In de Oncomid-regio wordt binnen het expertteam Prostaat | Blaas | Nier | Zaadbal volop onderzoek gedaan naar de wijze waarop interactieve 3D-modellering van invloed kan zijn op het behandeltraject van een patiënt met nierkanker.

Zo loopt er binnen Meander Medisch Centrum op dit moment een pilot over het gebruik van 3D-modellen van Visible PatientTM (VP) bij de specialismen Urologie, GE-chirurgie en Longchirurgie. Uroloog bij Meander Anne Lont zegt hierover: “Een 3D-model geeft een beter beeld van de anatomie van de nier en brengt soms dingen aan het licht die op de CT-scan niet te zien zijn. Wetenschappelijk onderzoek zal uiteindelijk moeten uitwijzen of deze techniek daadwerkelijk tot betere uitkomsten leidt. Maar de verwachting is dat met 3D-modellering het behandelplan nauwkeuriger kan worden gemaakt, waardoor het percentage patiënten waarbij dit plan precies kan worden gevolgd stijgt.”

Onderzoek

Nader onderzoek naar het effect van 3D-modellering in VR wordt sinds een maand gedaan door Robert Spaans, zesdejaars student Technische Geneeskunde. Binnen het St. Antonius Ziekenhuis probeert hij inzichten te verkrijgen in de rol die 3D-technologie speelt bij de preoparatieve planning van een gedeeltelijke nierverwijderende operatie. Mogelijk zou de inzet van deze techniek uiteindelijk kunnen resulteren in effectievere behandelplannen, waardoor de kans op complicaties wordt verkleind en uiteindelijk de wachttijden omlaag kunnen worden gebracht. Robert zegt hierover: ‘In de recente jaren is de toepassing van 3D-technologie op diverse afdelingen in Nederland merkbaar toegenomen. Ook hier binnen urologie zetten we de eerste stappen om te onderzoeken of 3D-technologie, geïntegreerd met virtual reality, operationele inzichten oplevert die waardevol zijn bij ingrepen voor kleine niertumoren.’

Vanzelfsprekend dient eerst gedegen onderzoek te worden gedaan, voordat daadwerkelijk kan worden gesteld wat de effecten zijn. Wel zijn we er als regio trots op dat de zorgprofessionals binnen de expertteams kennis delen en samen onderzoek doen. Hierdoor verbeteren ze samen de zorg voor mensen met nierkanker.

>> Lees meer over hoe het expertteam Prostaat | Blaas | Nier | Zaadbal samenwerkt.