Op deze pagina krijg je inzicht in feiten en cijfers van het Oncomid expertteam Slokdarm | Maag. Je ziet bijvoorbeeld hoeveel gezamenlijke MDO’s (multidisciplinaire overleggen) de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en je krijgt inzicht in de opnameduur na een slokdarm- of maagoperatie. Wil je meer weten over waar het expertteam zich mee bezighoudt en hoe er regionaal wordt samengewerkt? Kijk dan op de pagina van het Expertteam Slokdarm | Maag.

nieuwe patiënten

Het expertteam Slokdarm | Maag behandelde in de periode 2017 t/m 2022 een groeiend aantal nieuwe patiënten met slokdarm- of maagkanker. Deze patiënten zijn voornamelijk afkomstig uit de regio Midden-Nederland.

– Klik op de afbeelding om te vergroten –

Toelichting: bovenstaande grafiek toont het aantal nieuwe patiënten met slokdarm- of maagkanker, dat is behandeld door het Expertteam Slokdarm | Maag in de periode 2017 t/m 2022. 

slokdarmoperaties

In de Oncomid-regio worden slokdarmoperaties op één locatie uitgevoerd, namelijk binnen het UMC Utrecht. Doordat deze behandelingen gecentraliseerd zijn, wordt de patiënt daar behandeld waar de meeste expertise is. Immers, hoe meer operaties een specialist uitvoert, des te beter hij wordt.

– Klik op de afbeelding om te vergroten –

Toelichting: in 2022 zijn er 58 slokdarmoperaties uitgevoerd. In bovenstaande grafiek staan de cijfers van de afgelopen 6 jaar.

maagoperaties

In de Oncomid-regio vinden ook de maagoperaties plaats in het UMC Utrecht. Maagkanker komt beduidend minder vaak voor dan slokdarmkanker.

– Klik op de afbeelding om te vergroten –

Toelichting: in bovenstaande grafiek staat het aantal maagoperaties dat is uitgevoerd in de periode 2017 t/m 2022. 

aantal MDO’s

Wekelijks vindt het regionaal multidisciplinair overleg (MDO) plaats. Tijdens dit overleg komen meerdere specialisten van de verschillende ziekenhuizen bij elkaar om gezamenlijk de juiste diagnose te stellen en behandelmogelijkheden te adviseren.

– Klik op de afbeelding om te vergroten –

Toelichting: in bovenstaande grafiek staat het aantal besprekingen gedaan tijdens het regionale multidisciplinair overleg van slokdarm- en maagkanker. Patiënten kunnen op meerdere momenten tijdens het behandeltraject worden besproken.

opnameduur slokdarmoperatie

– Klik op de afbeelding om te vergroten –

Toelichting: bovenstaande grafiek toont de mediane opnameduur (in dagen) na een slokdarmoperatie. De mediane opnameduur was in 2022 11 dagen. 

opnameduur maagoperatie

– Klik op de afbeelding om te vergroten –

Toelichting: bovenstaande grafiek toont de mediane duur (in dagen) van de opname na een maagoperatie. De mediane opnameduur na een maagoperatie was in 2022 7 dagen.

rapportcijfer

Het expertteam Slokdarm | Maag probeert de zorgverlening continu te verbeteren. Nieuwe patiënten krijgen eenmalig een vragenlijst over hoe zij de kwaliteit van zorgverlening hebben ervaren op de RAKU poli en van de betrokken specialisten. In deze enquête is veel ruimte om verbeterpunten aan te geven. Met deze resultaten gaat het expertteam vervolgens actief aan de slag, zodat de zorg wordt verbeterd. Deze specifieke verbeteringen worden weer getoetst in het daaropvolgende jaar in de enquête. Zo kregen we de feedback dat de wachttijd in de wachtkamer vrij lang was. Dit hebben we opgelost door het spreekuur anders te plannen.

– Klik op de afbeelding om te vergroten –

wij zijn Oncomid