Kanker vraagt om de allerbeste zorg. Daarom bundelen zorgverleners uit verschillende ziekenhuizen in Midden-Nederland hun krachten in Oncomid. In dit netwerk zorgen ze samen voor diagnostiek en behandeling volgens de nieuwste inzichten. Ze delen kennis en ervaring en doen wetenschappelijk onderzoek. Op die manier verbeteren en vernieuwen ze de zorg. Zo krijgen patiënten altijd de beste zorg. Ziekenhuis Gelderse Vallei neemt sinds 1 april officieel deel aan het netwerk voor oncologische zorg.

“We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om de beste zorg te leveren voor patiënten uit Midden-Nederland, zo dicht mogelijk bij huis,” zegt Mirjam van ’t Veld, voorzitter van de raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei. “Daarom hebben we ons aangesloten bij Oncomid. De samenwerking en het delen van kennis en ervaring binnen Oncomid past naadloos hierin.”

Mirjam van ’t Veld, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei

Meeste kennis en ervaring
Het maakt niet uit in welk ziekenhuis je als patiënt met (een verdenking op) kanker binnenkomt: bij Oncomid ben je overal verzekerd van de beste zorg. Thuis, in een ziekenhuis dichtbij of in een gespecialiseerd centrum in de regio als het gaat om een complexe behandeling of operatie. “Je wordt als patiënt behandeld daar waar voor jou de meest geschikte expertise beschikbaar is,” vertelt Van ’t Veld. “Dat kan betekenen dat een patiënt de behandeling met chemotherapie in Ziekenhuis Gelderse Vallei krijgt en in een ander ziekenhuis in de regio wordt geopereerd. Het gaat er steeds om welk ziekenhuis voor een bepaalde behandeling de meeste kennis en ervaring in huis heeft. Het belang van de patiënt staat voorop,” benadrukt de bestuursvoorzitter. “Door de expertise van de diverse disciplines uit de verschillende ziekenhuizen maken we gebruik van de kennis in de hele regio en andersom. Hierdoor groeit de kwaliteit van zorg.”

 

 

 

Wekelijks overleg
De maag-, darm- en leverartsen van Ziekenhuis Gelderse Vallei werken bijvoorbeeld samen binnen Oncomid. Ruby Meiland is maag-, darm- en leverarts in Ziekenhuis Gelderse Vallei. “Vanuit de maag-, darm- en leverziekten gaat het vooral om patiënten met pancreas- of galwegtumoren. In een multidisciplinair overleg met de andere ziekenhuizen bespreken we elke week patiënten. Daar brengen we alle kennis en ervaring over een specifieke kankersoort samen om de juiste diagnose en behandelmogelijkheden te adviseren.” Meiland: “Omdat het onze eigen patiënten zijn, weten wij precies hoe vitaal de patiënt is en wat diens wensen zijn. Dit nemen we mee in de bespreking met de patiënt over het meest passende behandelplan.”

Ruby Meiland, maag-, darm- en leverarts Ziekenhuis Gelderse Vallei

“Patiënten vinden het prettig als ze horen dat er met andere ziekenhuizen is overlegd in een uitgebreide patiëntbespreking. Specifieke, complexe operaties kunnen plaatsvinden in het UMC Utrecht of in het St. Antonius Ziekenhuis, maar de diagnostiek, chemotherapie en/of radiotherapie van onze patiënten gebeurt in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Zo ontvangen patiënten de best passende zorg bij kanker en hoeven ze zo min mogelijk te reizen.”

Naast de MDL-artsen werken ook de gynaecologen, oncologen, dermatologen en neurologen van Ziekenhuis Gelderse Vallei samen binnen Oncomid. Oncomid is een samenwerking van zorgverleners uit zeven ziekenhuizen in de regio Midden-Nederland: St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi en UMC Utrecht.