Een aantal ziekenhuizen binnen het Oncomid-netwerk heeft in het project Data Delen Midden-Nederland een mooie stap gezet op het gebied van gegevensuitwisseling: onlangs werd het digitale Vitaly-platform in gebruik genomen door de Oncomid expertteams Prostaat | Blaas | Nier | Zaadbal (urologie) en Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva (gynaecologie).

Voorzitter regionaal MDO en oncologisch uroloog bij het UMC Utrecht Peter-Paul Willemse was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de regionale MDO-infrastructuur van Data Delen Midden NL en deelt in dit interview zijn bevindingen.

Hoe is het MDO Urologie ingericht?

Peter-Paul Willemse: “Met alle zes ziekenhuizen uit de regio hebben we afgesproken om elke nieuwe oncologische patiënt te bespreken. Uitzonderingen zijn laaggradige tumoren, zoals blaastumoren. Daarnaast bespreken we elke patiënt met een recidive of beleidsverandering. Dit sluit aan bij het advies van Soncos. We hebben bij Oncomid drie ziekenhuizen die patiënten presenteren. Dat doen we achter elkaar, omdat niet alleen de eerstelijns-specialisten moeten aansluiten (bij ons de uroloog, oncoloog en radiotherapeut), maar ook de radioloog, patholoog en nucleair geneeskundige beschikbaar moeten zijn. Op deze manier kunnen we de andere specialisten zo efficiënt mogelijk betrekken bij het MDO. Als Vitaly het toelaat, willen we bij een volgende update meer naar een voorbespreking toe om echelonnering in te voeren. Zo kun je minder complexe casussen in een keer bespreken en accorderen.”

Sinds wanneer werken jullie met de nieuwe versie van Vitaly?

“We werken met de nieuwste versie sinds april (2023, red.). De pilot heeft bij het MDO urologie gelopen, maar het platform draait inmiddels twee jaar en heeft al twee updates gehad. De efficiency is telkens vergroot, de layout is verbeterd, zodat je een beter overzicht hebt en in de drie minuten die je per patiënt hebt een goed beeld kunt krijgen van de casus. Nu is het ook mogelijk om alle relevante informatie direct uit de EPD’s te halen en in het Vitaly-platform te zetten.”

 

Wat betekent het hebben van een regionaal MDO voor de regionale samenwerking? En wat betekent dit voor de patiënt?

“Het feit dat je patiënten efficiënter kunt bespreken, betekent ook dat je meer specialisten kunt laten aansluiten bij het MDO. Hoe efficiënter een patiënt besproken wordt, hoe korter het gehele MDO duurt. Voordat we Vitaly gebruikten, hadden we als academisch ziekenhuis eerst een MDO met het ene ziekenhuis en dan met het volgende. Doe je een MDO voor de hele regio samen, dan moet je ook alle afspraken en richtlijnen gelijktrekken. Een goed MDO zorgt er dan voor dat regionaal dezelfde standaarden en behandelingen gehanteerd en geïnitieerd worden.”

“Het maakt dan eigenlijk niet meer uit naar welk ziekenhuis een patiënt gaat. Hij of zij krijgt overal dezelfde diagnostiek, dezelfde behandelingsvoorstellen en het advies wordt regionaal getoetst.”

“Het maakt dan eigenlijk niet meer uit naar welk ziekenhuis een patiënt gaat. Hij of zij krijgt overal dezelfde diagnostiek, dezelfde behandelingsvoorstellen en het advies wordt regionaal getoetst. Dat betekent regionaal een kwaliteitsstandaard. De zorg voor patiënten is nu al zo anders dan tien jaar geleden. De internationale en landelijke richtlijnen worden nu continu vernieuwd – wanneer dat zinvol is, niet slechts eenmaal per jaar. Als je in de regio in één MDO samenwerkt, heb je er alle specialisaties en interessegebieden bij zitten. We hebben specialisten met subspecialisatie die de vernieuwde richtlijnen oppakken en voortdragen, zodat deze meteen verwerkt kunnen worden in onze regionale protocollen en werkafspraken. De zorg is zo veel meer up to date en aangepast aan de nieuwste kennis en inzichten.”

Heb je tips voor andere regionale tumorwerkgroepen die in de toekomst met Vitaly gaan werken?

“Vitaly is nu naar de standaarden van de oncologische zorg ingericht. Je kunt het platform nu zo gebruiken en invullen dat je patiëntcasussen kunt graderen en meteen behandeladviezen kunt implementeren. Mijn advies voor nieuwe gebruikers is dat ze hun werkafspraken overzetten naar de richtlijnen in Vitaly, zodat ze daar heel praktisch mee kunnen werken.”

Wat heb je zelf kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe versie van Vitaly?

“Ik heb een bijdrage geleverd aan een aantal zaken, zoals de mogelijkheid van echelonnering, selectie en toewijzing van casussen. Ook heb ik advies gegeven over de layout en over het gebruik van het platform tijdens het werkproces van het MDO. Verder heb ik geadviseerd over medische toepasbaarheid en benodigdheden en mogelijkheden binnen regels voor overdracht van patiëntgegevens. Daarnaast heb ik gekeken naar klinische inpasbaarheid en gebruiksgemak tijdens het MDO. Tot slot heb ik parameters en het belang voor het uitvoeren van een goede kwaliteitscyclus van het MDO platform benoemd.”