Op 4 juli 2023 namen Kees Gerestein gynaecologisch oncoloog (UMC Utrecht/Oncomid) en Marjolein Kagie gynaecoloog (Haaglanden Medisch Centrum/OncoWest) de praatplaat voor vrouwen met eierstokkanker in gebruik. Het doel van de praatplaat is om deze patiënten zo goed mogelijk te informeren en voor te bereiden op de vaak langdurige complexe behandelingen.

Daarnaast geeft de plaat ondersteuning voor de arts bij zijn of haar verhaal. De plaat is gemaakt door zorgverleners uit de regio’s Midden-Nederland en West-Nederland met medewerking van patiënten en patiëntenvereniging Olijf.

Gynaecologisch oncoloog Kees Gerestein (Oncomid)

Een handvat voor patiënt en arts

Om vrouwen met eierstokkanker van de juiste informatie te voorzien, zochten de gynaecologen, oncologen, verpleegkundig specialisten en casemanagers van de regionale oncologienetwerken Oncomid en Oncowest elkaar op. Samen kwamen ze tot de conclusie dat naast de algemene informatie die de patiënt krijgt over haar ziekte en de behandeling, juist ook de persoonlijke informatie van de arts tijdens het gesprek erg belangrijk is. Daarnaast hadden de zorgverleners een nadrukkelijke wens voor een praktisch handvat tijdens het consult, waarbij alle relevante informatie aan bod zou komen. Vanuit deze behoefte ontwikkelden de twee oncologienetwerken een papieren praatplaat voor in de spreekkamer.

“De diagnostiek en behandeling van eierstokkanker is een goed voorbeeld van regionale samenwerking binnen de oncologische zorg. De praatplaat maakt inzichtelijk waar een patiënt zich bevindt in dit traject en is daarmee een belangrijk hulpmiddel voor patiënten en hun naasten.” – Gynaecologisch oncoloog Kees Gerestein

Behalve informatie over de verschillende stadia van ziekte en de regiokaart waar welke behandeling wordt gedaan, staan er op de plaat tekeningen waarop patiënt en arts persoonlijke aantekeningen kunnen maken. Via QR-codes wordt aanvullende informatie gegeven over de ziekte, behandelmogelijkheden, maar ook over lotgenotencontact.

Op de achterkant van de plaat staan de verschillende behandeltijdlijnen met illustraties, waarmee ook niet Nederlands sprekende patiënten of laaggeletterden zich een beeld kunnen vormen over de behandeling. Na het gesprek met de arts neemt de patiënt de plaat mee naar huis. Ook kan de plaat mee naar een volgende afspraak.

Voorzitter Marjolein Kagie en casemanager Clasien Blom (Oncowest)

“De praatplaat met duidelijke afbeeldingen is voor mij en voor de casemanager een waardevolle aanvulling op de bestaande informatie die de patiënt tijdens het consult krijgt.” – Gynaecoloog Marjolein Kagie

De praatplaat is tot stand gekomen met medewerking van patiënten en Stichting Olijf. Carolien Schipper is coördinator Kwaliteit van zorg bij Olijf en weet wat er bij de doelgroep vrouwen leeft.

“Met deze praatplaat spelen we in op de wens van veel vrouwen die behoefte hebben aan overzichtelijke, maar ook tastbare informatie die zij kunnen bewaren.” – Carolien Schipper, coördinator Kwaliteit van zorg bij Stichting Olijf

 

 

 


Samenwerking voor de beste zorg voor de patiënt met kanker

Kanker vraagt om de beste zorg. Dicht bij huis als het kan, in een gespecialiseerd centrum in de regio als dat beter is. In beide regio’s (Midden en West-Nederland) is de zorg voor vrouwen met eierstokkanker goed geregeld. Zorgverleners uit de verschillende ziekenhuizen werken samen en leren van elkaar. Dat leidt tot de beste en gelijkwaardige zorg in ieder deelnemend ziekenhuis. Alle kennis en ervaring wordt gebundeld om de patiënt goede, persoonlijke zorg te kunnen geven. Samen zorgen we voor diagnostiek en behandelingen volgens de nieuwste inzichten. Overal in de regio is de patiënt in goede handen.

>> Bekijk de praatplaat Eierstokkanker.