Nieuws

Recente nieuws items van Oncomid

Terugkijken webinar Eierstokkanker

Op dinsdag 13 september 2022 vond het Oncomid Webinar Eierstokkanker plaats. Deze online bijeenkomst was bedoeld voor patiënten, hun naasten en andere geïnteresseerden en werd goed ontvangen bij de deelnemers.

Tijdens het webinar vertelden twee gynaecologisch oncologen, een verpleegkundig specialist en een patiënte over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek en de behandeling van (uitgezaaide) eierstokkanker en over de ervaringen in het (regionaal) zorgtraject.

Webinar terugkijken

Heb je het webinar gemist en wil je de bijeenkomst graag terugkijken? Dat kan. Klik op onderstaande video.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our privacybeleid.

Ik Accepteer

 

Vragen en antwoorden

Tijdens de bijeenkomst was er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Door de grote hoeveelheid vragen, konden helaas niet alle vragen op dat moment worden beantwoord. Een aantal algemene vragen hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.


Vraag: Is er een leeftijdsgrens voor het uitvoeren van een buikspoeling?
Antwoord: Er is geen strikte leeftijdsgrens. Wel wordt er goed gekeken naar de zogenaamde WHO Performance Status van de patiënte. Hiermee wordt het niveau van functioneren van de patiënt vastgesteld en wordt bepaald hoe vitaal de patiënt is. Met het toenemen van de leeftijd wordt wel eerder afgezien van eventuele toevoeging van buikspoelingen.

Vraag: Hoe (snel) ontwikkelt de immunotherapie voor eierstokkanker zich?
Antwoord: Op dit moment is de toepassing van immunotherapie bij eierstokkanker alleen nog experimenteel of vindt plaats in studies. In Nederland is er een studie open voor immunotherapie bij eierstokkanker, die niet meer gevoelig is voor bepaalde chemotherapie. Buiten de studies om wordt er nog geen immunotherapie gegeven aan patiënten met eierstokkanker.

Vraag: Wie komt voor PARP in aanmerking?
Antwoord: patiënten met eierstokkanker stadium III tot IV met een hooggradig sereus of endometrioide type (= het celtype onder de microscoop), na de eerste behandeling of als de ziekte is teruggekomen en er een meetbare reactie op chemotherapie is. Er moeten dus meetbare afwijkingen op de scan zichtbaar zijn. Er moeten tenminste vier chemokuren met Carboplatin of Cisplatin gegeven zijn.

Vraag: Een patiënte had een goede respons op eerstelijns chemotherapie. Nu is de ziekte recidief en heeft er een secundaire debulking plaatsgevonden. Vanwege complete resectie is de respons op tweedelijnsbehandeling niet te meten. Daarom komt de patiënte niet (meer) in aanmerking voor PARP-remmers (deze worden niet vergoed). Wat kan de patiënte doen? Is een mogelijkheid om toch PARP-remmers te krijgen?
Antwoord: PARP-remmers worden alleen gegeven als er eerst een meetbare respons is op chemotherapie met platinum. Dit kan na de secundaire debulking niet gemeten worden. Er komen maar weinig mensen in aanmerking voor secundaire debulking. De winst van secundaire debulking is in de studies groter dan die van PARP remmers. Daarnaast is er een aangetoonde overlevingswinst van secundaire debulking (en nog niet voor PARP-remmers). De keuze voor operatie is dan ook begrijpelijk. Mocht de ziekte terugkomen dan kan op dat moment bij goede reactie op chemotherapie gekozen worden voor PARP-remmers.

Vraag: Een patiënte wordt sinds maart 2022 behandeld met Lynparza. Ze geeft aan dat ze niet maandelijks haar bloed hoeft te laten controleren en dat er geen CT-scans plaatsvinden (tenzij ze hier zelf om vraagt). Ze vraagt zich af hoe belangrijk het is om maandelijks metingen en controles uit te laten voeren. Nu laat ze om de drie maanden bloedprikken. Patiënte is drager van het BRCA1-gen.
Antwoord: Binnen Oncomid doen we dit anders. Hier doen we elke maand bloedcontrole, de eerste maand zelfs elke week. We zien regelmatig afwijkingen in het bloedbeeld, waarvoor aanpassing van de dosis noodzakelijk kan zijn, ook bij langer gebruik. Dit is niet afhankelijk van of je een BRCA-mutatie hebt of niet. We doen hier driemaandelijkse CT-scans, omdat we willen zien of de behandeling werkt. Dit meten we niet alleen met het CA125-gehalte, maar ook met beeldvorming. Zo is het ook in de gepubliceerde studies gedaan. Uiteraard is dit een belasting voor de patiënt, maar we willen dit niet achterwege laten. 

Vraag: Hoe wordt de huisarts betrokken in het zorgpad?
Antwoord: De huisarts ontvangt een bericht na de eerste bespreking in het regionaal MDO (Multidisciplinair Overleg) en wordt gedurende de behandeling op de hoogte gehouden. Bij specifieke vragen of ontwikkelingen hebben de hoofdbehandelaar en de huisarts telefonisch contact.


Expertteam Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva

In de regio Midden-Nederland is de zorg voor vrouwen met gynaecologische kanker goed geregeld. De diagnostiek van alle soorten gynaecologische kanker is in alle ziekenhuizen mogelijk, evenals de niet-chirurgische behandeling. Behoudens de operatieve behandeling van patiënten met laag risico baarmoederkanker is de operatieve zorg van patiënten geconcentreerd in twee klinieken.

Lees meer over het Expertteam Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva

2022-09-19T10:15:31+02:0014 september 2022|

Transmuraal samenwerken in het hart van Nederland

Oncomid werkt samen met regionale zorgpartners om de medische zorg voor mensen met kanker in de regio Midden-Nederland te verbeteren. Binnen en buiten de muren van de ziekenhuizen. Het overgrote deel van de patiënten brengt het merendeel van zijn ziekzijn thuis door. Daarom is het essentieel dat hij ook hier een oncologisch vangnet ervaart van professionals vanuit verschillende disciplines, die op regionaal niveau goed met elkaar samenwerken. Dat dit verder gaat dan slechts een overdracht van patiëntgegevens, vertellen we je in dit artikel aan de hand van twee mooie voorbeelden.

Vanuit de gedachte dat een stevig oncologisch vangnet rondom de patiënt essentieel is voor de kwaliteit van leven, is binnen Oncomid in het voorjaar van 2021 het Expertteam Transmuraal Samenwerken opgericht. Onder voorzitterschap van huisarts Toosje Valkenburg zijn vijftien professionals vanuit verschillende disciplines uit de regio bijeengekomen om samen te werken aan de transmurale zorgketen in de regio Midden-Nederland.

Expertteam Transmuraal Samenwerken

De werkgroep bestaat onder meer uit huisartsen uit iedere regio, (oncologisch) verpleegkundig specialisten (vanuit ROOV), geestelijk verzorgers, paramedici (NZMK, het Netwerk Zorg voor Mensen Met Kanker) en palliatieve zorg. Vanzelfsprekend heeft ook de patiënt een belangrijke en onmisbare stem binnen deze werkgroep. Nicole Plum, Adviseur Patiëntenparticipatie UMC Utrecht, behartigt om deze reden de belangen van de patiënt in de werkgroep.

 

‘Kennis hebben van de zorg die in de wijk, dicht bij de patiënt, kan worden geboden is niet vanzelfsprekend voor een medisch specialist, maar wel noodzakelijk voor het welbevinden van de patiënt. Door de werkgroep brengen we kennis over de totale zorg voor de patiënt beter bij elkaar.’ 

Toosje Valkenburg – huisarts en voorzitter van de werkgroep Transmuraal Samenwerken

 

Een podium voor regionale zorginitiatieven

Het doel van de werkgroep is om samenwerkingsverbanden en bestaande (multidisciplinaire) zorginitiatieven in de eerste lijn en patiëntinitiatieven in de Oncomid-regio zichtbaar en (waar nodig) breder in te zetten. Lokale projecten geïnitieerd vanuit zorgorganisaties of patiënten, gebonden aan een ziekenhuis of eerstelijnsorganisatie kunnen op deze manier snel onder de aandacht gebracht worden van de andere partijen binnen Oncomid. De werkgroep inventariseert en monitort de ingebrachte initiatieven (aan de hand van een speciaal hiervoor ontwikkeld besliskader) en brengt deze zo mogelijk in bij de Managementboard van Oncomid. Voorbeelden van initiatieven zijn het Buddyhuis en de Proeftuin Palliatieve zorg.

Stichting Buddyhuis

Stichting Buddyhuis is een initiatief dat is ontstaan in het St. Antonius Ziekenhuis (een van de deelnemende ziekenhuizen binnen het Oncomid-netwerk). Het Buddyhuis brengt patiënten, bij wie kanker is geconstateerd één-op-één met elkaar in contact. Dit met als doel dat zij elkaar een hart onder de riem kunnen steken.

Een buddy maakt het verschil

Femke Riel, initiatiefneemster en projectmanager Buddyhuis, kreeg zelf eind 2016 de diagnose borstkanker. ‘Alsof de grond onder je voeten wegzakt’ vertelt Femke. Als ze een paar dagen later gespannen in de wachtkamer van het St. Antonius Ziekenhuis plaatsneemt voor de uitslag van de MRI-scan, zit daar ook Hester, ‘een stralende vrouw met een mutsje op’, aldus Femke. ‘Ze had zo’n positieve uitstraling, maar ik wist meteen: zij heeft het ook.’ Oncologisch chirurg Annemiek Doeksen bracht de vrouwen met elkaar in contact en zo werden zij buddy’s voor elkaar gedurende het behandeltraject.

 

‘Het Buddyhuis is lastig uit te leggen, dat moet je eigenlijk ervaren. Het simpele principe van steun geven óf krijgen van een ander, zonder dat je elkaar kent of dat er een vergoeding tegenover staat, zet veel in beweging.’

Annemiek Doeksen – oncologisch chirurg

 

Volgens Annemiek is het Buddyhuisproject enorm waardevol voor zowel patiënt als zorgverlener: ‘Het Buddyhuis is lastig uit te leggen, dat moet je eigenlijk ervaren. Het simpele principe van steun geven óf krijgen van een ander, zonder dat je elkaar kent of dat er een vergoeding tegenover staat, zet veel in beweging. Een-op-een-contact, wandelgroepen, webinars, buddyberen, chemotherapiekalenders of een kop koffie in de buddylounge als “wachtverzachter”, voor ieder valt er wat te brengen of te halen. En voor de zorgmedewerkers is het een goede manier om contact te houden met patiënten, verbeterprocessen te organiseren met input van de buddy’s en snel te kunnen schakelen als er iets niet goed loopt. Veel patiënten geven aan dat het hebben van een buddy het verschil heeft gemaakt.’

De juiste match

Het maken van de juiste match is cruciaal voor het succes van het contact tussen de buddy’s. Zo wordt er bijvoorbeeld niet alleen gekeken naar het type kanker, woonlocatie of leeftijd, maar spelen ook verschillende sociale aspecten een rol bij het samenstellen van een buddykoppel. Gelijkwaardigheid en gelijkgestemdheid zijn hierbij sleutelwoorden. Inmiddels is er een product ontwikkeld dat voorziet in fijnmazige intelligente matchmaking waardoor opschaling naar andere ziekenhuizen mogelijk is geworden. Daarbij faciliteert een buddyapp het onderlinge contact binnen een veilige omgeving.

Ook de behoefte aan fysieke ontmoetingen is blijvend gebleken, met een lounge/huiskamer binnen de veilige omgeving van het ziekenhuis wordt dit mogelijk gemaakt. Laagdrempelig georganiseerd lotgenotencontact is essentieel voor alle ziekenhuizen. Het Buddyhuis is een prachtig voorbeeld van hoe dit succesvol kan worden opgezet. In Ziekenhuis Rivierenland in Tiel is dit inmiddels in praktijk gebracht met een lokaal buddyproject.

Proeftuin Palliatieve Zorg

Een ander initiatief is de Proeftuin Palliatieve Zorg. Per 18 juli 2022 startte het UMC Utrecht een proeftuin (pilot) om crisisopnames in de palliatieve zorg beter te laten verlopen. Het actief betrekken van de huisarts bij opname en ontslag in het ziekenhuis is daarbij het uitgangspunt. Op het moment dat een palliatieve patiënt in een symptomatische crisis raakt en wordt doorverwezen naar (in dit geval) het UMC Utrecht, wordt er op de eerste werkdag na de opname een digitaal overleg ingepland van tien minuten tussen de huisarts, de zaalarts en de zaalsupervisor. Tijdens dit overleg is er aandacht voor de vier domeinen van palliatieve zorg: medisch, psychologisch, existentieel en spiritueel.

 

‘Warme overdrachten over de muren van het ziekenhuis heen versterken coördinatie en communicatie binnen netwerken en verbeteren de complexe zorg tijdens het laatste levensjaar.’

Filip de Vos – internist-oncoloog

 

Betere wisselwerking

De ziekenhuisbehandelaar haalt de actuele, contextuele informatie op bij de huisarts. Op deze manier wordt de crisissituatie in zijn totale omvang zichtbaar. Bij het ontslag wordt de huisarts uitgenodigd digitaal aan te sluiten bij het multidisciplinair overleg (MDO). De huisarts krijgt dan meteen de informatie over hoe de patiënt naar huis komt en wat de adviezen vanuit het ziekenhuis zijn. Er treedt zo een betere wisselwerking op tussen de thuis- en ziekenhuissituatie en beide partijen zijn beter geïnformeerd.

Het geheel wordt wetenschappelijk geëvalueerd. Na de pilotfase wordt gekeken hoe de andere ziekenhuizen aan kunnen haken.

 

Zo gaan we te werk

De werkgroep Transmuraal Samenwerken komt volgens dezelfde cyclus bij elkaar als de regionale tumorwerkgroepen (expertteams) van Oncomid, die meer medisch georiënteerd zijn rond één bepaalde kankersoort. Tijdens deze bijeenkomsten worden regionale ontwikkelingen en issues besproken en wordt er nagedacht over hoe we onderzoek kunnen laten doen en hoe we IKNL optimaal kunnen betrekken.

 

‘Het is heel mooi dat we deze werkgroep als regio kunnen inrichten en dat we hierdoor steeds meer één vangnet vormen rondom de patiënt. Hierbij kunnen we van elkaar leren en elkaar inspireren.’

Camilla Basart – projectcoördinator Oncomid

 

Het doel van de werkgroep is expliciet niet om zelf zaken te ontwikkelen, slechts om alles bij elkaar te brengen. Dus: verbinden, scholing, onderzoek, best practice uitwisselen en opschalen zijn de doelen waar de werkgroep de komende jaren zich hard voor maakt. Camilla Basart, projectcoördinator Oncomid, voegt hier tot slot aan toe: ‘Het is heel mooi dat we deze werkgroep als regio kunnen inrichten en dat we hierdoor steeds meer één vangnet vormen rondom de patiënt. Hierbij kunnen we van elkaar leren en elkaar inspireren.’

Ideeën voor verbetering?

Wil je na het lezen van dit artikel een waardevol initiatief of idee met ons delen? Neem dan contact op met de voorzitter van de werkgroep Toosje Valkenburg via tvalkenburg@ghcdebilt.nl of stuur een e-mail naar info@oncomid.nl

2022-09-12T12:06:44+02:0012 september 2022|

Patiëntenbijeenkomst Alvleesklierkanker

Op maandag 26 september organiseert het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU) in samenwerking met patiëntenvereniging Living With Hope een bijeenkomst voor patiënten en hun naasten over alvleesklierkanker.

De behandeling van alvleeskliertumoren is vaak complex en vereist specialistische zorg door een expertteam. Artsen en verpleegkundig specialisten van het UMC Utrecht, het St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Ziekenhuis Rivierenland, Ziekenhuis Gelderse Vallei en het Meander Medisch Centrum werken als één regionaal team samen binnen het RAKU om patiënten de best mogelijke zorg en een betere genezingskans te bieden.

Wanneer? Maandag 26 september van 19:00 tot +/- 21:00u
Waar? Collegezaal Groen UMC Utrecht
Voor wie? Patiënten met alvleesklierkanker, hun naasten en andere geïnteresseerden
Aanmelden? Stuur een e-mail naar patienteninformatiebijeenkomst-2@umcutrecht.nl  (graag vernemen wij met hoeveel personen u komt. U ontvangt vervolgens een mail ter bevestiging en verdere informatie).

 

Bekijk de Uitnodiging


Programma Bijeenkomst voor patiënten met alvleesklierkanker

19.00u |  Opening en uitleg regionale samenwerking
Dr. Robert Verdonk, Maag-, Darm en Leverarts
Wat is een regionaal samenwerkingsverband en hoe is dit georganiseerd? Wat betekent dit voor mij als patiënt? Heb ik hier voordeel van of zijn er ook nadelen? Dr. Verdonk zal antwoord geven op deze vragen in deze voordracht.

19.15u | Pancreas keuzehulp systeemtherapie
Dr. Geert Cirkel, internist- oncoloog
De diagnose uitgezaaide alvleesklierkanker zet de wereld van de patiënt en naasten op zijn kop. Juist in deze turbulente periode moeten ook keuzes gemaakt worden. Wel of niet behandelen? En zo ja, welke behandeling. Om patiënten en artsen hierbij te helpen is een keuzehulp ontwikkeld.

19.35u | Na een operatie
Henriëtte de Groot en Mariska Hoogendoorn- de Ruiter, verpleegkundig specialisten
De verpleegkundig specialisten geven uitleg over hoe het herstel na de operatie eruit ziet, wat zijn de aandachtspunten? Wat kunt u zelf doen om goed te herstellen na uw operatie?

19.55u | Follow-up en herstel
Petra Roza, verpleegkundig specialist
Een alvleesklieroperatie is een ingrijpende operatie waarvan het lichaam lange tijd moet herstellen.
Aandachtspunten in het hersteltraject zijn: voeding en vertering, opbouwen conditie en psychosociale ondersteuning. In de follow-up is de verpleegkundig specialist voor u een vast aanspreekpunt.

20.10u | Pauze

20.25u | Living With Hope, patiëntenvereniging
Miranda van Kuik, bestuurslid Living With Hope
Living With Hope is het patiëntenplatform voor patiënten en naasten geraakt door alvleesklierkanker. Living With Hope is opgericht om vanuit één landelijk platform de belangen van patiënten en hun naasten te behartigen en om hen ondersteunen. De vereniging doet er alles aan om de overlevingskans en de kwaliteit van leven voor mensen met alvleesklierkanker te verbeteren. Miranda van Kuik vertelt graag meer over Living With Hope en wat zij voor patiënten en hun naasten kunnen betekenen.

20.45u | PORSCH studie
Prof. dr. Hjalmar van Santvoort, chirurg
Wetenschappelijk onderzoek is erg belangrijk om de zorg voor onze patiënten met aandoeningen van de alvleesklier continue te verbeteren. Binnen Oncomid/RAKU is hier veel aandacht voor. Alvleesklierchirurg en professor Hjalmar van Santvoort licht toe wat deelname aan wetenschappelijk onderzoek in de praktijk voor patiënten betekent. Hij zal onder andere vertellen over de PORSCH studie. Dit landelijke onderzoek werd recent vanuit Oncomid/RAKU gecoördineerd en heeft ertoe geleid dat de kans op ernstige complicaties na een alvleesklieroperatie in heel Nederland is gehalveerd.

+/- 21.05u | Einde bijeenkomst

Aansluitend is er gelegenheid om in gesprek te gaan met specialisten (chirurgen, oncoloog, MDL arts, verpleegkundig specialisten en de patiëntenvereniging Living With Hope).


Expertteam Lever | Alvleesklier | Galweg | Galblaas

Het expertteam Lever | Alvleesklier | Galweg | Galblaas is ontstaan vanuit de samenwerking binnen het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU). Binnen dit expertteam werken mdl-artsen, oncologen, chirurgen, physician assistants en verpleegkundig specialisten van de verschillende ziekenhuizen intensief samen. Zo is er een gezamenlijk MDO en zijn de zorgpaden op elkaar afgestemd. Onderzoek vindt zo veel mogelijk in het eigen ziekenhuis van de patiënt plaats.

Lees meer over het Expertteam Lever | Alvleesklier | Galweg | Galblaas

2022-08-29T16:17:54+02:0024 augustus 2022|

Patiëntenwebinar Eierstokkanker

Op dinsdag 13 september a.s. organiseert Oncomid een online bijeenkomst voor patiënten en hun naasten over eierstokkanker. Tijdens deze virtuele bijeenkomst vertellen zorgverleners over de regionale zorg voor patiënten met eierstokkanker in de regio Midden-Nederland en over de chirurgische behandeling van eierstokkanker. Vanzelfsprekend is er ruimte voor het stellen van vragen (via de chat) .

Wat? Het webinar ‘Eierstokkanker’
Wanneer? Dinsdag 13 september van 19:00 tot 20:15u
Waar? Online
Voor wie? Eierstokkankerpatiënten, hun naasten en andere geïnteresseerden
Aanmelden? Stuur een e-mail naar info@oncomid.nl

Bekijk de Uitnodiging


Programma Bijeenkomst voor patiënten met eierstokkanker

19:00 – 19:05u | Opening
Kees Gerestein (gynaecoloog)

19:05 – 19:15u | Regionale zorg voor patiënten met eierstokkanker in de regio Midden-Nederland
Ankie Krol-Veraar (verpleegkundig specialist)

19:20 – 19:30u | Chirurgische behandeling van eierstokkanker
Henk Schreuder (gynaecoloog)

19:35 – 19:45u | Nieuwe ontwikkelingen systeemtherapie
eierstokkanker: PARP inhibitors – Inge Baas (medisch oncoloog)

19:50 – 20:00u | Afsluiting
Kees Gerestein (gynaecoloog)

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen via de chatfunctie. Tussen de onderwerpen door én aan het eind van de presentaties, zullen de specialisten de vragen uitgebreid beantwoorden.


Expertteam Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva

In de regio Midden-Nederland is de zorg voor vrouwen met gynaecologische kanker goed geregeld. De diagnostiek van alle soorten gynaecologische kanker is in alle ziekenhuizen mogelijk, evenals de niet-chirurgische behandeling. Behoudens de operatieve behandeling van patiënten met laag risico baarmoederkanker is de operatieve zorg van patiënten geconcentreerd in twee klinieken.

Lees meer over het Expertteam Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva

2022-07-11T16:08:47+02:0011 juli 2022|

Verwijzersbijeenkomst Hoofd-halsoncologie

Op woensdag 21 september organiseert Oncomid samen met de Regionale Tumorwerkgroep Hoofd-halsoncologie een bijeenkomst voor verwijzers en andere geïnteresseerden over de nieuwste inzichten in de diagnostiek en behandeling van hoofd-halstumoren. Ook komt de patient journey uitgebreid aan bod en is er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Wat? De verwijzersbijeenkomst Hoofd-halsoncologie
Wanneer? Woensdag 21 september van 19:00 tot 21:30u
Waar? UMC Utrecht, Auditorium
Voor wie? Kaakchirurgen, KNO-artsen, tandartsen, huisartsen en andere geïnteresseerden
Aanmelden? Stuur een e-mail naar info@oncomid.nl

Bekijk de uitnodiging


Programma

19:00u | Opening en welkom –
Prof. Remco de Bree (KNO-arts/hoofd-hals chirurg)

Nieuwe ontwikkelingen

19:10u | Diagnostiek – dr. Luuk Janssen, KNO-arts/hoofd-hals chirurg
19:25u | Chirurgie

  • Beeldgestuurde resecties – dr. Robert van Es, kaak- /hoofd-hals chirurg
  • Schildwachtklierprocedure – prof. Remco de Bree

19:40u | Radiotherapie – dr. Mischa de Ridder, radiotherapeut-oncoloog
19:55u | Systemische therapie – dr. Lot Devriese, internist-oncoloog
20:10u | Korte pauze

Patient journey

20:25u | Zorgpad – drs. José Klomp en Chantal Westerink, verpleegkundig specialisten
20:40u | SONCOS en DICA/DHNA – dr. Robert van Es
20:55u | Discussie verwijzing en samenwerking – prof. Remco de Bree

21:15u | Borrel

Tussen de onderwerpen door kunnen er vragen worden gesteld en is er ruimte voor discussie.

2022-06-29T15:55:54+02:0029 juni 2022|

Oncomid Jaarverslag 2021

Vandaag is het jaaroverzicht 2021 van Oncomid gepubliceerd. In dit verslag kun je lezen welke stappen Oncomid het afgelopen jaar heeft gezet en waar de ambities liggen voor de komende jaren. Ook het RAKU (Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht) komt uitgebreid aan bod.

Zo kun je lezen over de uitdagingen die corona ook afgelopen jaar weer met zich meebracht en het effect hiervan op de (regionale) oncologische zorg. Maar we vertellen je ook over de successen die we hebben geboekt op het gebied van patiëntenparticipatie, het opzetten en ondersteunen van het multidisciplinair overleg en transmurale samenwerking.

De expertteams van Oncomid vatten daarnaast hun hoogtepunten samen. En we geven een kijkje in ons (in 2021 opgeleverde) ‘Missie en Visie-document’.

Tot slot spreken we onze ambities uit voor 2022Ook dit jaar leggen we de lat weer hoog en doen we zoveel als mogelijk is, om de beste zorg te bieden aan mensen met kanker in de regio Midden-Nederland.
2022-06-08T15:32:33+02:008 juni 2022|

Samenwerken aan de beste darmkankerzorg

Dikkedarmkanker (colorectaal carcinoom) is een van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland. De behandeling van deze vorm van kanker is onder meer afhankelijk van de plaats van de tumor, de grootte en eventuele uitzaaiingen. Dikkedarmkanker wordt in alle Oncomid-ziekenhuizen behandeld.

Er is een intensieve regionale samenwerking om de kwaliteit van zorg in de hele regio op hoog niveau te houden. Binnen het Expertteam Darm is op dit gebied de afgelopen jaren een aantal mooie stappen gezet.

Het Expertteam Darm

Het multidisciplinaire Expertteam Darm is opgericht in 2017. Binnen dit team werken alle betrokken disciplines uit de regio Midden-Nederland, die zich bezighouden met darmkanker, nauw met elkaar samen. Dit met als doel om de best mogelijke zorg te bieden aan mensen met darmkanker in Midden-Nederland. Het moet namelijk niet uitmaken voor de patiënt in welk ziekenhuis binnen Oncomid hij wordt behandeld, hij moet altijd de best mogelijke zorg krijgen.

Door patiëntcasussen op deze manier met elkaar te bespreken, wordt routinematig expertise en kennis uitgewisseld, waardoor we de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk houden”
Martijn Intven, radiotherapeut, oncoloog UMC Utrecht en voorzitter van het Expertteam Darm

Meer kennis en expertise delen

In het voorjaar van 2021 is besloten de samenwerking binnen het Expertteam te intensiveren en te professionaliseren. De belangrijkste doelen hierbij zijn: het ontwikkelen van een regionaal zorgpad (met afgestemde protocollen), meer kennis en expertise delen én complexe colorectale patiëntcasussen met elkaar bespreken tijdens een regionaal multidisciplinair overleg (MDO). Met name op dit laatste punt, is inmiddels grote vooruitgang geboekt.

Multidisciplinair overleg: samenwerken aan de best mogelijke zorg

Zo zijn de eerste stappen gezet om een tweetal regionale MDO’s op te zetten. Binnen het eerste overleg worden hoog complexe patiëntcasussen besproken en binnen het tweede MDO is er aandacht voor patiënten met peritoneale metastasen (uitzaaiingen naar het buikvlies). Bij beide MDO’s schuiven wekelijks zorgprofessionals aan vanuit verschillende disciplines en verschillende ziekenhuizen: chirurgen, oncologen, MDL-artsen, verpleegkundig specialisten, een patholoog en een radioloog. Buiten de MDO’s om, vindt vanzelfsprekend altijd onderlinge afstemming plaats tussen de zorgverleners.

‘Door de patiëntcasussen op deze manier met elkaar te bespreken, wordt routinematig expertise en kennis uitgewisseld, waardoor we de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk houden’, zo stelt voorzitter van het Expertteam Darm, radiotherapeut-oncoloog bij het UMC Utrecht Martijn Intven. Mendy Zournas-Hermans, verpleegkundig specialist MDL oncologie bij het St. Antonius Ziekenhuis, voegt hieraan toe: ‘We werken écht samen. Doordat we elkaar kennen binnen Oncomid, zijn de lijntjes korter en kunnen we samen de kwaliteit van de zorg verbeteren. Daarnaast biedt het voor mij persoonlijk verdieping in mijn vak.’

Wat betekent dit nu echt voor de patiënt?

De patiënt wordt zoveel mogelijk dicht bij huis behandeld. Op het moment dat er sprake is van een complexe aandoening* of peritoneale metastasen (uitzaaiingen naar het buikvlies), dan vertelt de zorgverlener aan zijn patiënt dat diens geval wordt besproken tijdens een van de regionale MDO’s. Via diezelfde zorgverlener krijgt de patiënt vervolgens de terugkoppeling.

Op deze manier profiteert de patiënt van de in de regio aanwezige kennis en expertise en ontvangt hij altijd dezelfde kwaliteit van zorg, ongeacht in welk ziekenhuis hij onder behandeling is. Harmke Verwoerd, verpleegkundig specialist chirurgie in Ziekenhuis Rivierenland Tiel, vult hierop aan dat ‘de patiënt, dankzij de regionale samenwerking, bereikbare zorg kan krijgen, die voldoet aan de eisen van de nieuwste ontwikkelingen’.

Guus Bol, internist-oncoloog in het UMC Utrecht zegt hierover: ‘De meerwaarde van een regionaal MDO is vertrouwen hebben (of krijgen) in je behandeling, omdat jouw persoonlijk behandelplan beoordeeld is door alle specialisten in de regio. Daarnaast krijgt wetenschappelijk onderzoek grotere impact, doordat er intensieve samenwerking plaatsvindt’.

Een goede regionale samenwerking is voor patiënten erg belangrijk”Jan Hobbelen, Directeur Stichting Darmkanker

Patiëntvereniging Stichting Darmkanker waardeert de inzet van de Oncomid-ziekenhuizen op dit gebied enorm. ‘Een goede regionale samenwerking is voor patiënten erg belangrijk’, zo vertelt Jan Hobbelen, directeur van Stichting Darmkanker. ‘Op deze manier wordt geborgd dat je als patiënt niet alleen de zorg krijgt die bij je past, maar ook dat je behandeld wordt in een vertrouwde omgeving. Dat geeft rust en nodigt ook uit om eventuele vragen te stellen over de behandeling en de keuzes die je daar als patiënt zelf nog in kunt maken’.

Wat volgt?

Vanaf het eind van 2022 hoopt het expertteam gebruik te maken van XDS, waarmee patiëntgegevens op een snelle en betrouwbare manier kunnen worden uitgewisseld en het regionaal MDO nog efficiënter kan verlopen. De privacy van de patiënt blijft hierbij gewaarborgd. Een andere ambitie is het afstemmen van de regionale zorgpaden.

Via de kanalen van Oncomid houden we je vanzelfsprekend op de hoogte van de ambities en gerealiseerde stappen van dit expertteam.

*Voorbeelden van hoog complexe aandoeningen: T1-vroegcarcinoom (beginstadium van darmkanker), een lokaal gevorderd coloncarcinoom (dikkedarmkanker), rectumcarcinoom (endeldarmkanker), lokaal recidief colorectaal carcinoom (lokaal terugkerende darmkanker), anuscarcinoom (anuskanker).

2022-05-18T15:56:25+02:0018 mei 2022|

Terugkijken Patiëntenwebinar Prostaatkanker

Patiëntenwebinar Prostaatkanker

Op donderdag 13 april vond het Oncomid Webinar Prostaatkanker plaats. Deze online bijeenkomst was bedoeld voor patiënten, hun naasten en andere geïnteresseerden en werd goed ontvangen bij de deelnemers.

Tijdens het webinar vertelden een uroloog, internist-oncoloog en nucleair geneeskundige over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek en de behandeling van (uitgezaaide) prostaatkanker.

Webinar terugkijken

Heb je het webinar gemist en wil je de bijeenkomst graag terugkijken? Dat kan. Klik op onderstaande video.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our privacybeleid.

Ik Accepteer

 

Veelgestelde vragen

Tijdens de bijeenkomst was er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Door de grote hoeveelheid vragen, konden helaas niet alle vragen op dat moment worden beantwoord. De meest gestelde vragen, hebben we daarom hier voor je samengevat.


Vraag: Na een prostatectomie slaap ik altijd op mijn linkerzijde met mijn CPAP (luchtpomp, in verband met apneu, red.). Nu voel ik na een jaar dan vooral nog de linkersnee van de robotoperatie. Kan ik hier nog iets tegen doen?
Antwoord: Dat is lastig te beantwoorden. De meeste littekens genezen volledig binnen een jaar. Als de operatie langer dan een jaar geleden is, kan het zijn dat deze plek altijd een gevoelige plek zal blijven. Het valt te overwegen om dit nog een keer te laten beoordelen door uw huisarts of uroloog, indien u hier ernstige hinder van ondervindt, maar meestal zijn de behandelmogelijkheden hiervoor helaas zeer beperkt.

Vraag: Hoe lang mag een hormoonkuur duren? Ik krijg nu Lucrin.
Antwoord: Dat hangt van vele factoren af. Bij radiotherapie (met als doel volledige genezing) kan een hormoonkuur 6-36 maanden duren, afhankelijk van de agressiviteit. Bij uitgezaaide prostaatkanker kan levenslang hormonen de norm zijn. Bij uitgezaaide prostaatkanker is het advies om het mannelijke hormoon testosteron levenslang te onderdrukken, ondanks toevoeging van nieuwe behandelingen (als chemotherapie of nieuwe generatie hormoonbehandelingen als abiraterone of enzalutamide).

Vraag: Wanneer na RALP (prostatectomie, red.) en bestraling starten met hormoonbehandeling, als blijkt dat de PSA-waarde blijft stijgen? Kun je bijvoorbeeld te vroeg of te laat starten?
Antwoord: Hormoonbehandeling kan bij een oplopend PSA na RALP en radiotherapie verantwoord worden uitgesteld. Het voordeel daaraan is dat de bijwerkingen ook worden uitgesteld. Hormoonbehandeling werkt nagenoeg altijd, dus echt te laat starten kan wat dat betreft niet. Globale redenen om te starten zijn (pijn)klachten van eventuele uitzaaiingen en/of een snelle PSA verdubbelingstijd (bijvoorbeeld elke drie maanden meer dan verdubbeling van de PSA-waarde).

Vraag: Hoe kom je erachter dat het een erfelijke variant is? Gleason (met de Gleason-waarde wordt de agressiviteit van de prostaatkanker aangegeven, red.) was 7.
Antwoord: Dat kan lastig zijn. Als er in uw familie bepaalde vormen van kanker meer voorkomen op jonge leeftijd, of u bent bijvoorbeeld van Joods komaf, dan kan er een reden zijn om vervolgonderzoek te verrichten naar erfelijke prostaatkanker. Als dat niet zo is, is de kans op erfelijke prostaatkanker zeer klein. Bovendien is het gros van alle prostaatkankers een niet-erfelijke variant. Een minderheid gaat om erfelijke vormen. Als er sprake is van uitgezaaide prostaatkanker, is de kans 10-15% dat er een BRCA1 of 2 mutatie zichtbaar is in het DNA van de tumor.

Vraag: Ik heb geen enkel familielid met prostaat,- borst- of eierstokkanker. Heeft het desondanks zin DNA -onderzoek te doen?
Antwoord: Dit is een kennisgebied dat momenteel vol in ontwikkeling is. Maar om antwoord te geven op de vraag: Nee, met de (wetenschappelijke) kennis die wij nu hebben is het niet zinvol om DNA-onderzoek te doen in uw familie.
Belangrijk is het om hierbij twee zaken uit elkaar te halen:

  1. Is er sprake van erfelijkheid? Dus familieleden (1 of meerdere) die op jonge leeftijd prostaat-, eierstok-, borst- of alvleesklierkanker kregen?
    –> Zo ja, dan is genetisch onderzoek van het bloed van belang om de erfelijkheid te beoordelen.
  2. Is er geen sprake van bovenstaande? Dan hoeft het DNA in het bloed niet onderzocht te worden. Maar kan bij uitgezaaide prostaatkanker wel het DNA van de tumor beoordeeld worden op fouten in het DNA, waarvoor gerichtere behandeling mogelijk is.

Vraag: Wordt er bij DNA-onderzoek gebruikgemaakt van een bestaand biopt?
Antwoord: Dit is afhankelijk van hoe oud het oorspronkelijk biopt is. Vaak zal er een nieuw biopt nodig zijn van een op dat moment actieve uitzaaiing (bijvoorbeeld in het bot). Voor analyse van het DNA van de tumor mag het bioptmateriaal niet (te) oud zijn. Indien het biopt ouder is dan 4 jaar, dan zal het advies zijn om een nieuw biopt te laten verrichten.

Vraag: Waarom wordt er gewacht tot castratieresistent? Is de patiënt fitter bij aanvang diagnose?
Antwoord: Dit is gebaseerd op de wetenschappelijke onderzoeken tot nu toe.  Bij castratieresistente ziekte is er sprake van een toename van uitzaaiingen van de prostaatkanker. Dit betekent dat de kanker ongeremder is gaan groeien en zich niet meer voldoende kan laten ‘remmen’ door hormoonblokkade (van testosteron). Dit is juist het moment waarop DNA-afwijkingen in de tumor (of uitzaaiing) zichtbaar worden. Er heeft immers ongeremde celgroei plaatsgevonden. Eerder kijken naar fouten in het DNA levert waarschijnlijk minder afwijkingen op en dus minder targets voor behandeling.


Expertteam Prostaat | Blaas | Nier | Zaadbal

In de regio Midden-Nederland is de zorg voor mensen met prostaat-, blaas-, nier- of zaadbalkanker goed geregeld. Ziekenhuizen bundelen hun kennis en ervaring met als doel de kwaliteit van zorg steeds verder te verbeteren. Protocollen worden op elkaar afgestemd. Patiënten worden gezamenlijk besproken in een Multi Disciplinair Overleg (MDO) om de best mogelijke behandeling te adviseren. U beslist samen met uw dokter wat voor u de meest passende behandeling is. Alles met als doel: optimale zorg bij urologische kanker, dicht bij huis als het kan, in een gespecialiseerd centrum in de regio als dat beter is.

Lees meer over het Expertteam Prostaat | Blaas | Nier | Zaadbal

2022-04-25T10:05:43+02:0020 april 2022|

Patiëntenwebinar Prostaatkanker

Webinar voor patiënten over prostaatkanker

Wat? Het webinar ‘Prostaatkanker’
Wanneer? Woensdag 13 april van 19:00 tot 20:15u
Waar? Online
Voor wie? Prostaatkankerpatiënten en hun naasten
Aanmelden? Stuur een e-mail naar info@oncomid.nl

Bekijk de uitnodiging


Op woensdag 13 april a.s. organiseert Oncomid voor de eerste keer een online bijeenkomst voor patiënten en hun naasten over prostaatkanker. 

Tijdens deze virtuele bijeenkomst vertellen artsen over de ontwikkelingen in de diagnostiek van- en behandelingen bij (uitgezaaide) prostaatkanker. Vanzelfsprekend is er ruimte voor het stellen van vragen (via de chat) .

Programma

19:00 – 19:05u | Opening –
Dr. Harm van Melick (Uroloog)

19:05 – 19:15u | Ontwikkelingen in diagnostiek –
Dr. Tom Arends (Uroloog)

19:20 – 19:30u | Genetisch onderzoek en behandeling van uitgezaaide prostaatkanker –
Dr. Britt Suelmann (Internist-oncoloog)

19:35 – 19:45u | Ontwikkelingen in behandeling voor uitgezaaide prostaatkanker (incl. PSMA Lutetium) –
Dr. Jules Lavalaye (Nucleair geneeskundige)

19:50 – 20:00u | Afsluiting –
Dr. Harm van Melick (Uroloog)

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen via de chatfunctie. Tussen de onderwerpen door én aan het eind van de presentaties, zullen de specialisten de vragen uitgebreid beantwoorden.


Expertteam Prostaat | Blaas | Nier | Zaadbal

In de regio Midden-Nederland is de zorg voor mensen met prostaat-, blaas-, nier- of zaadbalkanker goed geregeld. Ziekenhuizen bundelen hun kennis en ervaring met als doel de kwaliteit van zorg steeds verder te verbeteren. Protocollen worden op elkaar afgestemd. Patiënten worden gezamenlijk besproken in een Multi Disciplinair Overleg (MDO) om de best mogelijke behandeling te adviseren. U beslist samen met uw dokter wat voor u de meest passende behandeling is. Alles met als doel: optimale zorg bij urologische kanker, dicht bij huis als het kan, in een gespecialiseerd centrum in de regio als dat beter is.

Lees meer over het Expertteam Prostaat | Blaas | Nier | Zaadbal

2022-04-13T19:47:35+02:009 maart 2022|

Veilige gegevensuitwisseling binnen Oncomid

Een aantal ziekenhuizen binnen het Oncomid-netwerk heeft in het project Data Delen Midden-Nederland mooie stappen gezet op het gebied van gegevensuitwisseling. Een daarvan is de invoering van XDS (Cross Enterprise Document Sharing). Dit is een systeem, waarmee medische documenten en beelden digitaal kunnen worden uitgewisseld. Via internationale standaarden worden de gegevens op veilige wijze tussen alle ziekenhuizen gedeeld.

Het uitwisselen van relevante medische gegevens is met name van groot belang voor de regionale oncologische MDO’s (multidisciplinaire overleggen), die tussen de ziekenhuizen binnen het Oncomid-netwerk worden gehouden. Tijdens zo’n overleg bespreken de artsen uit de deelnemende ziekenhuizen gezamenlijk de patiënten met kanker, die zij behandelen. Via onder andere XDS zijn de gegevens van alle ziekenhuizen tijdens het MDO beschikbaar. Dit bespaart een hoop tijd en is bovendien minder foutgevoelig, dan het handmatig verwerken en delen van de medische gegevens.

Mooie stappen

Een multidisciplinair overleg (MDO)

De ziekenhuizen die aan deze XDS-samenwerking meedoen zijn het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, Tergooi, UMC Utrecht en Ziekenhuis Rivierenland. Allen hebben ze mooie stappen gezet in dit project. Zo heeft Ziekenhuis Rivierenland het XDS-platform inmiddels gerealiseerd en staat Tergooi op het punt de implementatie af te ronden. Het doel is om in het eerste kwartaal van 2022 de XDS-platforms van alle ziekenhuizen met elkaar te verbinden, waardoor beelden en documenten veilig kunnen worden uitgewisseld. Op Tergooi na zijn op dit moment de onderlinge XDS-verbindingen technisch gerealiseerd.

Privacy van patiënten

Patiënten moeten erop kunnen rekenen dat hun medische gegevens alleen worden ingezien door de zorgverleners die in hun dossier mogen kijken. Voor gegevens die via XDS worden uitgewisseld, heeft de patiënt vooraf toestemming gegeven. Door deze toestemming
is het mogelijk om patiënten goed, veilig en snel te helpen.

 


Oncomid: Slimme verbonden expertteams

Oncomid is een samenwerkingsverband op het gebied van oncologische zorg tussen het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi en UMC Utrecht. Ook wordt er samengewerkt met het Beatrixziekenhuis. Dankzij de nauwe samenwerking van de deelnemende ziekenhuizen zorgt Oncomid voor kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg op de juiste plaats voor patiënten in Midden Nederland. Dit zorgt er onder meer voor dat kennis en kunde niet beperkt blijft tot een ziekenhuis, maar binnen het gehele netwerk wordt gedeeld. Zo profiteren patiënten altijd van de nieuwste inzichten en technieken en de regio van meer doelmatigheid en kostenefficiency.

2022-02-17T15:43:23+01:0017 februari 2022|
Ga naar de bovenkant