Vandaag is het jaaroverzicht 2022 van Oncomid gepubliceerd. In dit verslag kun je lezen welke stappen Oncomid het afgelopen jaar heeft gezet en waar de ambities liggen voor het komende jaar. Ook het RAKU (Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht) komt uitgebreid aan bod.

Zo kun je lezen over de stappen die zijn gezet in samenwerking, scholing en multidisciplinair overleg. Ook vertellen we je over de successen, die we hebben geboekt op het gebied van datamanagement, patiëntenparticipatie en ICT.

Tot slot spreken we onze ambities uit voor 2023. Ook dit jaar leggen we de lat weer hoog en doen we zoveel als mogelijk is, om de beste zorg te bieden aan mensen met kanker in de regio Midden-Nederland.