Sinds begin 2019 werken Meander Medisch Centrum, Tergooi en UMC Utrecht samen op het gebied van urologische kankerzorg. Door het bundelen van kennis en ervaring willen de drie ziekenhuizen gezamenlijk de zorg voor mensen met blaas-, nier- en prostaatkanker in de regio verbeteren.

Wat houdt de samenwerking in?

Wekelijks worden complexe patiënten met elkaar besproken in een MDO. De zorg wordt op elkaar afgestemd en de ziekenhuizen informeren elkaar over de laatste stand van de wetenschap. Door (anoniem) medische gegevens te vergelijken zoeken de ziekenhuizen naar best practices.

Elk ziekenhuis specialiseert zich in één operatie:
– cystectomie in het UMC Utrecht
– prostatectomie (RALP) in het Meander Medisch Centrum
– laparoscopische nefrectomie in het Tergooi

Het betreffende ziekenhuis beschikt over een gespecialiseerd team voor de operatie en op de verpleegafdeling. Door de operaties in één ziekenhuis te doen, krijgt het team meer ervaring in die operatie. We verwachten hiermee de kwaliteit van zorg nog beter te maken, waardoor patiënten sneller herstellen en minder last krijgen van complicaties. Ook voldoen we op deze manier aan het minimale aantal operaties dat de zorgverzekeraars stellen per ziekenhuis.

Vast aanspreekpunt

De uroloog of verpleegkundige van het eigen ziekenhuis blijft het vaste eerste aanspreekpunt voor de patiënt. Voor de duur van de operatie wordt het hoofdbehandelaarschap tijdelijk verplaatst naar het ziekenhuis waar de operatie plaatsvindt. De patiënt ontvangt van dit ziekenhuis de oproep voor de operatie en informatie over de voorbereiding op de operatie. De ontslagbrief is voor de patiënt zichtbaar in het patiëntenportaal en wordt naar de huisarts verstuurd. De nazorg is vrijwel altijd in het eigen ziekenhuis.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Mirjam Schotman (uroloog Meander Medisch Centrum), Hans Scheltema (uroloog Tergooi) en Richard Meijer(uroloog UMC Utrecht)