Een aantal ziekenhuizen binnen het Oncomid-netwerk heeft in het project Data Delen Midden-Nederland mooie stappen gezet op het gebied van gegevensuitwisseling. Een daarvan is de invoering van XDS (Cross Enterprise Document Sharing). Dit is een systeem, waarmee medische documenten en beelden digitaal kunnen worden uitgewisseld. Via internationale standaarden worden de gegevens op veilige wijze tussen alle ziekenhuizen gedeeld.

Het uitwisselen van relevante medische gegevens is met name van groot belang voor de regionale oncologische MDO’s (multidisciplinaire overleggen), die tussen de ziekenhuizen binnen het Oncomid-netwerk worden gehouden. Tijdens zo’n overleg bespreken de artsen uit de deelnemende ziekenhuizen gezamenlijk de patiënten met kanker, die zij behandelen. Via onder andere XDS zijn de gegevens van alle ziekenhuizen tijdens het MDO beschikbaar. Dit bespaart een hoop tijd en is bovendien minder foutgevoelig, dan het handmatig verwerken en delen van de medische gegevens.

Mooie stappen

Een multidisciplinair overleg (MDO)

De ziekenhuizen die aan deze XDS-samenwerking meedoen zijn het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, Tergooi, UMC Utrecht en Ziekenhuis Rivierenland. Allen hebben ze mooie stappen gezet in dit project. Zo heeft Ziekenhuis Rivierenland het XDS-platform inmiddels gerealiseerd en staat Tergooi op het punt de implementatie af te ronden. Het doel is om in het eerste kwartaal van 2022 de XDS-platforms van alle ziekenhuizen met elkaar te verbinden, waardoor beelden en documenten veilig kunnen worden uitgewisseld. Op Tergooi na zijn op dit moment de onderlinge XDS-verbindingen technisch gerealiseerd.

Privacy van patiënten

Patiënten moeten erop kunnen rekenen dat hun medische gegevens alleen worden ingezien door de zorgverleners die in hun dossier mogen kijken. Voor gegevens die via XDS worden uitgewisseld, heeft de patiënt vooraf toestemming gegeven. Door deze toestemming
is het mogelijk om patiënten goed, veilig en snel te helpen.

 


Oncomid: Slimme verbonden expertteams

Oncomid is een samenwerkingsverband op het gebied van oncologische zorg tussen het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi en UMC Utrecht. Ook wordt er samengewerkt met het Beatrixziekenhuis. Dankzij de nauwe samenwerking van de deelnemende ziekenhuizen zorgt Oncomid voor kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg op de juiste plaats voor patiënten in Midden Nederland. Dit zorgt er onder meer voor dat kennis en kunde niet beperkt blijft tot een ziekenhuis, maar binnen het gehele netwerk wordt gedeeld. Zo profiteren patiënten altijd van de nieuwste inzichten en technieken en de regio van meer doelmatigheid en kostenefficiency.