In de regio Midden-Nederland is de zorg voor mensen met melanoom, een agressieve vorm van huidkanker, goed geregeld. Ziekenhuizen bundelen hun kennis en ervaring met als doel de kwaliteit van zorg steeds verder te verbeteren. Protocollen worden op elkaar afgestemd en patiënten met een stadium-3 en 4 melanoom worden gezamenlijk besproken in wekelijks multidisciplinair overleg (MDO) om de best mogelijke behandeling te adviseren, gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De zorgverlener en patiënt beslissen samen wat de meest passende behandeling is. Alles met als doel: optimale zorg bij melanoom, dicht bij huis als het kan, in een gespecialiseerd centrum in de regio als dat beter is.

melanoom

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker. Er zijn verschillende soorten huidkanker. In 5 tot 10% van alle huidkankers betreft het een melanoom, een vorm van huidkanker die een agressief beloop kan hebben. Een melanoom bestaat uit cellen die huidpigment kunnen produceren zoals in moedervlekken. Daarom is het weefsel meestal bruin of zwart van kleur. Soms zijn er ook blauw- of oranjeachtige plekjes te zien of ontstaan er wondjes, korstjes en rode plekken. Een melanoom kan irriteren of jeuken. Melanomen kunnen overal op de huid voorkomen, maar ze ontstaan het meest op delen van de huid die aan zonlicht worden blootgesteld. In zeldzamere gevallen ontstaat het melanoom in de slijmvliezen (mucosaal melanoom) of in het oog (oogmelanoom).

samenwerking

Zeven ziekenhuizen in de regio Midden- Nederland werken intensief samen om de beste zorg te bieden voor patiënten met melanoom of een verdenking hierop: het UMC Utrecht, Meander Medisch Centrum, het Diakonessenhuis, St. Antonius ziekenhuis, Ziekenhuis Rivierenland, Ziekenhuis Gelderse Vallei en het Beatrixziekenhuis. Samen bieden zij aan de gehele regio Midden-Nederland zorg voor alle mensen met een diagnose van melanoom of een verdenking hierop.

Dermatologische en chirurgische controle en behandeling vindt plaats in alle zeven ziekenhuizen.

In Nederland vindt behandeling van het melanoom met medicijnen (immuuntherapie of doelgerichte therapie) alleen plaats in een melanoomcentrum. Het UMC Utrecht is één van de 14 melanoomcentra van Nederland. Daarom vindt in midden-Nederland de behandeling met medicijnen in het UMC Utrecht plaats.

behandeltraject

Bij de behandeling van het melanoom zijn meerdere ziekenhuizen en meerdere zorgverleners (disciplines) betrokken, zoals de dermatoloog, de chirurg, de radiotherapeut, de radioloog, de patholoog, de internist-oncoloog, de klinisch geneticus en de verpleegkundig specialist.

Bij een vermoeden van melanoom verwijst de huisarts de patiënt naar één van de zeven ziekenhuizen. De dermatoloog of chirurg verricht onderzoek en stelt een diagnose. In het gezamenlijk MDO van de genoemde ziekenhuizenworden complexe patiënten met elkaar besproken. Alleen als er behandeling met immunotherapie of doelgerichte therapie moet worden gegeven, wordt de patiënt naar het UMC Utrecht verwezen. Het definitieve behandelplan wordt altijd samen met patiënt en zijn naasten opgesteld. De behandelaren in de verschillende ziekenhuizen houden elkaar en de huisarts op de hoogte door middel van wekelijkse overleggen en (ontslag)brieven.

welke behandeling waar?

  • Operaties en controles vinden plaats in alle genoemde ziekenhuizen;
  • Immuuntherapie en doelgerichte therapie voor melanomen met uitzaaiingen in de lymfklieren (stadium III) of op afstand (stadium IV) vindt plaats in het UMC Utrecht.
  • Bestraling vindt plaats in het UMC Utrecht

onderzoek

We vergelijken (anoniem) medische gegevens en zoeken naar de beste behandelmethoden. Zo zijn we voortdurend bezig te verbeteren. Het uitvoeren van onderzoek is nodig om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de nieuwste technieken en medicijnen te kunnen toepassen. Er lopen verschillende gezamenlijke melanoomstudies. Een overzicht hiervan vindt u op de website van het UMC Utrecht.

patiënteninformatie

Meer informatie over melanoom:

> www.kanker.nl


Kijk ook op de websites van het ziekenhuis:

> Beatrixziekenhuis
> Diakonessenhuis
> Meander Medisch Centrum
> St. Antonius ziekenhuis
> Tergooi
> UMC Utrecht: melanoom
> Ziekenhuis Gelderse Vallei: melanoom
> Ziekenhuis Rivierenland: melanoom


Contact met andere patiënten:
> gespreksgroepen op www.kanker.nl
> patiëntenvereniging voor huidkanker, Stichting Melanoom


Woordenlijst:
> Bekijk de verklarende begrippenlijst

voorbereiding gesprek

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our privacybeleid.
Ik Accepteer

Deze animatie helpt melanoompatiënten bij de voorbereiding op hun eerste gesprek met de oncoloog of chirurg.

praatplaten voor zorgprofessionals

Deze praatplaten zijn bedoeld voor artsen. Ze geven structuur en houvast aan het gesprek met melanoompatiënten.

>Download de Praatplaat melanoom chirurgie/dermatologie
>Download de Praatplaat melanoom oncologie

contactinformatie

Wilt u contact met het expertteam Huid? Als zorgverlener kunt u contact leggen via het algemene contactadres (info@oncomid.nl).

Heeft u een vraag als patiënt, stel die dan aan uw huisarts of behandelaar in uw eigen ziekenhuis.

wij zijn Oncomid