Buikspoeling met verwarmde chemotherapie op het einde van de operatie bij intervaldebulking.