Vandaag heeft het Oncomid-Expertteam Lever | Alvleesklier | Galweg | Galblaas als tweede van de 13 regionale tumorwerkgroepen van Oncomid een aantal van haar cijfers gepubliceerd. Op de speciale pagina krijg je onder meer inzicht in het aantal alvleesklier,- lever- en galwegoperaties, nieuwe patiënten en de opnameduur na een operatie. Ook vind je hier het rapportcijfer dat patiënten geven aan de zorgverlening van de betrokken specialisten. 

MDL-arts bij het St. Antonius Ziekenhuis en voorzitter van het expertteam dr. Robert Verdonk benadrukt het belang van het delen van transparante cijfers voor de patiënt: ‘Als team zijn we van mening dat het inzichtelijk maken van (voor de patiënt relevante) cijfers enorm waardevol is. Het geeft inzicht in waar we ons als expertteam elke dag mee bezig houden en laat zien voor hoeveel patiënten we elk jaar het verschil proberen te maken. Ik ben er trots op dat we dit als tweede tumorwerkgroep binnen Oncomid hebben kunnen realiseren’.

>> Bekijk de cijfers van expertteam Lever | Alvleesklier | Galweg | Galblaas