Oncomid werkt aan het optimaliseren van de zorg voor mensen met kanker. Belangrijk onderdeel daarvan is het samen beslissen: patiënt en arts bepalen samen wat voor de patiënt de beste behandeling is. Om patiënten te helpen bij het samen beslissen, maakte Oncomid een korte animatiefilm. Deze film helpt melanoompatiënten bij de voorbereiding op hun eerste gesprek met een oncologisch chirurg. “Dit gaat de patiënt en de arts enorm helpen.”

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our privacybeleid.
Ik Accepteer

 

Emily Postma is oncologisch chirurg in het St. Antonius Ziekenhuis, een van de ziekenhuizen uit samenwerkingsverband Oncomid. Regelmatig ziet zij tijdens haar spreekuur patiënten met een melanoom, een agressieve vorm van huidkanker. “Vaak is het melanoom al weggehaald door de huisarts of dermatoloog. Wanneer artsen een verdacht plekje weghalen, weten we nog niet altijd of het een melanoom is. Daarom wordt het weefsel onderzocht in een laboratorium. Als blijkt dat het een melanoom is, dan vertelt de huisarts of dermatoloog dat aan de patiënt. Daarna komt de patiënt bij ons in het ziekenhuis langs, waarbij wij met hem of haar bespreken welke vervolgbehandeling nodig is.”

 


Goede voorbereiding
Oncomid wil met de animatiefilm patiënten helpen bij de voorbereiding op zo’n eerste gesprek. Postma: “Het is fijn wanneer je als patiënt weet wat je van het gesprek met je arts kunt verwachten. Je kunt je vragen op een rijtje zetten. Ook kun je alvast nadenken over welke behandelingen wel of niet bij je zouden kunnen passen.” Tegelijkertijd helpt een goed voorbereide patiënt de arts ook enorm. “Als arts probeer je tijdens een eerste gesprek een beeld van de patiënt te vormen”, legt Postma uit. “Wanneer patiënten van tevoren bijvoorbeeld hun medische geschiedenis aan ons doorgeven, kunnen wij beter een inschatting maken van de mogelijke behandelingen.” Aan het eind van de video volgt een verwijzing naar een begrippenlijst die Oncomid maakte. “Als patiënt kom je soms vaktermen tegen. In de woordenlijst worden die duidelijk uitgelegd.”

 


Samen ontwikkelen
De animatiefilm werd gemaakt als onderdeel van het project Samen Beslissen binnen Passend Behandelplan van Oncologienetwerken, een programma van het Citrienfonds. Het expertteam Huid van Oncomid ging hiermee aan de slag. Hierin zitten behandelaars, zoals oncologisch chirurgen, dermatologen, oncologen en verpleegkundig specialisten uit de verschillende deelnemende ziekenhuizen. Maar er zijn ook patiënten betrokken bij de ontwikkeling van de film. Martina Rooijakkers is daar een van. Zij kreeg bijna 12 jaar geleden de diagnose melanoom. “Dat sloeg in als een bom”, vertelt Rooijakkers. “De dermatoloog had een plekje weggehaald en dat bleek onverwacht een melanoom te zijn. Later bleek ik ook een uitzaaiing te hebben. Dat was spannend. Gelukkig is die uitzaaiing ook weggehaald. Maar tot 2024 word ik jaarlijks gecontroleerd. Als patiënt merkte ik hoe weinig informatie er toen beschikbaar was voor melanoompatiënten. Daarom besloot ik om samen met Stichting Melanoom en andere vrijwilligers een forum in te richten. Sinds 2018 ben ik secretaris van deze stichting. Wij zorgen voor correcte patiënteninformatie. En we denken graag vanuit patiëntperspectief mee met ontwikkelingen in de oncologische zorg. We zijn dus heel blij dat Oncomid ons vroeg om mee te denken. Samen maken we de zorg beter.”

Film bekijken
Benieuwd naar de woordenlijst? Bekijk deze op de website van Oncomid.