De oncologische zorg in coronatijd gaat gewoon door. Om dit goed te organiseren in de regio Midden-Nederland, werken het Sint Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi en UMC Utrecht samen.De ziekenhuizen leggen in deze video uit hoe dit is georganiseerd.