Dikkedarmkanker (colorectaal carcinoom) is een van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland. De behandeling van deze vorm van kanker is onder meer afhankelijk van de plaats van de tumor, de grootte en eventuele uitzaaiingen. Dikkedarmkanker wordt in alle Oncomid-ziekenhuizen behandeld.

Er is een intensieve regionale samenwerking om de kwaliteit van zorg in de hele regio op hoog niveau te houden. Binnen het Expertteam Darm is op dit gebied de afgelopen jaren een aantal mooie stappen gezet.

Het Expertteam Darm

Het multidisciplinaire Expertteam Darm is opgericht in 2017. Binnen dit team werken alle betrokken disciplines uit de regio Midden-Nederland, die zich bezighouden met darmkanker, nauw met elkaar samen. Dit met als doel om de best mogelijke zorg te bieden aan mensen met darmkanker in Midden-Nederland. Het moet namelijk niet uitmaken voor de patiënt in welk ziekenhuis binnen Oncomid hij wordt behandeld, hij moet altijd de best mogelijke zorg krijgen.

Door patiëntcasussen op deze manier met elkaar te bespreken, wordt routinematig expertise en kennis uitgewisseld, waardoor we de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk houden”
Martijn Intven, radiotherapeut, oncoloog UMC Utrecht en voorzitter van het Expertteam Darm

Meer kennis en expertise delen

In het voorjaar van 2021 is besloten de samenwerking binnen het Expertteam te intensiveren en te professionaliseren. De belangrijkste doelen hierbij zijn: het ontwikkelen van een regionaal zorgpad (met afgestemde protocollen), meer kennis en expertise delen én complexe colorectale patiëntcasussen met elkaar bespreken tijdens een regionaal multidisciplinair overleg (MDO). Met name op dit laatste punt, is inmiddels grote vooruitgang geboekt.

Multidisciplinair overleg: samenwerken aan de best mogelijke zorg

Zo zijn de eerste stappen gezet om een tweetal regionale MDO’s op te zetten. Binnen het eerste overleg worden hoog complexe patiëntcasussen besproken en binnen het tweede MDO is er aandacht voor patiënten met peritoneale metastasen (uitzaaiingen naar het buikvlies). Bij beide MDO’s schuiven wekelijks zorgprofessionals aan vanuit verschillende disciplines en verschillende ziekenhuizen: chirurgen, oncologen, MDL-artsen, verpleegkundig specialisten, een patholoog en een radioloog. Buiten de MDO’s om, vindt vanzelfsprekend altijd onderlinge afstemming plaats tussen de zorgverleners.

‘Door de patiëntcasussen op deze manier met elkaar te bespreken, wordt routinematig expertise en kennis uitgewisseld, waardoor we de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk houden’, zo stelt voorzitter van het Expertteam Darm, radiotherapeut-oncoloog bij het UMC Utrecht Martijn Intven. Mendy Zournas-Hermans, verpleegkundig specialist MDL oncologie bij het St. Antonius Ziekenhuis, voegt hieraan toe: ‘We werken écht samen. Doordat we elkaar kennen binnen Oncomid, zijn de lijntjes korter en kunnen we samen de kwaliteit van de zorg verbeteren. Daarnaast biedt het voor mij persoonlijk verdieping in mijn vak.’

Wat betekent dit nu echt voor de patiënt?

De patiënt wordt zoveel mogelijk dicht bij huis behandeld. Op het moment dat er sprake is van een complexe aandoening* of peritoneale metastasen (uitzaaiingen naar het buikvlies), dan vertelt de zorgverlener aan zijn patiënt dat diens geval wordt besproken tijdens een van de regionale MDO’s. Via diezelfde zorgverlener krijgt de patiënt vervolgens de terugkoppeling.

Op deze manier profiteert de patiënt van de in de regio aanwezige kennis en expertise en ontvangt hij altijd dezelfde kwaliteit van zorg, ongeacht in welk ziekenhuis hij onder behandeling is. Harmke Verwoerd, verpleegkundig specialist chirurgie in Ziekenhuis Rivierenland Tiel, vult hierop aan dat ‘de patiënt, dankzij de regionale samenwerking, bereikbare zorg kan krijgen, die voldoet aan de eisen van de nieuwste ontwikkelingen’.

Guus Bol, internist-oncoloog in het UMC Utrecht zegt hierover: ‘De meerwaarde van een regionaal MDO is vertrouwen hebben (of krijgen) in je behandeling, omdat jouw persoonlijk behandelplan beoordeeld is door alle specialisten in de regio. Daarnaast krijgt wetenschappelijk onderzoek grotere impact, doordat er intensieve samenwerking plaatsvindt’.

Een goede regionale samenwerking is voor patiënten erg belangrijk”Jan Hobbelen, Directeur Stichting Darmkanker

Patiëntvereniging Stichting Darmkanker waardeert de inzet van de Oncomid-ziekenhuizen op dit gebied enorm. ‘Een goede regionale samenwerking is voor patiënten erg belangrijk’, zo vertelt Jan Hobbelen, directeur van Stichting Darmkanker. ‘Op deze manier wordt geborgd dat je als patiënt niet alleen de zorg krijgt die bij je past, maar ook dat je behandeld wordt in een vertrouwde omgeving. Dat geeft rust en nodigt ook uit om eventuele vragen te stellen over de behandeling en de keuzes die je daar als patiënt zelf nog in kunt maken’.

Wat volgt?

Vanaf het eind van 2022 hoopt het expertteam gebruik te maken van XDS, waarmee patiëntgegevens op een snelle en betrouwbare manier kunnen worden uitgewisseld en het regionaal MDO nog efficiënter kan verlopen. De privacy van de patiënt blijft hierbij gewaarborgd. Een andere ambitie is het afstemmen van de regionale zorgpaden.

Via de kanalen van Oncomid houden we je vanzelfsprekend op de hoogte van de ambities en gerealiseerde stappen van dit expertteam.

*Voorbeelden van hoog complexe aandoeningen: T1-vroegcarcinoom (beginstadium van darmkanker), een lokaal gevorderd coloncarcinoom (dikkedarmkanker), rectumcarcinoom (endeldarmkanker), lokaal recidief colorectaal carcinoom (lokaal terugkerende darmkanker), anuscarcinoom (anuskanker).