Op deze pagina krijg je inzicht in feiten en cijfers van het Oncomid expertteam Lever | Alvleesklier | Galblaas | Galweg. Je ziet bijvoorbeeld hoeveel gezamenlijke MDO’s (multidisciplinaire overleggen) de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en je krijgt inzicht in de opnameduur na een alvleesklier- of leveroperatie. Wil je meer weten over waar het expertteam zich mee bezighoudt en hoe er regionaal wordt samengewerkt? Kijk dan op de pagina van het Expertteam Lever | Alvleesklier | Galblaas | Galweg

nieuwe patiënten

Het expertteam Lever | Alvleesklier | Galblaas | Galweg behandelde in de periode 2017 t/m 2022 een groot aantal nieuwe patiënten met lever-, alvleesklier-, galblaas- of galwegkanker. Deze patiënten zijn voornamelijk afkomstig uit de regio Midden-Nederland.

– Klik op de afbeelding om te vergroten –

Toelichting: bovenstaande grafiek toont het aantal nieuwe patiënten met lever-, alvleesklier-, galblaas- of galwegkanker, dat is behandeld door het expertteam Lever | Alvleesklier | Galblaas | Galweg in de periode 2017 t/m 2022.

alvleesklieroperaties

In de Oncomid-regio worden alvleesklieroperaties uitgevoerd door één regionaal sterk gespecialiseerd team, waar zoveel mogelijk kennis en ervaring wordt gebundeld. Dit geldt zowel voor de medisch specialisten als de verpleegafdeling, waar de zorg helemaal is ingericht rondom patiënten die een operatie ondergaan.

– Klik op de afbeelding om te vergroten –

Toelichting: in bovenstaande grafiek staan de cijfers van de afgelopen 6 jaar. In 2022 zijn er 143 alvleesklieresecties uitgevoerd. Dat maakt Oncomid een van de grootste en meest ervaren centra van Nederland.

lever- en galwegoperaties

In de Oncomid-regio worden alle grote lever-/galwegresecties centraal uitgevoerd in het UMC Utrecht.

– Klik op de afbeelding om te vergroten –

Toelichting: in bovenstaande grafiek staat het aantal lever- en galwegoperaties dat is uitgevoerd in de periode 2017 t/m 2022. In 2022 zijn er 124 lever/galwegresecties uitgevoerd binnen Oncomid. Ook voor deze aandoening is Oncomid hiermee een van de grootste behandelcentra van Nederland.

aantal MDO besprekingen

Wekelijks vindt het regionaal multidisciplinair overleg (MDO) plaats. Tijdens dit overleg komen meerdere specialisten van de verschillende ziekenhuizen bij elkaar om gezamenlijk de juiste diagnose te stellen en behandelmogelijkheden te adviseren.

– Klik op de afbeelding om te vergroten –

Toelichting: bovenstaande grafiek toont het aantal besprekingen tijdens het regionale multidisciplinair overleg van lever-, alvleesklier-, galblaas-, en galwegenkanker. Patiënten kunnen op meerdere momenten tijdens het behandeltraject worden besproken.

opnameduur na alvleesklieroperatie

– Klik op de afbeelding om te vergroten –

Toelichting: bovenstaande grafiek toont de mediane opnameduur (in dagen) na een alvleesklieroperatie. De mediane opnameduur was in 2022 10 dagen.

opnameduur na lever- en galwegoperatie

– Klik op de afbeelding om te vergroten –

Toelichting: bovenstaande grafiek toont de mediane opnameduur (in dagen) na een lever- of galwegoperatie. De mediane opnameduur was in 2022 5 dagen.

rapportcijfer

Het expertteam Lever | Alvleesklier | Galblaas | Galweg probeert de zorgverlening continu te verbeteren. Nieuwe patiënten krijgen eenmalig een vragenlijst over hoe zij de kwaliteit van zorgverlening hebben ervaren op de RAKU poli en van de betrokken specialisten. In deze enquête is veel ruimte om verbeterpunten aan te geven. Met deze resultaten gaat het expertteam vervolgens actief aan de slag, zodat de zorg wordt verbeterd. Deze specifieke verbeteringen worden weer getoetst in het daaropvolgende jaar in de enquête.

– Klik op de afbeelding om te vergroten –

Toelichting: in 2019 hebben 68 respondenten de vragenlijst ingevuld, in 2020: 128, in 2021: 92 en in 2022: 134.

wij zijn Oncomid