Op maandag 26 september organiseert het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU) in samenwerking met patiëntenvereniging Living With Hope een bijeenkomst voor patiënten en hun naasten over alvleesklierkanker.

De behandeling van alvleeskliertumoren is vaak complex en vereist specialistische zorg door een expertteam. Artsen en verpleegkundig specialisten van het UMC Utrecht, het St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Ziekenhuis Rivierenland, Ziekenhuis Gelderse Vallei en het Meander Medisch Centrum werken als één regionaal team samen binnen het RAKU om patiënten de best mogelijke zorg en een betere genezingskans te bieden.

Wanneer? Maandag 26 september van 19:00 tot +/- 21:00u
Waar? Collegezaal Groen UMC Utrecht
Voor wie? Patiënten met alvleesklierkanker, hun naasten en andere geïnteresseerden
Aanmelden? Stuur een e-mail naar patienteninformatiebijeenkomst-2@umcutrecht.nl  (graag vernemen wij met hoeveel personen u komt. U ontvangt vervolgens een mail ter bevestiging en verdere informatie).

 

Bekijk de Uitnodiging


Programma Bijeenkomst voor patiënten met alvleesklierkanker

19.00u |  Opening en uitleg regionale samenwerking
Dr. Robert Verdonk, Maag-, Darm en Leverarts
Wat is een regionaal samenwerkingsverband en hoe is dit georganiseerd? Wat betekent dit voor mij als patiënt? Heb ik hier voordeel van of zijn er ook nadelen? Dr. Verdonk zal antwoord geven op deze vragen in deze voordracht.

19.15u | Pancreas keuzehulp systeemtherapie
Dr. Geert Cirkel, internist- oncoloog
De diagnose uitgezaaide alvleesklierkanker zet de wereld van de patiënt en naasten op zijn kop. Juist in deze turbulente periode moeten ook keuzes gemaakt worden. Wel of niet behandelen? En zo ja, welke behandeling. Om patiënten en artsen hierbij te helpen is een keuzehulp ontwikkeld.

19.35u | Na een operatie
Henriëtte de Groot en Mariska Hoogendoorn- de Ruiter, verpleegkundig specialisten
De verpleegkundig specialisten geven uitleg over hoe het herstel na de operatie eruit ziet, wat zijn de aandachtspunten? Wat kunt u zelf doen om goed te herstellen na uw operatie?

19.55u | Follow-up en herstel
Petra Roza, verpleegkundig specialist
Een alvleesklieroperatie is een ingrijpende operatie waarvan het lichaam lange tijd moet herstellen.
Aandachtspunten in het hersteltraject zijn: voeding en vertering, opbouwen conditie en psychosociale ondersteuning. In de follow-up is de verpleegkundig specialist voor u een vast aanspreekpunt.

20.10u | Pauze

20.25u | Living With Hope, patiëntenvereniging
Miranda van Kuik, bestuurslid Living With Hope
Living With Hope is het patiëntenplatform voor patiënten en naasten geraakt door alvleesklierkanker. Living With Hope is opgericht om vanuit één landelijk platform de belangen van patiënten en hun naasten te behartigen en om hen ondersteunen. De vereniging doet er alles aan om de overlevingskans en de kwaliteit van leven voor mensen met alvleesklierkanker te verbeteren. Miranda van Kuik vertelt graag meer over Living With Hope en wat zij voor patiënten en hun naasten kunnen betekenen.

20.45u | PORSCH studie
Prof. dr. Hjalmar van Santvoort, chirurg
Wetenschappelijk onderzoek is erg belangrijk om de zorg voor onze patiënten met aandoeningen van de alvleesklier continue te verbeteren. Binnen Oncomid/RAKU is hier veel aandacht voor. Alvleesklierchirurg en professor Hjalmar van Santvoort licht toe wat deelname aan wetenschappelijk onderzoek in de praktijk voor patiënten betekent. Hij zal onder andere vertellen over de PORSCH studie. Dit landelijke onderzoek werd recent vanuit Oncomid/RAKU gecoördineerd en heeft ertoe geleid dat de kans op ernstige complicaties na een alvleesklieroperatie in heel Nederland is gehalveerd.

+/- 21.05u | Einde bijeenkomst

Aansluitend is er gelegenheid om in gesprek te gaan met specialisten (chirurgen, oncoloog, MDL arts, verpleegkundig specialisten en de patiëntenvereniging Living With Hope).


Expertteam Lever | Alvleesklier | Galweg | Galblaas

Het expertteam Lever | Alvleesklier | Galweg | Galblaas is ontstaan vanuit de samenwerking binnen het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU). Binnen dit expertteam werken mdl-artsen, oncologen, chirurgen, physician assistants en verpleegkundig specialisten van de verschillende ziekenhuizen intensief samen. Zo is er een gezamenlijk MDO en zijn de zorgpaden op elkaar afgestemd. Onderzoek vindt zo veel mogelijk in het eigen ziekenhuis van de patiënt plaats.

Lees meer over het Expertteam Lever | Alvleesklier | Galweg | Galblaas