Nieuws

Recente nieuws items van Oncomid

Werkgroep ontwikkelt twee keuzehulpen voor nierkankerpatiënten

Vandaag is het Wereld Nierkankerdag. Daarom in dit nieuwsbericht aandacht voor de ontwikkeling van de landelijke Keuzehulpen bij Nierkanker. Deze tool moet patiënten met nierkanker gaan helpen bij het maken van de juiste keuze als het gaat om behandelmogelijkheden, die passen bij hun persoonlijke situatie.

Een multidisciplinaire werkgroep werkt op dit moment hard aan de ontwikkeling van twee landelijke keuzehulpen voor patiënten met nierkanker. Vanuit Oncomid zijn uroloog Harm van Melick, internist-oncoloog Maartje Los en internist-oncoloog Britt Suelmann zeer actief betrokken.

Tool die patiënt helpt bij het maken van keuzes

De laatste fase van het ontwikkelproces is inmiddels aangebroken, waarbij de keuzehulpen gefinaliseerd worden en de autorisatiefase in gang gezet zal worden.

Deze tools moeten patiënten helpen bij het maken van de juiste keuze tijdens het zorgtraject en bestaan uit drie delen:

  1. Een uitreikvel: deze ontvangt de patiënt in de spreekkamer.
  2. De keuzehulp-website: hierop vindt de patiënt informatie over de diagnose, behandelmogelijkheden (inclusief voor- en nadelen) en stellingen over elke behandeling.
  3. Een samenvatting van de voorkeuren van de patiënt

‘De Nierkanker keuzehulpen geven patiënten een compleet overzicht van de behandelmogelijkheden en het effect hiervan op hun kwaliteit van leven. Hierdoor kunnen zij, samen met de zorgverlener, een behandeling kiezen die het best past bij hun persoonlijke situatie’ – Cato Bresser, Arts-onderzoeker urologie & waardegedreven zorg binnen het St. Antonius Ziekenhuis

Multidisciplinair samenwerken

De werkgroep bestaat uit: urologen, internist-oncologen, interventieradiologen, verpleegkundig specialisten uit verschillende ziekenhuizen en een patiëntvertegenwoordiger vanuit de patiëntvereniging Leven met Blaas- of nierkanker. De groep wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Urologie, Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Radiologie en V&VN (Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen).

Nierkankerzorg in de regio

De zorg voor mensen met nierkanker in Midden-Nederland is goed geregeld: alle opties (van focale therapie tot robotchirurgie) zijn aanwezig binnen de Oncomid-regio.

Wil je meer weten over hoe het Oncomid expertteam Prostaat | Blaas | Nier | Zaadbal samenwerkt? Kijk dan op de expertteam-pagina.

 

2023-06-15T10:18:38+02:0015 juni 2023|

Video Oncomid en Citrienfondsprogramma

Vandaag lanceert Oncomid de video ‘Oncomid en het Citrienfondsprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’. In deze korte film nemen verschillende zorgprofessionals uit het Oncomid-netwerk je in vogelvlucht mee langs een aantal highlights uit het Citrienfondsprogramma.

Het Citrienfondsprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ heeft de afgelopen acht jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming en de verdere ontwikkeling van Oncomid. Essentieel zijn hierbij de duurzame samenwerkingen die dankzij verschillende projecten zijn ontstaan.

Samen werken aan waardevolle projecten

Zo wordt er dankzij projecten op het gebied van onder meer: passend behandelplan, gegevensset oncologie en waardegedreven financiering nauwer samengewerkt tussen (huis)artsen, verpleegkundig specialisten, patiëntverenigingen en natuurlijk patiënten. Ook heeft het programma mooie samenwerkingen opgeleverd tussen Oncomid en de andere regionale oncologie netwerken.

Bekijk de video

In de video zie je onder andere hoe digitale data-uitwisseling bijdraagt aan betere MDO’s, op welke manier een folder met uniforme informatie over eierstokkanker helpt bij betere patiëntcommunicatie en vertellen we waarom samenwerken op transmuraal niveau zo belangrijk is voor de patiënt.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our privacybeleid.

Ik Accepteer

2024-04-10T16:52:17+02:001 juni 2023|

Oncomid organiseert uniek beweeg-en kennisevent

Op 9 september a.s. organiseert Oncomid het unieke beweeg-en kennisevent ‘Beweging in Behandeling’. Het event is bedoeld voor iedereen die werkt in de zorg en andere geïnteresseerden en combineert gezond bewegen met inspireren en kennisdelen.

Bewegen is gezond en heeft een positief effect op medisch herstel. Daarom wil Oncomid graag dat bewegen een essentieel onderdeel wordt van een oncologisch behandeltraject. Met de organisatie van Beweging in Behandeling wil Oncomid dit onderwerp extra aandacht geven. Dit jaar staat het thema prehabilitatie centraal: het fit maken van patiënten, voorafgaand aan een operatie of behandeling.

Kennis en inspiratie op één dag

De dag is opgebouwd uit een ochtend- en een middagprogramma. In de ochtend kun je (samen met je collega’s) meefietsen in De Ronde van Oncomid en in de middag kun je je laten inspireren tijdens een interessant symposium met lezingen en workshops over het onderwerp Prehabiliatie. Je kunt je voor de hele dag of voor de afzonderlijke dagdelen inschrijven.

Fietsen voor het goede doel

De opbrengsten van de gesponsorde fietstocht komen ten goede aan de ENHANCE studie, een onderzoek naar welke rol prehabilitatie speelt bij blaaskankerpatiënten, voorafgaand aan een blaasverwijderende operatie.

Schrijf je snel in en maak kans op een E-bike!

Heb je een extra duwtje in de rug nodig? Wij verloten onder alle inschrijvingen een een Gazelle Chamonix C7 E-bike!

 

Het belooft een sportieve en interessante dag te worden, die je als vooruitstrevende zorgprofessional zeker niet wilt missen!

>> Voor meer informatie over het evenement, het programma en wijze van aanmelden ga je naar deze pagina.

 

2023-05-25T14:44:46+02:0024 mei 2023|

Regionale folder voor patiënten met eierstokkanker

Vandaag (8 mei)  is het Wereld Eierstokkankerdag. Daarom speciale aandacht voor de patiëntenfolder over eierstokkanker, die is ontwikkeld voor en door patiënten. Samen met zorgverleners uit de hele regio Oncomid.

In Nederland is de zorg voor patiënten met eierstokkanker opgedeeld in regio’s. Wanneer een patiënt in de regio Midden-Nederland wordt gediagnostiseerd met (uitgezaaide) eierstokkanker, begint haar zorgtraject binnen de regio. Van het ‘eigen ziekenhuis in de buurt’ naar een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in (een deel van) de specialistische behandeling van eierstokkanker. Zo vinden de grote operaties alleen plaats in het UMC Utrecht en wordt chemotherapie gegeven in alle ziekenhuizen binnen het Oncomid-netwerk. Een ding is hierbij zeker: het moet niet uitmaken waar het behandeltraject start, overal krijgt de patiënt dezelfde kwaliteit van zorg.

Gebundelde informatie: over de muren van de ziekenhuizen heen

De folder geeft informatie over het regionale zorgtraject en behandelt vragen als: ‘Welke behandelingen zijn er mogelijk en waar vinden deze plaats?’, ‘Wat gebeurt er als ik word besproken in een regionaal MDO (multidisciplinair overleg)?’ en ‘Hoe werkt het als ik word verwezen naar het UMC Utrecht?’. Daarnaast bevat de brochure handige QR-codes met links naar nog meer aanvullende informatie, bijvoorbeeld over lotgenotencontact of video’s over behandelingen.

Aangezien deze folder tot stand is gekomen in samenwerking met de patiënt en Stichting Olijf, speelt de informatie in op vragen die onder patiënten leven. Carolien Schipper van Olijf vertelt: ‘Het is altijd fijn en ook belangrijk dat ervaringsdeskundigen van Olijf kunnen meelezen met een folder voor patiënten. Vaak hebben wij als ervaringsdeskundigen toch een andere kijk op woordkeuze of welke informatie gewenst is.”

‘Het is altijd fijn en ook belangrijk dat ervaringsdeskundigen van Olijf kunnen meelezen met een folder voor patiënten. Vaak hebben wij als ervaringsdeskundigen toch een andere kijk op woordkeuze of welke informatie gewenst is.’

Samen werken aan de beste patiëntinformatie

De multidisciplinaire werkgroep, bestaande uit patiënten, ervaringsdeskundigen, specialisten, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen heeft hard gewerkt aan de totstandkoming van de folder. Henk Schreuder, gynaecologisch oncoloog bij het UMC Utrecht, zegt hierover: “Deze folder geeft volledige informatie over het regionale zorgpad voor eierstokkanker. Wij hopen dat deze folder, naast onze mondelinge informatie, houvast en overzicht biedt.” Paula de Boer, verpleegkundig specialist bij het Diakonessenhuis voegt hier aan toe: “Omdat de patiënt door de behandeling heen met twee ziekenhuizen te maken heeft, is het fijn dat er nu een gezamenlijke folder is, waardoor alle patiënten dezelfde informatie krijgen over de behandeling en de zorg er om heen.” De folder vormt dan ook een waardevolle aanvulling op de bestaande patiëntinformatie.

>> Bekijk de Folder Eierstokkanker Oncomid

‘Deze folder geeft volledige informatie over het regionale zorgpad voor eierstokkanker. Wij hopen dat deze folder, naast onze mondelinge informatie, houvast en overzicht biedt.’ 

Eierstokkankerzorg binnen Oncomid

Kanker vraagt om de beste zorg. Dicht bij huis als het kan, in een gespecialiseerd centrum in de regio als dat beter is. In de regio Midden-Nederland is de zorg voor vrouwen met eierstokkanker goed geregeld. Zorgverleners uit acht ziekenhuizen werken samen in het oncologienetwerk Oncomid. Alle kennis en ervaring in de regio wordt gebundeld om de patiënt goede, persoonlijke zorg te kunnen geven. Samen zorgen we voor diagnostiek en behandelingen volgens de nieuwste inzichten. Overal in de regio is de patiënt in goede handen. Oncomid is een samenwerking van het St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Rivas, Tergooi MC en UMC Utrecht.

Meer lezen over het expertteam Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva

2023-05-08T09:20:56+02:008 mei 2023|

Oncomid Jaarverslag 2022 en Jaarplan 2023

Vandaag is het jaaroverzicht 2022 van Oncomid gepubliceerd. In dit verslag kun je lezen welke stappen Oncomid het afgelopen jaar heeft gezet en waar de ambities liggen voor het komende jaar. Ook het RAKU (Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht) komt uitgebreid aan bod.

Zo kun je lezen over de stappen die zijn gezet in samenwerking, scholing en multidisciplinair overleg. Ook vertellen we je over de successen, die we hebben geboekt op het gebied van datamanagement, patiëntenparticipatie en ICT.

Tot slot spreken we onze ambities uit voor 2023. Ook dit jaar leggen we de lat weer hoog en doen we zoveel als mogelijk is, om de beste zorg te bieden aan mensen met kanker in de regio Midden-Nederland.

2023-04-03T15:55:35+02:003 april 2023|

De reis van Jan: een patiënt met multipel myeloom

Jan Migchielsen (62) kreeg in 2021 de diagnose multipel myeloom (ook wel de ziekte van Kahler genoemd). Voor zijn behandeling reisde hij regelmatig van het ene naar het andere ziekenhuis in de regio. Internist-hematoloog bij Ziekenhuis Rivierenland Ilse Verpoorte sprak met hem over zijn ervaringen in dit regionale behandeltraject.

In oktober 2020 kreeg Jan pijn aan zijn arm. In eerste instantie verwees de huisarts hem door naar de fysiotherapeut. Na een aantal weken te zijn behandeld en een cortisone-injectie te hebben gekregen, zijn er uiteindelijk in de eerste week van januari foto’s gemaakt. Zijn arm bleek gebroken. ‘Toen gingen alle alarmbellen af’, vertelt Jan, ‘op 14 januari ging ik door de PET-scan. Daarna volgden tal van onderzoeken, waaronder puncties uit mijn heup en rib.

Kom maar op met die behandeling!

Op 26 februari kwam ik voor het eerst bij Ilse Verpoorte, internist-hematoloog in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel, en hebben we gesproken over de ziekte. ‘Toen hoorde ik dat ik multipel myeloom had. Dit eerste gesprek was kort maar krachtig. ‘In tien minuten hebben we het volledige behandeltraject besproken. Na al het wachten in de maanden ervoor, was ik erg blij met deze daadkracht. Eindelijk gebeurde er iets. Kom maar op met die behandeling!’

Zorg dichtbij huis waar het kan, verder weg als het moet

In de periode die volgt, wordt Jan behandeld met chemotherapie in zijn ‘eigen’ ziekenhuis in Tiel en in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. In Nieuwegein ondergaat hij een stamceltransplantatie. ‘De transplantatie vond ik best heftig. Ook al verliep deze behandeling probleemloos en wist ik door de goede informatie precies wat ik kon verwachten’. Dat Jan naar Nieuwegein moest voor deze specialistische behandeling vond hij geen probleem ‘Natuurlijk is het heel erg fijn dat een deel van mijn behandeling in Ziekenhuis Rivierenland plaatsvond. Ik woon 1,5 kilometer verderop, dus ik kon lopend naar het ziekenhuis. Voor mijn bezoeken aan Nieuwegein moest ik mijn zoon vragen mij te brengen. Ik merkte echter al snel dat deze behandeling in het St. Antonius Ziekenhuis veel werd gegeven. Ze weten daar precies wat ze doen.

Veel kennis en ervaring

Dat gaf mij een veilig gevoel en maakte het heen-en-weerreizen niet erg.’ Naast dat de behandeling gestroomlijnd verliep, merkte Jan ook aan kleinere adviezen dat er veel ervaring en kennis aanwezig is binnen het St. Antonius Ziekenhuis. Zo kreeg hij voorafgaand aan zijn stamceltransplantatie een chemokuur met Melfalan. ‘Ze gaven mij als tip om heel veel ijs te eten om mijn slijmvliezen te beschermen. Ik heb ijs gegeten totdat het mijn oren uitkwam en ik heb nooit last gehad van mijn slijmvliezen. Zulke dingen zijn goed om te weten.’

‘Ze weten daar precies wat ze doen.
Dat gaf mij een veilig gevoel.’ 

Goede communicatie

Jan kreeg zijn stamceltransplantatie in Nieuwegein en ging voor zijn onderhoudsbehandeling en controles terug naar Tiel. Wanneer je door verschillende ziekenhuizen wordt behandeld, is het erg belangrijk dat de artsen en andere zorgverleners goed met elkaar communiceren over jouw situatie. Dit gebeurt onder meer tijdens een regionaal MDO (multidisciplinair overleg), waarbij artsen en verpleegkundig specialisten vanuit verschillende ziekenhuizen op regelmatige basis samenkomen om patiënten te bespreken. Hierbij zijn altijd artsen aanwezig vanuit het UMC Utrecht om advies te geven. Daarnaast vindt er een wekelijks poli-overleg plaats tussen Ziekenhuis Rivierenland, het St. Antonius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis en weten de hematologen elkaar onderling goed te vinden.

Ik heb het gevoel dat de artsen goed en vaak met elkaar overlegden, alleen miste ik af en toe de terugkoppeling naar mij toe. Ik heb wel kopieën van brieven gekregen, maar werd niet overal van op de hoogte gebracht. Zo wist ik bijvoorbeeld niet dat ik tijdens een regionaal overleg werd besproken. Dit had ik achteraf wel fijn gevonden om te weten.

‘De artsen overleggen heel goed met elkaar,
maar ik mis soms de terugkoppeling.’

Ook was ik af en toe zoekende wie ik precies moest bellen als ik vragen had. In sommige gevallen kan dat bijvoorbeeld ook de huisarts zijn. Het zou heel fijn zijn als ik gedurende mijn hele behandeltraject één vast aanspreekpunt zou hebben. Nu had ik tijdens mijn behandeling in het St. Antonius intensief en goed contact met verschillende zorgverleners. Ook toen ik weer terug was in Tiel, wist ik meestal wie ik moest bellen als er iets was. Toch denk ik dat dit beter kan.’

Ondanks dat Jan het soms lastig vindt dat zijn herstel lang duurt en hij mogelijk nooit meer de oude wordt wat betreft uithoudingsvermogen, blijft hij nuchter en optimistisch. ‘Het is een akelige ziekte met vervelende gevolgen. Toch kun je er zelf niet veel aan doen en moet je het accepteren. Je moet de ziekte en de behandeling over je heen laten komen. En dan is het fijn om te weten dat je daar wordt geholpen, waar ze je het beste kunnen helpen.’

Expertteam Bloed | Lymfeklier

In de regio Midden-Nederland is de hematologische zorg goed georganiseerd. De verschillende ziekenhuizen binnen het Oncomid-netwerk werken al jaren nauw samen en hebben allemaal een echeloneringsstatus. Dit betekent dat de reguliere diagnostiek en behandeling in elk van de deelnemende ziekenhuizen gegeven kan worden. Voor bepaalde zeldzame aandoeningen (zoals acute leukemie), zeer intensieve behandeltrajecten (bijvoorbeeld stamceltransplantatie) kan het voorkomen dat de patiënt binnen de regio doorverwezen wordt. Wil je meer weten over dit expertteam? Klik dan op deze link.

Jan vertelde zijn verhaal aan Oncomid in november 2022.

 

2023-03-16T11:50:30+01:0015 maart 2023|

Webinar ‘Over kanker. Kanker eenvoudig uitgelegd’

Zaterdag 4 februari is het Wereldkankerdag. Daarom organiseert Meander Medisch Centrum op donderdag 2 februari van 19.00 tot 20.00 uur een webinar voor patiënten met kanker, hun naasten en andere geïnteresseerden met als thema ‘Wat is kanker’?

Artsen van Meander en het UMC Utrecht gaan in op de vragen wat kanker nu precies is, welke beeldvormende onderzoeken en behandelingen er mogelijk zijn, wat bestraling met je doet en welke medicijnen je kunt krijgen. 

Inschrijven en het webinar volgen kan via www.topwebinar.nl/live/meander. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen via een chat. Na afloop is het webinar terug te kijken via de website van Meander: www.meandermc.nl/oncologie. 

Bekijk hier de Flyer.

2022-12-22T16:39:56+01:0022 december 2022|

Bijeenkomst voor patiënten over slokdarm- en maagkanker

Op dinsdag 24  januari a.s. organiseert het RAKU (Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht, onderdeel van Oncomid) voor de 13e keer de bijeenkomst voor patiënten en hun naasten over slokdarm- en maagkanker. 

Tijdens deze bijeenkomst vertellen artsen en verpleegkundig specialisten onder meer over protonentherapie, T4 behandelingen en oligometastasering. Ook komen onderwerpen aan bod als revalidatie en omgaan met vermoeidheid en de laatste ontwikkelingen binnen de patiëntvereniging SPKS.


Wat? De patiëntbijeenkomst ‘Slokdarm- en maagkanker’
Wanneer? dinsdag 24 januari van 19:30 tot +/-21:15 uur
Waar? Fysiek in het UMC Utrecht en online via Teams
Voor wie? Slokdarm- en maagkankerpatiënten en hun naasten
Aanmelden? Stuur een e-mail naar patienteninformatiebijeenkomst-2@umcutrecht.nl (vermeld hierbij of u de bijeenkomst digitaal/fysiek wilt bijwonen en met hoeveel personen u komt).

Bekijk de Uitnodiging

Programma

19:30u – Opening en introductie
Carlo Schippers, Verpleegkundig specialist

19:35u – | Buddy’s en ontwikkelingen SPKS
dhr. Henk-Jan Peterse, voorzitter SPKS
Dhr. Peterse is sinds de zomer van 2022 voorzitter van de patiëntenvereniging SPKS. Hij deelt ervaringen met de inzet van Buddy’s en nieuwe ontwikkelingen bij en vanuit SPKS.

19:45u | Protonentherapie
dr. Saskia van de Ven, radiotherapeut-oncoloog
Behandelen met behulp van bestraling kan steeds meer kankerpatiënten helpen. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen. Zo kan er vanaf 2023 bij slokdarmkanker protonentherapie ingezet worden. Dr. van de Ven praat u hierover bij.

20:00u | Revalidatie en omgaan met vermoeidheid
Ester Bleijenberg, maatschappelijk werker en Anne de Rooij, ergotherapeut Divisie Hersenen, Revalidatie, Fysiotherapiewetenschappen en Sport
Veel mensen met kanker hebben last van vermoeidheidsklachten. Hoe kunt u hiermee omgaan? Bij de sport- en revalidatieafdeling proberen ze mensen hierbij te helpen.

20:20u | Pitches van onderzoekers
Drie enthousiaste onderzoekers vertellen u in vogelvlucht over de studies waar zij aan werken.

20:30u | T4 behandelingen en oligometastasering
Prof. dr. Richard van Hillegersberg
Prof. dr. van Hillegersberg vertelt hoe er steeds meer lukt als het gaat om kankeroperaties, waarbij sprake is van uitgebreide ziekte. Nieuwe inzichten in combinatie met onderzoek.

20:50u – Beantwoorden van vragen: alle vragen zijn welkom!


RAKU

Binnen het RAKU werken meerdere ziekenhuizen nauw samen in de behandeling van o.a. slokdarm- en maagkanker. RAKU brengt kennis en kunde uit de regio Utrecht en omstreken samen in één team, zodat patiënten meerdere en betere behandelmogelijkheden hebben en daarmee een betere genezingskans. Kennis op het gebied van wetenschappelijk onderzoek wordt gedeeld, zodat er meer onderzoek naar nieuwe behandelingen kan worden gedaan. RAKU is onderdeel van Oncomid.

Lees meer over het Expertteam Slokdarm | Maag.

2022-12-22T11:03:12+01:0022 december 2022|

Terugkijken webinar Eierstokkanker

Op dinsdag 13 september 2022 vond het Oncomid Webinar Eierstokkanker plaats. Deze online bijeenkomst was bedoeld voor patiënten, hun naasten en andere geïnteresseerden en werd goed ontvangen bij de deelnemers.

Tijdens het webinar vertelden twee gynaecologisch oncologen, een verpleegkundig specialist en een patiënte over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek en de behandeling van (uitgezaaide) eierstokkanker en over de ervaringen in het (regionaal) zorgtraject.

Webinar terugkijken

Heb je het webinar gemist en wil je de bijeenkomst graag terugkijken? Dat kan. Klik op onderstaande video.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our privacybeleid.

Ik Accepteer

 

Vragen en antwoorden

Tijdens de bijeenkomst was er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Door de grote hoeveelheid vragen, konden helaas niet alle vragen op dat moment worden beantwoord. Een aantal algemene vragen hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.


Vraag: Is er een leeftijdsgrens voor het uitvoeren van een buikspoeling?
Antwoord: Er is geen strikte leeftijdsgrens. Wel wordt er goed gekeken naar de zogenaamde WHO Performance Status van de patiënte. Hiermee wordt het niveau van functioneren van de patiënt vastgesteld en wordt bepaald hoe vitaal de patiënt is. Met het toenemen van de leeftijd wordt wel eerder afgezien van eventuele toevoeging van buikspoelingen.

Vraag: Hoe (snel) ontwikkelt de immunotherapie voor eierstokkanker zich?
Antwoord: Op dit moment is de toepassing van immunotherapie bij eierstokkanker alleen nog experimenteel of vindt plaats in studies. In Nederland is er een studie open voor immunotherapie bij eierstokkanker, die niet meer gevoelig is voor bepaalde chemotherapie. Buiten de studies om wordt er nog geen immunotherapie gegeven aan patiënten met eierstokkanker.

Vraag: Wie komt voor PARP in aanmerking?
Antwoord: patiënten met eierstokkanker stadium III tot IV met een hooggradig sereus of endometrioide type (= het celtype onder de microscoop), na de eerste behandeling of als de ziekte is teruggekomen en er een meetbare reactie op chemotherapie is. Er moeten dus meetbare afwijkingen op de scan zichtbaar zijn. Er moeten tenminste vier chemokuren met Carboplatin of Cisplatin gegeven zijn.

Vraag: Een patiënte had een goede respons op eerstelijns chemotherapie. Nu is de ziekte recidief en heeft er een secundaire debulking plaatsgevonden. Vanwege complete resectie is de respons op tweedelijnsbehandeling niet te meten. Daarom komt de patiënte niet (meer) in aanmerking voor PARP-remmers (deze worden niet vergoed). Wat kan de patiënte doen? Is een mogelijkheid om toch PARP-remmers te krijgen?
Antwoord: PARP-remmers worden alleen gegeven als er eerst een meetbare respons is op chemotherapie met platinum. Dit kan na de secundaire debulking niet gemeten worden. Er komen maar weinig mensen in aanmerking voor secundaire debulking. De winst van secundaire debulking is in de studies groter dan die van PARP remmers. Daarnaast is er een aangetoonde overlevingswinst van secundaire debulking (en nog niet voor PARP-remmers). De keuze voor operatie is dan ook begrijpelijk. Mocht de ziekte terugkomen dan kan op dat moment bij goede reactie op chemotherapie gekozen worden voor PARP-remmers.

Vraag: Een patiënte wordt sinds maart 2022 behandeld met Lynparza. Ze geeft aan dat ze niet maandelijks haar bloed hoeft te laten controleren en dat er geen CT-scans plaatsvinden (tenzij ze hier zelf om vraagt). Ze vraagt zich af hoe belangrijk het is om maandelijks metingen en controles uit te laten voeren. Nu laat ze om de drie maanden bloedprikken. Patiënte is drager van het BRCA1-gen.
Antwoord: Binnen Oncomid doen we dit anders. Hier doen we elke maand bloedcontrole, de eerste maand zelfs elke week. We zien regelmatig afwijkingen in het bloedbeeld, waarvoor aanpassing van de dosis noodzakelijk kan zijn, ook bij langer gebruik. Dit is niet afhankelijk van of je een BRCA-mutatie hebt of niet. We doen hier driemaandelijkse CT-scans, omdat we willen zien of de behandeling werkt. Dit meten we niet alleen met het CA125-gehalte, maar ook met beeldvorming. Zo is het ook in de gepubliceerde studies gedaan. Uiteraard is dit een belasting voor de patiënt, maar we willen dit niet achterwege laten. 

Vraag: Hoe wordt de huisarts betrokken in het zorgpad?
Antwoord: De huisarts ontvangt een bericht na de eerste bespreking in het regionaal MDO (Multidisciplinair Overleg) en wordt gedurende de behandeling op de hoogte gehouden. Bij specifieke vragen of ontwikkelingen hebben de hoofdbehandelaar en de huisarts telefonisch contact.


Expertteam Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva

In de regio Midden-Nederland is de zorg voor vrouwen met gynaecologische kanker goed geregeld. De diagnostiek van alle soorten gynaecologische kanker is in alle ziekenhuizen mogelijk, evenals de niet-chirurgische behandeling. Behoudens de operatieve behandeling van patiënten met laag risico baarmoederkanker is de operatieve zorg van patiënten geconcentreerd in twee klinieken.

Lees meer over het Expertteam Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva

2022-09-19T10:15:31+02:0014 september 2022|

Transmuraal samenwerken in het hart van Nederland

Oncomid werkt samen met regionale zorgpartners om de medische zorg voor mensen met kanker in de regio Midden-Nederland te verbeteren. Binnen en buiten de muren van de ziekenhuizen. Het overgrote deel van de patiënten brengt het merendeel van zijn ziekzijn thuis door. Daarom is het essentieel dat hij ook hier een oncologisch vangnet ervaart van professionals vanuit verschillende disciplines, die op regionaal niveau goed met elkaar samenwerken. Dat dit verder gaat dan slechts een overdracht van patiëntgegevens, vertellen we je in dit artikel aan de hand van twee mooie voorbeelden.

Vanuit de gedachte dat een stevig oncologisch vangnet rondom de patiënt essentieel is voor de kwaliteit van leven, is binnen Oncomid in het voorjaar van 2021 het Expertteam Transmuraal Samenwerken opgericht. Onder voorzitterschap van huisarts Toosje Valkenburg zijn vijftien professionals vanuit verschillende disciplines uit de regio bijeengekomen om samen te werken aan de transmurale zorgketen in de regio Midden-Nederland.

Expertteam Transmuraal Samenwerken

De werkgroep bestaat onder meer uit huisartsen uit iedere regio, (oncologisch) verpleegkundig specialisten (vanuit ROOV), geestelijk verzorgers, paramedici (NZMK, het Netwerk Zorg voor Mensen Met Kanker) en palliatieve zorg. Vanzelfsprekend heeft ook de patiënt een belangrijke en onmisbare stem binnen deze werkgroep. Nicole Plum, Adviseur Patiëntenparticipatie UMC Utrecht, behartigt om deze reden de belangen van de patiënt in de werkgroep.

 

‘Kennis hebben van de zorg die in de wijk, dicht bij de patiënt, kan worden geboden is niet vanzelfsprekend voor een medisch specialist, maar wel noodzakelijk voor het welbevinden van de patiënt. Door de werkgroep brengen we kennis over de totale zorg voor de patiënt beter bij elkaar.’ 

Toosje Valkenburg – huisarts en voorzitter van de werkgroep Transmuraal Samenwerken

 

Een podium voor regionale zorginitiatieven

Het doel van de werkgroep is om samenwerkingsverbanden en bestaande (multidisciplinaire) zorginitiatieven in de eerste lijn en patiëntinitiatieven in de Oncomid-regio zichtbaar en (waar nodig) breder in te zetten. Lokale projecten geïnitieerd vanuit zorgorganisaties of patiënten, gebonden aan een ziekenhuis of eerstelijnsorganisatie kunnen op deze manier snel onder de aandacht gebracht worden van de andere partijen binnen Oncomid. De werkgroep inventariseert en monitort de ingebrachte initiatieven (aan de hand van een speciaal hiervoor ontwikkeld besliskader) en brengt deze zo mogelijk in bij de Managementboard van Oncomid. Voorbeelden van initiatieven zijn het Buddyhuis en de Proeftuin Palliatieve zorg.

Stichting Buddyhuis

Stichting Buddyhuis is een initiatief dat is ontstaan in het St. Antonius Ziekenhuis (een van de deelnemende ziekenhuizen binnen het Oncomid-netwerk). Het Buddyhuis brengt patiënten, bij wie kanker is geconstateerd één-op-één met elkaar in contact. Dit met als doel dat zij elkaar een hart onder de riem kunnen steken.

Een buddy maakt het verschil

Femke Riel, initiatiefneemster en projectmanager Buddyhuis, kreeg zelf eind 2016 de diagnose borstkanker. ‘Alsof de grond onder je voeten wegzakt’ vertelt Femke. Als ze een paar dagen later gespannen in de wachtkamer van het St. Antonius Ziekenhuis plaatsneemt voor de uitslag van de MRI-scan, zit daar ook Hester, ‘een stralende vrouw met een mutsje op’, aldus Femke. ‘Ze had zo’n positieve uitstraling, maar ik wist meteen: zij heeft het ook.’ Oncologisch chirurg Annemiek Doeksen bracht de vrouwen met elkaar in contact en zo werden zij buddy’s voor elkaar gedurende het behandeltraject.

 

‘Het Buddyhuis is lastig uit te leggen, dat moet je eigenlijk ervaren. Het simpele principe van steun geven óf krijgen van een ander, zonder dat je elkaar kent of dat er een vergoeding tegenover staat, zet veel in beweging.’

Annemiek Doeksen – oncologisch chirurg

 

Volgens Annemiek is het Buddyhuisproject enorm waardevol voor zowel patiënt als zorgverlener: ‘Het Buddyhuis is lastig uit te leggen, dat moet je eigenlijk ervaren. Het simpele principe van steun geven óf krijgen van een ander, zonder dat je elkaar kent of dat er een vergoeding tegenover staat, zet veel in beweging. Een-op-een-contact, wandelgroepen, webinars, buddyberen, chemotherapiekalenders of een kop koffie in de buddylounge als “wachtverzachter”, voor ieder valt er wat te brengen of te halen. En voor de zorgmedewerkers is het een goede manier om contact te houden met patiënten, verbeterprocessen te organiseren met input van de buddy’s en snel te kunnen schakelen als er iets niet goed loopt. Veel patiënten geven aan dat het hebben van een buddy het verschil heeft gemaakt.’

De juiste match

Het maken van de juiste match is cruciaal voor het succes van het contact tussen de buddy’s. Zo wordt er bijvoorbeeld niet alleen gekeken naar het type kanker, woonlocatie of leeftijd, maar spelen ook verschillende sociale aspecten een rol bij het samenstellen van een buddykoppel. Gelijkwaardigheid en gelijkgestemdheid zijn hierbij sleutelwoorden. Inmiddels is er een product ontwikkeld dat voorziet in fijnmazige intelligente matchmaking waardoor opschaling naar andere ziekenhuizen mogelijk is geworden. Daarbij faciliteert een buddyapp het onderlinge contact binnen een veilige omgeving.

Ook de behoefte aan fysieke ontmoetingen is blijvend gebleken, met een lounge/huiskamer binnen de veilige omgeving van het ziekenhuis wordt dit mogelijk gemaakt. Laagdrempelig georganiseerd lotgenotencontact is essentieel voor alle ziekenhuizen. Het Buddyhuis is een prachtig voorbeeld van hoe dit succesvol kan worden opgezet. In Ziekenhuis Rivierenland in Tiel is dit inmiddels in praktijk gebracht met een lokaal buddyproject.

Proeftuin Palliatieve Zorg

Een ander initiatief is de Proeftuin Palliatieve Zorg. Per 18 juli 2022 startte het UMC Utrecht een proeftuin (pilot) om crisisopnames in de palliatieve zorg beter te laten verlopen. Het actief betrekken van de huisarts bij opname en ontslag in het ziekenhuis is daarbij het uitgangspunt. Op het moment dat een palliatieve patiënt in een symptomatische crisis raakt en wordt doorverwezen naar (in dit geval) het UMC Utrecht, wordt er op de eerste werkdag na de opname een digitaal overleg ingepland van tien minuten tussen de huisarts, de zaalarts en de zaalsupervisor. Tijdens dit overleg is er aandacht voor de vier domeinen van palliatieve zorg: medisch, psychologisch, existentieel en spiritueel.

 

‘Warme overdrachten over de muren van het ziekenhuis heen versterken coördinatie en communicatie binnen netwerken en verbeteren de complexe zorg tijdens het laatste levensjaar.’

Filip de Vos – internist-oncoloog

 

Betere wisselwerking

De ziekenhuisbehandelaar haalt de actuele, contextuele informatie op bij de huisarts. Op deze manier wordt de crisissituatie in zijn totale omvang zichtbaar. Bij het ontslag wordt de huisarts uitgenodigd digitaal aan te sluiten bij het multidisciplinair overleg (MDO). De huisarts krijgt dan meteen de informatie over hoe de patiënt naar huis komt en wat de adviezen vanuit het ziekenhuis zijn. Er treedt zo een betere wisselwerking op tussen de thuis- en ziekenhuissituatie en beide partijen zijn beter geïnformeerd.

Het geheel wordt wetenschappelijk geëvalueerd. Na de pilotfase wordt gekeken hoe de andere ziekenhuizen aan kunnen haken.

 

Zo gaan we te werk

De werkgroep Transmuraal Samenwerken komt volgens dezelfde cyclus bij elkaar als de regionale tumorwerkgroepen (expertteams) van Oncomid, die meer medisch georiënteerd zijn rond één bepaalde kankersoort. Tijdens deze bijeenkomsten worden regionale ontwikkelingen en issues besproken en wordt er nagedacht over hoe we onderzoek kunnen laten doen en hoe we IKNL optimaal kunnen betrekken.

 

‘Het is heel mooi dat we deze werkgroep als regio kunnen inrichten en dat we hierdoor steeds meer één vangnet vormen rondom de patiënt. Hierbij kunnen we van elkaar leren en elkaar inspireren.’

Camilla Basart – projectcoördinator Oncomid

 

Het doel van de werkgroep is expliciet niet om zelf zaken te ontwikkelen, slechts om alles bij elkaar te brengen. Dus: verbinden, scholing, onderzoek, best practice uitwisselen en opschalen zijn de doelen waar de werkgroep de komende jaren zich hard voor maakt. Camilla Basart, projectcoördinator Oncomid, voegt hier tot slot aan toe: ‘Het is heel mooi dat we deze werkgroep als regio kunnen inrichten en dat we hierdoor steeds meer één vangnet vormen rondom de patiënt. Hierbij kunnen we van elkaar leren en elkaar inspireren.’

Ideeën voor verbetering?

Wil je na het lezen van dit artikel een waardevol initiatief of idee met ons delen? Neem dan contact op met de voorzitter van de werkgroep Toosje Valkenburg via tvalkenburg@ghcdebilt.nl of stuur een e-mail naar info@oncomid.nl

2022-12-22T11:02:24+01:0012 september 2022|
Ga naar de bovenkant