Ziekenhuizen delen kennis over borstkankerzorg in Oncomid app

In de regio midden-Nederland werken verschillende ziekenhuizen binnen het oncologische samenwerkingsverband Oncomid nauw samen op het gebied van onder meer borstkankerzorg. Dankzij het continue delen van kennis en expertise, zorgen zij ervoor dat de patiënt altijd de best mogelijke zorg krijgt. Een speciaal hiervoor ontwikkelde app moet gaan helpen om deze kennis nog sneller, efficiënter en accurater te delen.

In de tweede week van de Borstkankermaand wordt de app officieel gelanceerd en in gebruik genomen door de betrokken zorgprofessionals van het Oncomid Expertteam Borst. Barbara Molenkamp, chirurg-oncoloog bij het Diakonessenhuis in Utrecht en voorzitter van het Expertteam vertelt waarom de app zo belangrijk is: ‘Wij komen als zorgprofessionals vier keer per jaar samen om onze kennis en expertise met elkaar te delen. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van de meest actuele protocollen, studies en behandelplannen. Deze app zorgt ervoor dat we dit soort informatie ook tussendoor op een laagdrempelige en snelle manier met elkaar kunnen delen en bewerkstelligt tevens dat we meer verbonden worden met elkaar. Iets wat de zorg van de patiënt uiteindelijk ten goede komt.’

Snel en eenvoudig kennis en expertise delen

Dankzij de verschillende functionaliteiten van de app kunnen professionals snel en makkelijk met elkaar schakelen. Zo bevat de applicatie een telefoonboek, met daarin alle betrokken zorgprofessionals vanuit de verschillende ziekenhuizen. Deze laagdrempelige manier van communiceren zorgt ervoor dat de beslissingstijd kan worden verkort en een patiënt dus sneller en beter geholpen kan worden.

Daarnaast worden de meest actuele protocollen en relevante studies gedeeld en is er een functionaliteit ingebouwd om de zorgpaden en behandelplannen te uploaden. Zo is elke betrokken professional altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

De app, die mede tot stand is gekomen dankzij het Citrienfonds, werd als eerste in gebruik genomen door het Oncomid Expertteam Lever, Alvleesklier, Galweg en Galblaas. Maag-Darm-Leverarts en voorzitter van dit Expertteam Robert Verdonk ‘De app zorgt er voor dat we allemaal met dezelfde protocollen werken en over de deelnemende ziekenhuizen allemaal dezelfde informatie tot onze beschikking hebben, snel en efficiënt.’

Continu in ontwikkeling

Doordat de app voortdurend wordt verbeterd, blijft de informatie up to date en betrouwbaar. Camilla Basart, beleidsadviseur en lid van het Dagelijks Bestuur van Oncomid, voegt hieraan toe: ‘We spelen doorlopend in op de behoeften van de expertteams. Willen zij een extra functionaliteit? Dan zorgen we ervoor dat deze zo snel mogelijk is ontwikkeld. Op deze manier voldoet de app altijd aan de actuele wensen van de professionals’. Hiermee is de app een mooie en waardevolle aanvulling op de bestaande afstemming tussen de medisch specialisten.

Oncomid: Slimme verbonden expertteams

Oncomid is een samenwerkingsverband op het gebied van oncologische zorg tussen het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi en UMC Utrecht. Ook wordt er samengewerkt met het Beatrixziekenhuis. Dankzij de nauwe samenwerking van de deelnemende ziekenhuizen zorgt Oncomid voor kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg op de juiste plaats voor patiënten in Midden Nederland. Dit zorgt er onder meer voor dat kennis en kunde niet beperkt blijft tot een ziekenhuis, maar binnen het gehele netwerk wordt gedeeld. Zo profiteren patiënten altijd van de nieuwste inzichten en technieken en de regio van meer doelmatigheid en kostenefficiency.