Om de groeiende groep COVID-19 patiënten te behandelen en verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, nemen ziekenhuizen extra maatregelen. Tegelijkertijd is extra aandacht nodig voor de reguliere zorg van oncologische patiënten die niet besmet zijn met het virus. Hierbij informeren wij u als huisarts hoe wij met de zorg voor patiënten met kanker in de regio Midden-Nederland omgaan.

Binnen het Oncologienetwerk Midden-Nederland bundelen medisch en verpleegkundig specialisten van verschillende ziekenhuizen hun krachten. Ook tijdens COVID-19 bieden we samen de beste zorg voor patiënten met kanker in Midden-Nederland. Voor u als huisarts en uw oncologiepatiënten betekent dat op dit moment het volgende:

  • Per patiënt bekijkt de eigen medisch specialist of verpleegkundig specialist wat de COVID-19 maatregelen voor hem of haar hem/haar betekenen. Samen met de patiënt besluit hij/zij wat het beste is. Patiënten kunnen te allen tijde telefonisch contact opnemen met hun medisch specialist of verpleegkundig specialist als zij vragen hebben of behoefte aan contact.
  • Urgente oncologische zorg gaat altijd door. Als dat vanwege COVID-19 tijdelijk niet in het eigen ziekenhuis kan, is daarvoor bij een ander ziekenhuis binnen het Oncologienetwerk Midden-Nederland ruimte beschikbaar.
  • Nieuwe patiënten met verdenking op kanker kunnen altijd terecht bij hun eigen ziekenhuis of een ander ziekenhuis binnen het netwerk.

Hiermee volgen we de lijn die is uitgezet door de beroepsverenigingen en de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de behandelend medisch specialist of verpleegkundig specialist van uw patiënt.