeningen

Het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) heeft in oktober jl. RAKU (Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht, onderdeel van Oncomid) benoemd tot Expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen op het gebied van maag,- slokdarm-, alvleesklier-, lever-, galweg- en galblaastumoren.

Deze erkenning krijg je niet zomaar en is echt iets om trots op te zijn. Prof. dr. Roger Schutgens, coördinator zeldzame aandoeningen in het UMC Utrecht, zegt hierover: ”Een heel mooi resultaat! Je krijgt een erkenning niet in je schoot geworpen, een groot compliment dus voor alle betrokken zorgverleners.’ Ook Maag-Darm-Leverarts Robert Verdonk is trots op de benoeming: ‘Deze erkenning is erg belangrijk en ik ben trots op het team dat hier zo hard aan heeft gewerkt’.

De beste zorg voor patiënten met een zeldzame aandoening

Het bijzondere aan de benoeming van RAKU als expertisecentrum is dat het een regionaal samenwerkingsverband betreft. Verdonk legt het belang van de erkenning uit: ’De erkenning als expertisecentrum maakt duidelijk dat je als patiënt ook voor deze zeldzame aandoeningen bij ons in de regio kunt rekenen op een team van topexperts dat nauw samenwerkt aan de beste zorg’.


’De erkenning als expertisecentrum maakt duidelijk dat je als patiënt ook voor deze zeldzame aandoeningen bij ons in de regio kunt rekenen op een team van topexperts die nauw samenwerken aan de beste zorg’.
– Robert Verdonk, Maag-Darm-Leverarts St. Antonius Ziekenhuis en voorzitter RAKU


RAKU

Binnen RAKU werken  meerdere ziekenhuizen nauw samen in de behandeling van o.a. levertumoren en pancreascarcinoom. RAKU brengt kennis en kunde uit de regio Utrecht en omstreken. samen in één team, zodat patiënten meerdere en betere behandelmogelijkheden hebben en daarmee een betere genezingskans. Kennis op het gebied van wetenschappelijk onderzoek wordt gedeeld, zodat er meer onderzoek naar nieuwe behandelingen kan worden gedaan.

Lees meer over het Expertteam Lever | Alvleesklier | Galweg | Galblaas en het Expertteam Slokdarm | Maag.

Een zeldzame aandoening

Zeldzame aandoeningen zijn vaak ernstig en complex, chronisch invaliderend en/of levensbedreigend en moeilijk te herkennen en vast te stellen. Ook zijn de aandoeningen moeilijk te behandelen omdat er vaak meerdere organen (specialismen) bij betrokken zijn. Soms is er zelfs (nog) geen behandeling beschikbaar. Er zijn zo’n 8000 zeldzame aandoeningen. Men spreekt van een zeldzame aandoening als de ziekte bij minder dan 1 op de 2000 mensen voor komt. In Nederland gaat het hierbij om zo’n 1 miljoen kinderen en volwassenen.

Oncomid: Slimme verbonden expertteams
Oncomid is een samenwerkingsverband op het gebied van oncologische zorg tussen het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi en UMC Utrecht. Ook wordt er samengewerkt met het Beatrixziekenhuis. Dankzij de nauwe samenwerking van de deelnemende ziekenhuizen zorgt Oncomid voor kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg op de juiste plaats voor patiënten in Midden Nederland. Dit zorgt er onder meer voor dat kennis en kunde niet beperkt blijft tot een ziekenhuis, maar binnen het gehele netwerk wordt gedeeld. Zo profiteren patiënten altijd van de nieuwste inzichten en technieken en de regio van meer doelmatigheid en kostenefficiency.

2021-11-25T16:14:47+01:0025 november 2021|

Verpleegkundig RAKU-webinar over Levertumoren

Op vrijdag 10 december organiseert het RAKU (onderdeel van Oncomid) voor de tweede keer het jaarlijkse Verpleegkundig RAKU-congres. Dit keer staat het thema ‘Levertumoren’ centraal.

De volgende onderwerpen komen aan bod: leverpathologie, diagnostiek, leverchirurgie, interventieradiologie en postoperatieve zorg.  Het belooft een veelzijdig programma te worden, dus meld je snel aan!

 • Wat? Verpleegkundig RAKU-congres ‘Levertumoren’
 • Wanneer? 10 december, van 13:00 – 16:15u.
 • Waar? Online
 • Voor wie? Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
 • Wat kost het? €50,- p.p.
 • Aanmelden? Dat kan via de website van het Verpleegkundig RAKU-Congres

Meer informatie over het programma en aanmelden vind je op de website van het Verpleegkundig RAKU-Congres

RAKU

Voor de behandeling van o.a. levertumoren en pancreascarcinoom werken meerdere ziekenhuizen samen in het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU). RAKU brengt kennis en kunde uit de regio Utrecht e.o. samen in één team zodat patiënten meerdere en betere behandelmogelijkheden hebben en daarmee een betere genezingskans. Kennis op het gebied van wetenschappelijk onderzoek wordt gedeeld, zodat er meer onderzoek naar nieuwe behandelingen kan worden gedaan.

 

2021-11-11T15:11:38+01:0011 november 2021|

Oncomid organiseert webinar over melanoom

Op woensdag 1 december organiseert Oncomid het voor venvn-geaccrediteerde webinar ‘Wat staat een patiënt met de diagnose melanoom te wachten’.

Vanuit verschillende invalshoeken geven dermatoloog dr. Amber Goedkoop, chirurg dr. Ernst Schoenmaeckers en oncoloog dr. Annemarleen Kamphuis aandacht aan de speciaal ontwikkelde praatplaat en de laatste ontwikkelingen op het gebied van melanoom. Het belooft een interessant webinar te worden, dus schrijf je snel in!

 • Wat? Het webinar ‘Wat staat een patiënt met de diagnose melanoom te wachten?’
 • Wanneer? 1 december van 17:00 en 18:00u.
 • Waar? Online, via Teams.
 • Voor wie? Huisartsen, verpleegkundig specialisten, oncologie verpleegkundigen en andere geïnteresseerden.
 • Aanmelden? Stuur een mailtje naar c.r.basart-2@umcutrecht.nl onder vermelding van je naam en BIG-registratienummer.

 

2021-11-11T09:40:29+01:0011 november 2021|

De RAKU-Run aftermovie: terugblik op een sportieve topprestatie

Op zondag 10 oktober vond de RAKU-Run plaats. De sportieve deelnemers renden en fietsten ruim €11.000,- bij elkaar voor het Deltaplan Alvleesklierkanker.  Bekijk de aftermovie van deze mooie prestatie.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our privacybeleid.

Ik Accepteer

RAKU

RAKU (onderdeel van Oncomid) is een unieke samenwerking van zes ziekenhuizen in omgeving Utrecht. Dit jaar bestaat RAKU vijf jaar. De samenwerking heeft als doel de beste zorg voor de patiënt. Lokaal waar het kan, centraal waar het nodig is. Bij het RAKU komt de kennis en ervaring uit verschillende ziekenhuizen samen in één team. Dat maakt de genezingskans groter, ook voor zeldzame en complexe tumoren. Alvleesklierkanker is één van de belangrijkste tumorsoorten binnen de samenwerking. Dat was de reden om geld op te halen voor het Deltaplan Alvleesklierkanker. Het RAKU behandelt ook patiënten met kanker in slokdarm, maag, galblaas en lever. RAKU is onderdeel van Oncomid, het oncologienetwerk van Midden-Nederland.

2021-11-08T14:34:17+01:008 november 2021|

Bekijk het webinar over laaggeletterdheid in de oncologische zorg

In Nederland zijn er 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of digitale vaardigheden. Daarom organiseerde het St. Antonius Ziekenhuis (een van de deelnemende ziekenhuizen binnen het Oncomid netwerk) op dinsdag 14 september een webinar voor zorgprofessionals over laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden in de oncologische zorg. Tijdens dit webinar, onder leiding van tv-presentator/journalist Mirella van Markus, kwamen verschillende interessante onderwerpen aan bod.

Zo kwam er een boeiende discussie op gang tussen de verschillende sprekers en de zorgverleners van het St. Antonius Ziekenhuis. Hierbij kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • Beperkte gezondheidsvaardigheden en hun impact op het zorgtraject’ door prof. dr. Jany Rademakers (hoofd onderzoeksafdeling Nivel; hoogleraar ‘Gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie’).
 • ‘Patiënten op maat informeren over uitkomsten van zorg’ door Nelly van Uden (programmamanager uitkomsttransparantie bij Santeon).
 • ‘Beperkte gezondheidsvaardigheden en wat kan ik daarmee dan?’ door dr. Michael van Balken (uroloog Rijnstate ziekenhuis, met aandachtsgebied informatievoorziening aan laaggeletterden).
 • ‘Beeldverhalen als patiënteninformatie’ door Ralph Koppers (longarts Medisch Centrum Leeuwarden en mede-initiatiefnemer Indiveo).

Praktische tips

Daarnaast kwamen er mooie voorbeelden voorbij uit de praktijk en werden er praktische tips gegeven. Zo werd er antwoord gegeven op vragen als ‘Hoe herken je iemand die beperkte gezondheidsvaardigheden heeft’ en ‘Hoe breng je een begrijpelijke boodschap over’?.

Benieuwd geworden naar het hele webinar? Bekijk deze dan terug via deze link.

 

Oncomid

Oncomid is een samenwerkingsverband op het gebied van oncologische zorg tussen het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi en UMC Utrecht. Ook wordt er samengewerkt met het Beatrixziekenhuis. Dankzij de nauwe samenwerking van de deelnemende ziekenhuizen zorgt Oncomid voor kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg op de juiste plaats voor patiënten in Midden Nederland. Dit zorgt er onder meer voor dat kennis en kunde niet beperkt blijft tot een ziekenhuis, maar binnen het gehele netwerk wordt gedeeld. Zo profiteren patiënten altijd van de nieuwste inzichten en technieken en de regio van meer doelmatigheid en kostenefficiency.

*Het webinar werd mede mogelijk gemaakt door Novartis.

2021-11-03T15:52:42+01:003 november 2021|

Diakonessenhuis start spreekuur ‘Leven met Kanker’

Hoe ga ik om met vermoeidheid? Kan ik blijven werken of sporten naast mijn behandeling? Waar kan ik terecht voor contact met lotgenoten? Met deze vragen kunnen patiënten met kanker nu terecht op het spreekuur ‘Leven met kanker’ in het Diakonessenhuis.

Op dit spreekuur heeft de patiënt een gesprek met een van de zes zogenoemde ‘ondersteuningsconsulenten’. Vijf oncologieverpleegkundigen en een fysiotherapeut zijn speciaal voor deze functie opgeleid. Zij hebben veel kennis over de invloed van kanker op het leven van patiënten en hun naasten. En ze weten welke zorg en ondersteuning hiervoor beschikbaar is.

LEES VERDER >

2021-10-14T14:53:48+02:0014 oktober 2021|

Ziekenhuizen delen kennis over borstkankerzorg in Oncomid app

In de regio midden-Nederland werken verschillende ziekenhuizen binnen het oncologische samenwerkingsverband Oncomid nauw samen op het gebied van onder meer borstkankerzorg. Dankzij het continue delen van kennis en expertise, zorgen zij ervoor dat de patiënt altijd de best mogelijke zorg krijgt. Een speciaal hiervoor ontwikkelde app moet gaan helpen om deze kennis nog sneller, efficiënter en accurater te delen.

In de tweede week van de Borstkankermaand wordt de app officieel gelanceerd en in gebruik genomen door de betrokken zorgprofessionals van het Oncomid Expertteam Borst. Barbara Molenkamp, chirurg-oncoloog bij het Diakonessenhuis in Utrecht en voorzitter van het Expertteam vertelt waarom de app zo belangrijk is: ‘Wij komen als zorgprofessionals vier keer per jaar samen om onze kennis en expertise met elkaar te delen. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van de meest actuele protocollen, studies en behandelplannen. Deze app zorgt ervoor dat we dit soort informatie ook tussendoor op een laagdrempelige en snelle manier met elkaar kunnen delen en bewerkstelligt tevens dat we meer verbonden worden met elkaar. Iets wat de zorg van de patiënt uiteindelijk ten goede komt.’

Snel en eenvoudig kennis en expertise delen

Dankzij de verschillende functionaliteiten van de app kunnen professionals snel en makkelijk met elkaar schakelen. Zo bevat de applicatie een telefoonboek, met daarin alle betrokken zorgprofessionals vanuit de verschillende ziekenhuizen. Deze laagdrempelige manier van communiceren zorgt ervoor dat de beslissingstijd kan worden verkort en een patiënt dus sneller en beter geholpen kan worden.

Daarnaast worden de meest actuele protocollen en relevante studies gedeeld en is er een functionaliteit ingebouwd om de zorgpaden en behandelplannen te uploaden. Zo is elke betrokken professional altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

De app, die mede tot stand is gekomen dankzij het Citrienfonds, werd als eerste in gebruik genomen door het Oncomid Expertteam Lever, Alvleesklier, Galweg en Galblaas. Maag-Darm-Leverarts en voorzitter van dit Expertteam Robert Verdonk ‘De app zorgt er voor dat we allemaal met dezelfde protocollen werken en over de deelnemende ziekenhuizen allemaal dezelfde informatie tot onze beschikking hebben, snel en efficiënt.’

Continu in ontwikkeling

Doordat de app voortdurend wordt verbeterd, blijft de informatie up to date en betrouwbaar. Camilla Basart, beleidsadviseur en lid van het Dagelijks Bestuur van Oncomid, voegt hieraan toe: ‘We spelen doorlopend in op de behoeften van de expertteams. Willen zij een extra functionaliteit? Dan zorgen we ervoor dat deze zo snel mogelijk is ontwikkeld. Op deze manier voldoet de app altijd aan de actuele wensen van de professionals’. Hiermee is de app een mooie en waardevolle aanvulling op de bestaande afstemming tussen de medisch specialisten.

Oncomid: Slimme verbonden expertteams

Oncomid is een samenwerkingsverband op het gebied van oncologische zorg tussen het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi en UMC Utrecht. Ook wordt er samengewerkt met het Beatrixziekenhuis. Dankzij de nauwe samenwerking van de deelnemende ziekenhuizen zorgt Oncomid voor kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg op de juiste plaats voor patiënten in Midden Nederland. Dit zorgt er onder meer voor dat kennis en kunde niet beperkt blijft tot een ziekenhuis, maar binnen het gehele netwerk wordt gedeeld. Zo profiteren patiënten altijd van de nieuwste inzichten en technieken en de regio van meer doelmatigheid en kostenefficiency.

2021-10-14T09:08:49+02:0012 oktober 2021|

RAKU-run: meer dan € 11.000,- voor Deltaplan Alvleesklierkanker

Op zondag 10 oktober om 10:00 uur klonk het startschot van de RAKU-run. Daarna gingen de hardlopers en fietsers op pad. De fietsroute van 130 kilometer leidde langs alle zes ziekenhuizen van het RAKU: St. Antonius, UMC Utrecht, Diakonessenhuis, Ziekenhuis Rivierenland, Meander MC en Ziekenhuis Gelderse Vallei. De lopers volgden een etappe tussen twee ziekenhuizen, variërend van 5 tot 32 kilometer. Met de RAKU-run haalden de zorgmedewerkers ruim € 11.000,- op voor het Deltaplan Alvleesklierkanker.

Het RAKU is een unieke samenwerking van zes ziekenhuizen in omgeving Utrecht. Dit jaar bestaat RAKU vijf jaar. De samenwerking heeft als doel de beste zorg voor de patiënt. Lokaal waar het kan, centraal waar het nodig is. Bij het RAKU komt de kennis en ervaring uit verschillende ziekenhuizen samen in één team. Dat maakt de genezingskans groter, ook voor zeldzame en complexe tumoren. Alvleesklierkanker is één van de belangrijkste tumorsoorten binnen de samenwerking. Dat was de reden om geld op te halen voor het Deltaplan Alvleesklierkanker. Het RAKU behandelt ook patiënten met kanker in slokdarm, maag, galblaas en lever. RAKU is onderdeel van Oncomid, het oncologienetwerk van Midden-Nederland.

2021-10-11T14:27:20+02:0011 oktober 2021|
Ga naar de bovenkant