Darmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland. De behandeling van darmkanker is afhankelijk van de locatie van de tumor en de grootte. Darmkanker wordt in alle Oncomid ziekenhuizen behandeld. Er is een intensieve regionale samenwerking om de kwaliteit van zorg in de hele regio op hoog niveau te houden.

Darmkanker

Ongeveer 1 op de 20 mensen krijgt darmkanker. Als darmkanker vroeg ontdekt wordt, is deze goed te behandelen. Om die reden is in 2014 het bevolkingsonderzoek darmkanker gestart. Het onderzoek is voor mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar en is bedoeld om voorstadia van darmkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. Deze voorstadia noemen we een poliep. Een poliep is een woekering van cellen van de darmwand, die soms goedaardig kunnen zijn en blijven, maar soms ook kunnen omvormen tot een kwaadaardige tumor. Vroegtijdige opsporing van deze poliepen zorgt ervoor dat de kans op het ontwikkelen van een kwaadaardige darmtumor wordt verkleind en maakt de kans op een succesvolle behandeling groter.

Met darmkanker worden tumoren van de dikke darm, endeldarm en dunne darm bedoeld.

Dikkedarmkanker ofwel coloncarcinoom is de meest voorkomende soort darmkanker. Bij deze vorm van darmkanker zit de tumor in de dikke darm.

Endeldarmkanker ofwel rectumcarcinoom is een tumor die ontstaat in het laatste stukje van de dikke darm, de endeldarm. Ongeveer 1 op de 3 tumoren in de dikke darm zit in de endeldarm.

Dunnedarmkanker is veel zeldzamer dan kanker in de dikke darm. Het komt zelden voor in Nederland. Bij deze kanker zit de tumor in de dunne darm.

Behandeling

Binnen Oncomid werken we op verschillende niveaus samen op het gebied van darmkanker.

  • Alle veel voorkomende darmkankersoorten, zoals dikkedarm- en endeldarmkanker worden in alle Oncomid ziekenhuizen behandeld.
  • Voor complexe, minder voorkomende darmkankersoorten of bijvoorbeeld zeer uitgebreide tumoren vindt wekelijks overleg plaats met verschillende specialisten uit het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland en het UMC Utrecht. Tijdens dit overleg worden patiënten met complexe problematiek besproken en wordt gezamenlijk het advies voor de meest passende behandeling bepaald voor iedere patiënt. Zo zorgen we ervoor dat iedere patiënt de beste zorg krijgt volgens de meest actuele wetenschappelijke inzichten.
  • Vroegstadium darmkanker / poliepen worden binnen de medische wereld aangeduid als T1 CRC (colorectaal carcinoom). Binnen Oncomid vindt er elke twee weken een gespecialiseerd T1 CRC overleg plaats. Ziekenhuizen uit de regio Midden-Nederland en ook daarbuiten kunnen patiënten ter bespreking voordragen. In het overleg wordt goed met elkaar gekeken welk type darmkanker het is en welke behandelingen mogelijk zijn. Hieraan werken de volgende ziekenhuizen mee: het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ziekenhuis St Jansdal, Meander Medisch Centrum, Tergooi en UMC Utrecht. Ook zijn er nog twee zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) betrokken: MCV Centrum voor maag darm lever en Bergman Clinics.

> Lees hier het artikel over de samenwerking (MAGA artikel). Oncomid is ook vertegenwoordigd in de landelijke T1 CRC werkgroep.

behandeltraject

Bij een vermoeden van darmkanker verwijst de huisarts de patiënt naar de MDL-arts in één van de ziekenhuizen die samenwerken binnen Oncomid. De MDL-arts verricht onderzoek, doet eventueel aanvullend onderzoek en stelt een diagnose. Afhankelijk van het soort kanker (of vermoeden ervan) wordt de patiënt besproken op verschillende regionale overleggen. Gaat het om een type kanker die niet vaak voorkomt, dan bespreekt de specialist dit in het wekelijks overleg voor complexe, minder voorkomende gevallen. Gaat het om een (vermoeden van) een vroegtumor/T1-type, dan bespreekt de arts dit in het gespecialiseerde T1-Multidisciplinair Overleg (MDO).

Tijdens beiden overleggen wordt een advies-behandelplan opgesteld. Hierna bespreekt de arts dit behandelplan met de patiënt en zijn/haar naasten. Samen wordt besloten wat het definitieve behandelplan wordt. Behandeling zal in de meeste gevallen in het Oncomid ziekenhuis plaatsvinden waar de patiënt oorspronkelijk door de huisarts naartoe werd verwezen.

verwijsinformatie

Als huisarts kunt u uw patiënt via ZorgDomein naar een mdl-arts in het voorkeurziekenhuis van de patiënt verwijzen.

patiënteninformatie

Meer informatie over darmkanker en vroegstadium darmkanker (T1-CRC):
> www.kanker.nl
> www.kankeroperatie.nl
> www.t1crc.com


Kijk ook op de websites van het ziekenhuis:
> Antonius Ziekehuis: vroegstadium darmkanker of darmkanker
> Meander Medisch Centrum: vroegstadium darmkanker
> Diakonessenhuis: vroegstadium darmkanker of darmcentrum of darmkanker
> Ziekenhuis Rivierenland
> UMC Utrecht: darmkanker


Contact met andere patiënten:
> Gespreksgroepen op kanker.nl
> Maag-lever-darmstichting: mlds.nl

contactinformatie

Wilt u contact met iemand over de samenwerking bij darmkanker binnen Oncomid? Als zorgverlener kunt u contact leggen via het algemene contactadres (info@oncomid.nl). Heeft u een vraag als patiënt, stel die dan aan uw huisarts of behandelaar in uw eigen ziekenhuis.

“Op de boot denk ik niet meer aan de ziekte. Ik probeer van alle dingen iets goeds te maken.”

samenstelling

dr. M.P.W. (Martijn) Intven
dr. M.P.W. (Martijn) Intvenradiotherapeut, oncoloog
dr. G.M. (Guus) Bol
dr. G.M. (Guus) Bolinternist-oncoloog
dr. L.G. (Lisette) Ca­pel­le
dr. L.G. (Lisette) Ca­pel­lemaag-darm-leverarts
prof. dr. E.C.J. (Es­ther) Con­sten
prof. dr. E.C.J. (Es­ther) Con­sten chirurg
P. (Paul) Didden
P. (Paul) Diddenmaag-darm-leverarts
K.K. (Karin) van Diepen
K.K. (Karin) van Diepenverpleegkundig specialist
dr. J.M. (Joy­ce) van Do­de­waard-de Jong
dr. J.M. (Joy­ce) van Do­de­waard-de Jonginternist-oncoloog
N. (Niek) Golsteijn
N. (Niek) Golsteijnverpleegkundig specialist
drs. L.J. (Leon) Graat
drs. L.J. (Leon) Graatchirurg
J.T. (Joost) Heikens
J.T. (Joost) Heikensmaag-darm-chirurg
drs. K.H. (Karin) Herbschleb
drs. K.H. (Karin) Herbschlebinternist-oncoloog
A.M. van der Hoeven
A.M. van der Hoeveninternist-endoscopist
dr. K. (Koen) Kessels
dr. K. (Koen) Kesselsmaag-darm-leverarts
prof. dr. M. (Miriam) Koopman
prof. dr. M. (Miriam) Koopmaninternist-oncoloog
C.M.F. Kruijtzer
C.M.F. Kruijtzerinternist-oncoloog
dr. M. (Maartje) Los
dr. M. (Maartje) Losinternist-oncoloog
J.J. Meeuse
J.J. Meeuseinternist-endoscopist
P. (Petra) van Merkestein
P. (Petra) van Merkesteinverpleegkundig specialist
dr. A. (Apollo) Pronk
dr. A. (Apollo) Pronkchirurg
J.M.L. (Jeanine) Roodhart
J.M.L. (Jeanine) Roodhartinternist-oncoloog
S. (Sonja) de Stigter
S. (Sonja) de Stigterverpleegkundig specialist
drs. M. (Marijn) Takkenberg
drs. M. (Marijn) Takkenbergmaag-darmchirurg
M.L.R. (Manuel) Tjin-A-Ton
M.L.R. (Manuel) Tjin-A-Toninternist-oncoloog
S. (Saskia) van de Ven
S. (Saskia) van de Venradiotherapeut
dr. P.M. (Paul) Ver­heij­en
dr. P.M. (Paul) Ver­heij­enchirurg
H. (Harmke) Verwoerd
H. (Harmke) Verwoerdverpleegkundig specialist
B. (Bo) Visscher
B. (Bo) Visscherverpleegkundig specialist
F.J. (Frank) Wessels
F.J. (Frank) Wesselsradioloog
A.A. (Tom) van de Woestijne
A.A. (Tom) van de Woestijneinternist-endocrinoloog
M.S.M. (Mendy ) Hermans
M.S.M. (Mendy ) Hermansverpleegkundig specialist

wij zijn Oncomid