Een gespecialiseerd verpleegkundige die nieuwe patiënten onderzoekt en begeleidt, en samen met de arts het behandelplan uitlegt. Coördineert ook de behandeling en zorg op de polikliniek en geeft voorlichting en ondersteuning aan patiënten.