Bij een vermoeden van leverkanker verwijst de huisarts u naar een maag-darm-leverarts in één van de ziekenhuizen die samenwerken in Oncomid.

De mdl-arts in het ziekenhuis zal meestal een aantal onderzoeken laten doen. Zoals een endoscopie. Dit is een kijkonderzoek. Ook krijgt u waarschijnlijk een algemeen bloedonderzoek, zodat de arts een beeld krijgt van uw conditie.

extra onderzoeken

Ziet de arts bij het kijkonderzoek een tumor? Dan is er meestal extra onderzoek nodig. Zoals:

diagnose en behandeling

Na de definitieve diagnose bepaalt een multidisciplinair team van artsen, pathologen en verpleegkundig specialisten samen met u welke behandeling het beste past bij uw persoonlijke situatie. Het behandelplan is meestal binnen 8 dagen beschikbaar.

operatie bij leverkanker

Heeft u leverkanker en wordt u geopereerd? Dan haalt de arts hierbij een deel van uw lever weg. Soms gebeurt dit via een kijkoperatie met een robot, soms met een open operatie waarbij de arts een snede in uw buik maakt. Bekijk de video over een operatie bij leverkanker. Als een operatie niet mogelijk blijkt, dan zijn soms palliatieve behandelingen nodig. Hiermee behandelen we de klachten die door de kanker en uitzaaiingen worden veroorzaakt. Voorbeelden van palliatieve behandelingen zijn radiotherapie en chemotherapie. Soms is een levertransplantatie mogelijk.

training van uw conditie

Voor een operatie bij leverkanker is het belangrijk dat u in goede conditie bent. Daarom krijgt u advies en fysiotherapie voor en na de operatie. Goede voeding is ook belangrijk om aan te sterken voor een operatie. Daarom krijgt u voedingsadvies van een diëtist.

patiënteninformatie

Meer informatie over leverkanker
Wilt u meer weten over leverkanker? U vindt meer informatie op de volgende websites:
> www.kanker.nl
> www.kankeroperatie.nl


Kijk ook op de websites van het ziekenhuis:
> St Antonius Ziekenhuis: leverkanker
> Meander Medisch Centrum: leverkanker
> UMC Utrecht: leverkanker


Contact met andere patiënten:
> gespreksgroepen op www.kanker.nl
> maag-lever-darmstichting: www.mlds.nl

wij zijn Oncomid