Vandaag is het jaaroverzicht 2021 van Oncomid gepubliceerd. In dit verslag kun je lezen welke stappen Oncomid het afgelopen jaar heeft gezet en waar de ambities liggen voor de komende jaren. Ook het RAKU (Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht) komt uitgebreid aan bod.

Zo kun je lezen over de uitdagingen die corona ook afgelopen jaar weer met zich meebracht en het effect hiervan op de (regionale) oncologische zorg. Maar we vertellen je ook over de successen die we hebben geboekt op het gebied van patiëntenparticipatie, het opzetten en ondersteunen van het multidisciplinair overleg en transmurale samenwerking.

De expertteams van Oncomid vatten daarnaast hun hoogtepunten samen. En we geven een kijkje in ons (in 2021 opgeleverde) ‘Missie en Visie-document’.

Tot slot spreken we onze ambities uit voor 2022Ook dit jaar leggen we de lat weer hoog en doen we zoveel als mogelijk is, om de beste zorg te bieden aan mensen met kanker in de regio Midden-Nederland.